Categorieën
Blindheid in de praktijk Persoonlijk

Project sport voor blinde en slechtziende senioren in Tilburg

Project Bewegen om gezien te worden

Vanuit een gedeelde missie zetten gemeente Tilburg en Bartiméus zich in, met medewerking van Whise, om meer mensen met een visuele beperking actief deel te laten nemen aan lokale bewegingsactiviteiten. Dit project, ‘Bewegen om gezien te worden‘ richt zich specifiek op ouderen, 55+, met een visuele beperking. Met als doel gezondheid, empowerment en participatie van blinde en slechtziende mensen in heel Nederland te bevorderen.
Lopend langs een touw dat gespannen is tussen 2 stoelen

Binnen dit programma werken coaches van de gemeente Tilburg aan het verbeteren van de gezondheid van blinde en slechtziende senioren. Ook worden vrijwilligers ingezet die ondersteuning bieden bij het geven van de lessen. Ze volgen een cursus en kunnen een certificaat halen.
De groep doet oefeningen zittend op een stoel

Ik had vorig jaar een oproepje gelezen waarin dit project werd aangekondigd. Ondanks dat ik voorlopig niet onder die leeftijdscategorie val kon ik wel meedoen! Ik besloot het een kans te geven. Het is heel gezellig, zinvol en leuk! Het is goed om te bewegen, allerlei oefeningen te doen, te werken aan de conditie, balans en kracht. Ik ben er zo enthousiast door geraakt dat ik zelfs ben gaan hardlopen. Samen met een buddy of op de loopband. Ook ga ik eens per week fitnessen. Het heeft heel wat in gang gezet en ik voel me er prima bij.

Ook boksen behoort tot de mogelijkheden

In dit filmpje over het project Bewegen om gezien te worden komen onder andere 3 deelnemers aan het woord. De video is met audiodescriptie:

Oproepje

Iedere maandag wordt een beweegactiviteit georganiseerd. De activiteit vindt plaats in de beweegzaal van MFA Het Spoor en wordt gehouden van 13.30 – 14.30 uur. In de schoolvakanties vindt er geen les plaats. Na afloop van de les drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.

Adres:
MFA Het Spoor
Schaepmanstraat 36
5041 AR Tilburg
Er is de mogelijkheid tot het inzetten van de MEEDOEN-regeling als u daarvoor in aanmerking komt.

Doe ook mee aan dit project!

We hebben inmiddels een vaste groep. De deelnemers en de begeleiding zijn zo enthousiast dat het project in ieder geval verlengd is en na de zomervakantie doorgaat! We hebben nog wat plaatsen vrij in de groep en zouden het leuk vinden als er nog wat meer mensen aan willen sluiten. Woont u in Tilburg of omgeving en valt u onder de doelgroep? Heeft u ook zin om in beweging te komen, dan kunt u zich aanmelden bij onderstaande contactpersoon. U bent altijd van harte welkom om een keer vrijblijvend te komen uitproberen. Vanaf 28 augustus 2017 gaan we er met frisse moed weer tegenaan.

Nb. Het project loopt nog steeds (februari 2020), in een iets gewijzigde samenstelling qua deelnemers en lesgevers! Het is ook nog altijd mogelijk eraan deel te nemen.

Op de stepper

Nog vragen over het programma? Aarzel dan niet en neem contact op met:
Ester Rosmolen
E-mail: ester.rosmolen@tilburg.nl
Telefoonnummer: 06-15479438.
Lees ook: Sport drempelvrij
Aangepast sporten