Kim’s homepage

Zij die leven in het donker
stralen als een helder licht.
Hij die lacht en zich gelukkig voelt
ook al zijn zijn ogen zonder zicht.
Zij die raad geeft aan een ziende
ook al is ze al lang blind,
Heeft meer inzicht in het leven
dan menig ziende mens of vrind.
Want al kijken ziende mensen met hun ogen
het meeste zien ze niet.
Een blinde die als mens kan kijken
is het die het meest geniet
Blij met alle leuke dingen die het leven geeft
Is een blinde vaak de ziende die het meeste inzicht heeft.

Lopend in de Loonse en Drunense duinen

 

Welkom op de homepage van Kim

Middels de categorieën Interviews en Persoonlijk komt u meer over mij, de webmaster te weten. Sinds mijn 18de ben ik blind en daarom vindt u in de categorieën Beeldvormende artikelen en Blindheid veel interessante artikelen rondom deze handicap. Echter, ik bén geen handicap maar héb er een, dus zult u op deze site meer onderwerpen aantreffen waar mijn belangstelling naar uitgaat.

Zo treft u hier vele gedichten en citaten aan. Eveneens heb ik artikelen die betrekking hebben op spiritualiteit geplaatst, dit geldt ook voor het thema Liefde.

De categorie Links is tamelijk omvangrijk en herbergt tal van links naar externe sites. Zo nu en dan voeg ik iets toe aan mijn blog dus ook deze mag niet ontbreken.

Veel leesplezier gewenst! Welkom!