Desudo Blindengeleidehonden stopt met afleveren honden

Desudo Blindengeleidehonden stopt per 1 januari 2015 met het afleveren van geleidehonden

De afgelopen 16 jaar hebben wij met heel veel plezier en enthousiasme onze honden opgeleid tot blindengeleidehonden. Dankzij de inzet van de pleeggezinnen, het vertrouwen van de klanten en iedereen die heeft bijgedragen aan stichting Desudo Blindengeleidehonden, hebben wij de kans gekregen om uit te groeien tot een volwaardige Blindengeleidehondenschool. Wij zijn ontzettend trots, dat er zoveel goede combinaties lopen en wij begeleiden dit met veel plezier.
Retriever
Een combinatie van financiële overwegingen en het gegeven dat we de opvolging van José van Breda niet rond kregen, heeft uiteindelijk tot deze moeilijke beslissing geleid.

De honden die bij ons in opleiding zijn, willen we onderbrengen bij een andere geleide- of hulphondenschool. Hierdoor kunnen zij uiteindelijk toch geleide- of hulphond worden. Ook voor de jonge honden die nog niet in opleiding zijn wordt gezorgd.

Aan onze klanten blijven wij de nazorg geven waarop zij recht hebben.

Desudo Blindengeleidehonden
Kwikstraat 5, 8211 AM Lelystad
0320-222104
info@desudo.nl
www.desudo.nl

“Soms moet je keuzes maken”, zegt José van Breda. “Dat kun je wel voor je uitschuiven, maar dat werkt niet. Ik moet nog zeker zes jaar voor mijn klanten zorgen en dan ben ik toch echt wel over de pensioengerechtigde leeftijd heen.” Een opvolger vinden is niet gelukt. “Logisch”, vindt ze, “want het is gewoon een bedrijf waar je keihard voor moet werken. Maar geen business voor jonge mensen om geld te verdienen.”

Stichting Desudo blindengeleidehonden zal per 1 januari 2015 geen fondsen meer werven. Het geld van donateurs blijft echter ten goede komen aan de honden die de stichting heeft opgeleid.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief