Citaten met een knipoog

Citatenmet een knipoog

Adam: Gods vingeroefening voor hij aan Eva begon.
Man leest krant
Als je in de krant leest dat iemand dood is en je gelooft het,
dan was het geen vriend..

Humor draagt de ziel over de afgronden heen
en leert ze met haar eigen leed spelen.
Feuerbach.

In de Middeleeuwen kon men al goed rekenen,
vooral vierendelen.
W.Van Thienen

Moeder Eskimo moet thuis bevallen, haar ijs is gebroken.
W. Van Thienen
Lachende weegschaal
Afslanktips?
Daar ben je vet mee.
W. Van Thienen

Kunst is de leugen,die de waarheid onthult.
Picasso

Lachen kost minder dan electriciteit en geeft minstens evenveel licht.
Abbé Pierre

Hij zei me: “Wat een heerlijk gesprek”. Toch had ik alleen maar geluisterd.

Het is gemakkelijker om een atoom te splitsen
dan een vooroordeel weg te nemen.
Einstein

Ik heb nooit iemand ontmoet die zo dom was dat ik niets van hem kon leren.
Galileo Galilei.

Een mens is: een beetje gisteren,een beetje vandaag en oneindig veel morgen.
Martin Gutl.
Man springt op skippybal
Het is verbazingwekkend tot welke hoogten de mens kan stijgen,
door met beide voeten op de grond te blijven.
Duncan Caldwell

Troosten is iemand bewust maken van zijn eigen kracht die sterker is dan alles wat nu gebeurt
en waardoor de toekomst verlamd schijnt.
J. Van Kilsdonk

Als je de waarheid niet kunt vinden waar je bent, waar verwacht je haar dan te vinden?
Dogen Zenji

Het leven bestaat voor 10% uit wat je ervan maakt
en voor 90% uit hoe je het allemaal opneemt.
Irving Berlin

Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn.
Gerrit Komrij

Je ziet wel wat een ander heeft, maar je ziet niet wat hij mist.
Zeeuws gezegde

Wij behandelen de aarde alsof we er één in reserve hadden.
Jane Fonda

Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uit.
Moeder Teresa

Een pessimist ziet een probleem in elke opportuniteit.
Een optimist ziet een opportuniteit in elk probleem.
Winston Churchill
Dansende smileys
Dansen is de verticale uiting van een horizontaal verlangen.
Carmiggelt.

Och als je zestien bent, ben je verliefd op een meisjeshoofd zonder lichaam
en je wordt geobsedeerd door een vrouwenlichaam zonder hoofd.
Pas later komen die twee te zamen.
Paul Lebeau.

Het sluiten van een compromis geeft de verliezer de illusie van een overwinning.
Schouwenaars.

De neger-journalist, die uit wraak tegen de benaming ‘colored people’
de blanken nooit anders vermeldde als ‘discolored people’.
Marnix Gijsen.

Kunst mag niet geprobeerd worden.
Men probeert een brood te bakken,
maar men probeert geen schepping.
Men probeert niet te baren.
Waar zwangerschap bestaat volgt het baren vanzelf,
ten gepast tijde.
Elsschot.

De wens is de vader van de gedachte
en het gemis de moeder van de wens.

Duizend vermoedens maken nog geen bewijs.

Wie wint hoeft geen verantwoording af te leggen.

Hoertje: een gevallen vrouw, die al liggend haar leven recht houdt.

Een wijze heeft meer voordelen aan zijn vijanden
dan een dwaze aan zijn vrienden

Er bestaat geen fout
die niet ergens anders als verdienste wordt geprezen.

Een verstandig man doorziet de valsheid van wat de algemene domheid bewondert.

Ik ben een geheelonthouder,
ik vergeet niets.

Kijk naar de anderen
alsof je hen telkens weer voor de eerste keer ziet.
Moeder Teresa

Als er iets is, dat het verleden leert is het dit:
ga door. Ga door en maak van de toekomst nog meer verleden.
Brusselmans

Het is noodzakelijk dat je weet waar Neces City ligt.

Automatiseren, of is het chaotiseren?

Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Wie tegen de stroom in roeit komt bij de bron terecht.

Naieviteit is de bron van creativiteit.

Voor je bestwil,doe wat de rest wil.

Ik ben nog niet zo dom als jij eruit ziet.

Leraar: “Ik moet dringend gaan verbeteren”
vraag: “Kan jij ook verslechteren?”……….

Waarom kunnen we het slechts denkbare realiseren
en niet het best denkbare?

In het wassalon maken ze hun linnen wit en hun buurvrouw zwart.

Een rijk man lijdt alleen honger op bevel van zijn arts.

Het leven is een aanslepende migraine in een overdrukke en lawaaierige straat.

Wie slim is hoort één woord
en begrijpt er twee.

Gerucht: een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen.

Al ziet een mens zijn graf al open, toch moet hij altijd blijven hopen.

Er bestaat geen slechte brandewijn voor een dronkaard,
geen stinkend geld voor een verkoper
en geen lelijke vrouw voor een losbol.

Eurobriefje
Een verlies dat met geld kan goedgemaakt worden
is maar een klein verlies.

Als alle mannen wijsgeren waren,
zou het mensdom vlug uitgestorven zijn.

In het bed van een gescheiden man die een gescheiden vrouw heeft
liggen altijd vier mensen.

Als een gebochelde ’s morgens iemand met een grotere bochel ontmoet
is heel zijn dag goed.

Wie gaat slapen zonder te hebben gegeten,
staat op zonder te hebben geslapen.

De geest is als een parachute, het is aangenamer als hij open is.

Alles wat je voor je uitschuift, blijft je achtervolgen.

Mijn vader heeft mij meer verantwoordelijkheid gegeven.
Ik ben nu verantwoordelijk voor alles wat fout gaat.

Medelijden is net als in je broek plassen.
Het warme gevoel duurt maar even.

Als je van mening verschilt zorg dan dat het geen meningsverschil wordt.

Een vrouw die aan de was was
zag zeven vliegen vliegen
en er was ook een bij bij
maar die vloog over de weg weg.
Als vliegen achter vliegen vliegen
dan vliegen vliegen vliegensvlug.

Als ik iets over mijn eigen land wil weten dan vraag ik het aan een vreemdeling.
Klok
Een man met één horloge weet de exacte tijd.
Een man met twee horloges is nooit zeker.
Segall Lee

Als je iets echt wil, laat het los.
Komt het terug dan blijft het bij je.
Zoniet past het niet bij je.

Voor een criticus is nog nooit een standbeeld opgericht.

Democratie: de vrijheid om je eigen onderdrukker te kiezen.

Het lezen van een bijsluiter is ook even slikken.

Je eten staat in het kookboek. Smiley eet vlees

Zelfs de priester moest erin geloven.
Serdons Andy

Roekeloze bestuurders hebben achter het stuur een IQ van 150. Kleine auto
Ik zal lief en leed met u delen….
ik het lief en jij het leed.
D. Tant

Als ik een mens te eten geef, noemen ze mij een heilige;
als ik vraag waarom hij honger heeft, noemt men mij een communist.
Dom Helder Camara

Het is onmogelijk te discussiëren met iemand
die zegt de waarheid niet te zoeken
maar deze reeds te kennen.
Romain Roland

De herinnering is het enige paradijs waaruit men ons nooit kan verdrijven.
Jean Paul

Tegenspraak te dulden is een gave.
Van alle geleerden bezitten waarschijnlijk alleen de doden haar.
Lessing

Gefrustreerd zijn is vervelend,
maar de ware rampen in het leven beginnen pas als je echt krijgt wat je wilt.
Irving Kristol

De waarde van een beroep kan misschien het beste worden afgemeten
aan de mate waarop het mensen tot elkaar brengt;
want er bestaat maar één werkelijke vorm van rijkdom:
kontakt tussen mensen.
Saint-Exupéry

De dag is een appelboom, maar je moet zelf de appels plukken.
Toon Hermans Appels

Als bloemen konden spreken zouden ze zwijgen.
Aafjes

Beter niets te aanbidden dan een god die we zelf hebben gemaakt.
Van der Hallen

Menig aanbod wordt gedaan in de stille hoop dat het wordt afgewezen.
Wijnaendts Francken

Iedere aanpassing vergt een verloochening.
Alleen karakterloze mensen passen zich gemakkelijk aan.
Vloemans Antoon

Aap beeldt horen, zien en zwijgen uit
De aap kan het niet helpen dat we zo op hem lijken.
Eigenlijk had hij een beter lot verdiend.
Vloemans Antoon

Wie aan de toekomst denkt moet de dagen ertussen niet vergeten.
MJ van der Elsken

Geen enkel mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te kunnen begrijpen.

Vaak moet er iets gebeuren vooraleer er iets gebeurt.
Johan Cruyff

Mensen, die naast hun schoenen lopen zijn snel op hun teentjes getrapt.

Mijn psychiater zegt dat ik schizofreen ben. Wij vinden van niet.

Ik weet alle antwoorden, maar wie wijzigt steeds de vragen?

Wie kan lachen met zijn eigen stommiteiten
weet meestal iemand om ze op af te wentelen.

De ridder vroeg haar hand en toen hij die niet kreeg, nam hij de benen.

When God created men, she was only joking.

Als u met een ernstig probleem geconfronteerd wordt,
denk dan zeer goed na.
Is er een oplossing, dan heeft het geen zin u op te winden.
Is er geen oplossing, dan heeft het ook geen zin om u op te winden.
Dalai Lama

Belangrijke dingen zijn zelden dringend
en dringende zaken zijn zelden belangrijk.

Als een rommelig bureau duidt op een rommelige geest
Wat betekent dan een leeg bureau?

De man is het hoofd van het gezin, de vrouw de nek.
Maar het is de nek die het hoofd doet draaien.

Er zijn geen oninteressante dingen,
er zijn alleen ongeïnteresseerde mensen.
Chesterton

Een debat is veelal een verhit gesprek,
waarbij twee mensen tegen elkaar praten
en naar zichzelf luisteren.
Buddingh

Je kunt beter ruzie hebben met een wijze dan vriendschap met een dwaas.
Moszkowicz

Glad ijs is een paradijs voor hem die goed kan dansen.
Nietzsche

Het leven is een groot spel.
Ik ken de spelregels niet, dus kan ik niet valsspelen.

Ik ben overal tegen.
Totdat je een besluit neemt.
Dan ben je er voor, lijkt me logisch.
Cruijff
Knipoog

Golf is knikkeren voor jongens die niet willen bukken.
Youp van ’t Hek

Atheïsme bestaat niet;
iedereen gelooft, want zonder geloof kan je niet normaal denken
en dus ook niet leven.

Geheugenverlies?
Heb ik twee maal gehad.
Tenminste dat denk ik toch.
Schmidt

Ik hou van de mensheid.
De mensen zelf kan ik niet luchten.
Schulz

Ieder kind wil graag boodschappen doen, als je het vraagt rond bedtijd.
Skelton

God speelt niet met dobbelstenen.
Einstein

Het is beter te worden gehaat om wat je bent,
dan te worden geprezen om wat je niet bent.

Je kunt maar één keer jong zijn,
maar je kunt de rest van je leven onvolwassen zijn.
Kapper
Als kapper was hij de geknipte persoon voor deze zaak.
Fons Hermans
Voor een liberale staatsman was de uitleg die hij gaf vrij zinnig.
Fons Hermans
Schuchter vroeg hij aan zijn vriend: “Mag ik je lief hebben?”
Fons Hermans
De turner maakte een geweldige salto;
hij was er ondersteboven van.
Fons Hermans
Zijn geliefde had hij in het station gevonden: het was per ongeluk.
Fons Hermans
Hoe gaat ie
Hoe maakt u het?
Dat zeg ik niet, want dan maakt u het ook.

Staking was ons enig middel…..
toen er nog werk was.
Simek

Haast je als je de tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.

Nog een zootje citaten

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Citaten