Aldous Huxley geciteerd

Aldous Huxley

Onszelf te zien zoals anderen ons zien is een zeer heilzame gave

Man kijkt in spiegel

De geneeskunde heeft zo’n enorme ontwikkeling doorgemaakt
dat er nagenoeg geen gezond mens meer is

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het verwoorden van het onuitsprekelijke

Verkeerde redenen zoeken voor wat men gelooft
op grond van andere verkeerde redenen,
dat is filosofie

Misschien is deze aarde de hel van een andere planeet

Iedere goede schilder verzint een nieuwe manier van schilderen

De mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen;
de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen,
nooit weten waar ze nu feitelijk om gevraagd hebben

Lees meer over deze auteur op Wikipedia
Citaten van Angelus Silesius

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Citaten