Life is a journey through many terrain
From gardens of pleasure to deserts of pain
From an ocean of love to a jungle of hate
From mountains of glory to canyons of fate

There’s a highway for joy and a highway for sorrow
A road for today and a road for tomorrow
So choose your path wisely and walk with care
If you follow your heart, you’ll find your way there

I’ve been to the garden and planted seeds there
I’ve been to the desert and felt the despair
I’ve swam in the ocean and drank of it’s wine

I climbed up the mountain to touch the sky
I went to the canyon and started to cry
I’ve traveled both highways,
Both today and tomorrow
I’ve basked in the joy and wallowed in sorrow

My path has been chosen and
I’ve walked it with care
I followed my heart and I’m on my way there
So I’ll just keep walking till I find what I’m after
To mountains and oceans and
Gardens of laughter. ”

Lopend in de Loonse en Drunense duinen

 

Welkom op de homepage van Kim van Iersel

Middels de categorieën Interviews en Persoonlijk komt u meer over mij, de webmaster te weten. Sinds mijn 18de ben ik blind en daarom vindt u in de categorieën Beeldvormende artikelen en Blindheid veel interessante artikelen rondom deze handicap. Echter, ik bén geen handicap maar héb er een, dus zult u op deze site meer onderwerpen aantreffen waar mijn belangstelling naar uitgaat.

Zo treft u hier vele gedichten en citaten aan. Eveneens heb ik artikelen die betrekking hebben op spiritualiteit geplaatst, dit geldt ook voor het thema Liefde.

De categorie Links is tamelijk omvangrijk en herbergt tal van links naar externe sites. Zo nu en dan voeg ik iets toe aan mijn blog dus ook deze mag niet ontbreken.

Veel leesplezier gewenst! Welkom op mijn homepage!