Sterrenbeeld Vissen

20 Februari t/m 20 Maart

Sterrenbeeld Vissen

De Vissen zijn gekoppeld aan de planeet Neptunus, heeft een beweegelijk kruis en het element is Water. Huis 12.
De Vissen zijn zeer flexibel, fantasievol en zacht van nature. Kunnen zich goed aanpassen en dingen accepteren.
Ze zijn goed te vertrouwen en offeren zich vaak op. Ook zijn ze poëtisch, muzikaal, spiritueel en verlangen naar het ontastbare.
Ze zijn sfeergevoelig en vaak verfijnd bezig.

De negatieve kanten van de Vissen zijn dat ze in een waan kunnen leven en gemakkelijk omkoopbaar en beïnvloedbaar zijn.
vis
de kleuren van de Vissen zijn paars, paarsrood en zeegroen.
De geuren van de Vissen zijn die van jasmijn en kamperfoelie.
De lichaamsdelen zijn de voeten.

Algemene conclusie over het sterrenbeeld: de Vissen zijn helend maar ook ongrijpbaar.

Neptunus de Heerser van de Vissen en de bij Heerser is Jupiter.
Neptunus: Onderbewustzijn, dromen, illusies, universele liefde, helderziendheid, medeleven, daadkracht, groot idealisme, visioenen.
Huis 12, het huis van de Vissen.
12de Huis: Zelfverdieping, afzondering, zorgen en geheimen, mystieke eenwording, meditatie, hypnose, dromen, de zee, pijn.

WATER – HET VOELEN

Watertekens reageren puur gevoelsmatig op hun omgeving. De logische samenhang ontgaat hen en interesseert ze niet. Het gaat hen om de gevoelswaarde van de dingen. Ze zijn in staat een kreng van een vaas te bewaren omdat tante Marie die heeft gegeven. Watertekens voelen zo mee dat ze als het ware die ander worden en moeite hebben erachter te komen wie en wat ze zelf zijn. Meestal komen ze daar ook vrij laat achter. Masker
Hun diepe gevoelsmatige benadering maakt hen zo kwetsbaar dat ze zich verschuilen achter een masker van koelheid. Ook kunnen Watertekens gevoelens zo nodig hebben dat ze de buitenwereld gebruiken om voor die gevoelens te zorgen, zonder dat ze daar warm op reageren. Omdat gevoelens voor Watertekens zo nodig zijn, zijn ze vragend, opzuigend, omhullend.
Door het gevoels-contact met de buitenwereld voelen ze heel veel aan dat niet te beredeneren valt maar ze slaan wel de spijker precies op de kop. Ze kunnen het echter niet beredeneren.

Bij Water horen de volgende steekwoorden: Gevoel, verlangen, gehechtheden, bezit, emotie, vruchtbaarheid, moederschap, onbewust, onderbewust, onbekend, verborgen, reiniging (door doop), ziel, meer geloof dan begrip, weten door voelen, verdriet, geluk.

Trefwoorden: gericht op een gevoelsmatige wisselwerking met de omgeving, van daaruit meegaand, gevoelig, verfijnd, inlevend, zichzelf wegcijferend, zachtmoedig, opofferend, meedogend, meevoelend, bescheiden, waardigheidsgevoelens, huichelachtig, normloos, sterk relativeringsvermogen, geen gevoel voor eer, omkoopbaar, beïnvloedbaar, snel verslaafd, onbetrouwbaar onevenwichtig, onhandig, slordig, stiekem.

Sterrenbeeld Vissen is het meest egoloze en onbaatzuchtige teken. De Vismens kan zichzelf wegcijferen en opofferen omwille van zijn medemens. Vissen is een soort bemiddelaar tussen God en de wereld en hij/zij brengt het leven door met een zoektocht naar het goddelijke op aarde. In die zoektocht stelt Vissen zich open voor de kosmische levensstroom. Vissen is sensitief en beïnvloedbaar en kan moeilijk grenzen stellen en ‘nee’ zeggen. Vanwege het inlevende karakter kan Vissen moeilijk iemand kwetsen en zwemt liefst wat om de waarheid heen en het verdraaien van woorden is dan ook niet kwaad bedoeld. De beperkende en harde realiteit kan de Vismens doen besluiten te vluchten in een eigen gecreëerde werkelijkheid of illusie. Door de hang naar mystiek en spiritualiteit kan Vissen op anderen als zweverig en onrealistisch overkomen.
In materieel en maatschappelijk opzicht is Vissen vooral gericht op de medemens. Beroepen die bij Vissen horen: kloosterling, schilder met aquarelverf, musicus, activiteiten die achter de schermen gebeuren, beroepen die een volledige inzet voor de ander vereisen.

De Vissenenergie maakt ons bewust van een collectieve drijfveer en zet er ons toe aan om de individualiteit prijs te geven door samen te smelten met een grotere gevoelseenheid. De Vissenenergie is de mysticus in onszelf en symboliseert de aandrang om de dingen boven het stoffelijke en betrekkelijke uit te tillen.

Kleur: rood-violet, mint, lavendel, waterige kleuren
Element: Water
Kruis: Beweeglijk
Planeet: Neptunus (Jupiter)
Oppositie: Maagd
Huis: 12de
Biochemisch zout: ferrum phosphoricum
Indiaas teken: Poema
Chinees teken: Hond
Metaal: aluminium, tin
Mineralen: amethist
Kruid: papaver
Boom: es
Tarotkaart: de Maandag
Bekende Vissen: Elizabeth Taylor, Rudolf Steiner, Gorbatsjov, Piet Mondriaan, Albert Einstein, Michelangelo.

De Optimist Het zal allemaal wel goedkomen.
Met een Boogschutter-ascendant ben je gericht op de buitenwereld en maak je een eerlijke, vriendelijke en idealistische indruk. Je houdt ervan je horizon te verbreden door reizen of kennis te vergaren. In wezen ben je een zoeker, iemand die altijd op zoek is naar een nieuw doel om na te kunnen jagen, en de jacht op dat doel schenkt je vaak meer bevrediging dan wanneer je het beoogde uiteindelijk hebt bereikt. Op dat moment is de glans er al bijna af en kijk je alweer om je heen op zoek naar de volgende uitdaging. Het kan soms heel moeilijk zijn de kloof tussen wat is en wat zou kùnnen zijn te verdragen.

In een intiemere relatie kun je geneigd zijn tot een voortdurend heen en weer zwenken tussen de drang naar vrijheid en de behoefte aan gebondenheid en innerlijk blijf je eigenlijk altijd een vrijgezel.
Andere mensen zijn niet altijd gediend van je soms tamelijk moraliserende manier van iets verkondigen (bij voorkeur De Waarheid..).

“Wat met een mens gebeurt, is karakteristiek voor hem.
Hij vertegenwoordigt een patroon en alle delen passen in elkaar.
Met het voortschrijden van zijn leven vallen ze stukje voor stukje op hun plaats,
overeenkomstig een voorbestemd plan.”

(CG Jung)

Het begrip ‘karma’ komt uit het sanskriet, waar het zoveel als ‘daad’ of ‘handeling’ betekent. De mens kan slechts vrij zijn binnen zijn eigen mogelijkheden. Hoe rijper een mens, hoe groter de vrijheid. In zulke vrijheid levend luisteren we naar onze innerlijke stem.
De huizen en tekens die door de as van de Maansknopen in strijd met elkaar zijn, leveren de ervaringsgebieden waarop wij het conflict tussen het onbewuste, door gewoonte ingegeven gedrag (de Zuidelijke Maansknoop) en de bewuste keuze (de Noordelijke Maansknoop) hebben uit te vechten. De Zuidelijke Maansknoop of Drakestaart geeft weer wat wij, aan het begin van onze levensreis, al in ons rugzakje hadden. De Noordelijke Maansknoop of Drakekop wijst op aanwinsten en rijkdommen die we tijdens dit leven op kunnen doen. De Maansknopen zeggen dus iets over onze levenslessen.

Hier luidt het levensmotto: karmische samenhangen aan het licht brengen, beoordelen en classificeren. Door de stipte nauwkeurigheid en soms zelfs bijtende analyse zijn geregelde confrontaties met je omgeving onvermijdelijk. Tijden van isolement wisselen af met perioden van intiem samenzijn in een kleinere groep. Het gaat er in dit leven om de eigen persoonlijkheid en het oordeelvermogen te versterken zodat je rustiger je eigen pad kunt volgen. Door seksuele en emotionele problemen kun je leren overtrokken verwachtingen te laten varen. De les is bewust en moedig, alle zich voordoende uitdagingen aan te nemen en daar met een goede wil op te reageren.

Your Energy is Purple.
You are a visionary with unmatched intuition and spiritual consciousness.
The mystical world and unexplainable forces fascinate you.
There resides in you a true dignity and nobility, and others see you as a worthy leader, and loyal friend.
You are often very mature, with a deep understanding of human nature, and you will instinctively encourage and guide others toward their full potential. You find it natural to express yourself aesthetically and artistically, you may be involved in the artistic professions, a religious organization, or in activities that have a degree of ceremony and ritual. You would make a good therapist, healer, psychic, or entrepreneur.

LINDEBOOM (11 – 20 maart)
(De Twijfel)
Accepteert wat het leven geeft in een bedaarde wijze, haat vechten, stress en arbeid, heeft een hekel aan luiheid en ledigheid, zacht en bedaard, maakt offers voor vrienden, veel talenten maar niet vasthoudend genoeg om ze tot ontplooiing te brengen, vaak jengelend en klagerig, erg jaloers maar trouw.

Als je sterrenbeeld een Vis is volgens de westerse astrologie, is je totemdier de Wolf. Het is de tijd in de natuur van de stormwinden. Er is veel turbulentie in de lucht, en de winden kunnen op slag van richting veranderen. En ze verfrissen de bodem als voorbereiding voor een nieuwe lente. Als Vis behoor je tot de clan van de kikkers. Uit je affiniteit met het element water volgt al dat je diepe gevoelens hebt en je af kunt stemmen op dingen op alle niveaus. Je dient wel een zekere mate van volwassenheid en wijsheid te bereiken om de gevoelens te kunnen begrijpen en er adequaat mee om te kunnen gaan.
Kikkers zijn ook gevoeliger dan de meesten voor de fasen van de maan. Ze zijn stil, als kalm water, wanneer de maan nieuw en duister is, en deinen van emotionele energie als de maan vol is. De Wolf is een van de voorouders van onze huishond, sterk en gespierd, met gepunte oren en een dikke, ruig behaarde staart. Hun kleur varieert van wit in de poolstreken tot bruin tot haast zwart. In Europa zijn ze tegenwoordig vrijwel uitgeroeid en ook in Noord Amerika is het een bedreigde diersoort. Wolven hebben een vaste relatie met hun partner en paren blijven levenslang bij elkaar. De Wolf was een dier dat in hoog aanzien stond bij de oude stammen van Noord Europa. Hij was ook bij de Kelten een totemdier.
In sommige tradities werd de periode tussen 19 februari en 20 maart, de periode van het teken Vissen dus, de Wolfmaand genoemd. De Amerikaanse Indianen associeerden de Wolf met bergen en hooggelegen plaatsen en beschouwden hem als een leraar en gids die de weg naar de heilige dingen wees. Een naaste verwant van de wolf is een coyote, de Noord Amerikaanse tegenhanger van de jakhals. Met zijn potsenmakerij en gewiekstheid gold de coyote bij sommige Indiaanse volken als heilige bedrieger.
Sjamanen doen soms wel hetzelfde met hun vertoningen en verrassingstechnieken. Wolven zijn intuïtief en sensitief en hebben de behoefte een heel duidelijk eigen terrein af te bakenen. Bij het ongevraagd over hun grenzen heen gaan kunnen ze heel erg van slag raken.

De totemplant van de Vis is de Weegbree. Een afzichtelijk plantje, soms vertrapt door mensen, met enorme genezende gaven. Dat lijkt soms wel wat op het martelaaraspect van de vis. De Weegbree is de totemplant van de onder het teken van de Wolf geboren mensen.
Wolf is je totemdier als je een Vis bent. De Weegbree stond bij de Amerikaanse Indianen bekend om zijn veelzijdige geneeskrachtige eigenschappen. Men gebruikte de plant bij het oplossen van verslijming, met name bij catarre, en voor spijsverteringsstoornissen als gastritis en entritis. De verse bladeren legde men op insectenbeten en bij sneden en zweren. De wortel vormde een middel tegen kiespijn. Net zoals jullie totemplant, bezit je als veelzijdige gaven op het terrein van genezen. Jullie manier van doen is troostend en geruststellend. En net zoals jullie totemplant moet je wel goed in de aarde geworteld zijn om te gedijen.

Je totemedelsteen is Jade. Jade heeft een groene kalmerende kleur. Het is een van de taaiste delfstoffen en kan grote druk weerstaan. Het was heel kostbaar bij de Indianen en volken in de oudheid en werd geassocieerd met helderheid, wijsheid, rechtvaardigheid en loyaliteit. Jade werkt in op de chakra’s en zuivert, en schijnt een hoge ouderdom te bevorderen.
Jade zendt verzachtende trillingen uit en verdrijft negativiteit. Het is daarom een belangrijke steen om bij je te dragen en in huis te hebben.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Persoonlijk