Hersengebied bij wiskunde actief bij blinden

Blinden gebruiken extra hersengebied bij wiskunde

Blindgeborenen gebruiken bij het oplossen van wiskundevraagstukken een extra hersengebied, namelijk de visuele cortex. Dit blijkt uit een onderzoek aan de John Hopkins Universiteit in Baltimore. Deze visuele cortex, bij blinden een ongebruikt hersengebied, lijkt bij de proefpersonen een nieuwe functie te hebben gekregen.

Het onderzoeksteam, onder leiding van Shipra Kanjlia, wilde weten hoe blinden hun gebrek aan visuele ervaring compenseren bij wiskundige opdrachten. Algemeen wordt aangenomen dat het begrip van cijfers sterk verbonden is met visuele informatie. Zo kunnen zienden bijvoorbeeld het aantal mensen in een menigte schatten door ernaar te kijken.

Onderzoek

Cijfers

“Maar blinden kunnen wel rekenen”, zegt Kanjlia. Om te begrijpen hoe ze dat dan doen, vroeg ze 36 vrijwilligers, waarvan 17 vanaf de geboorte blind, om eenvoudige rekenopdrachten te doen terwijl een fMRI scan werd uitgevoerd. De hersenactiviteit van blinden en (geblinddoekte) zienden bleek sterk overeen te komen. Dat wijst erop dat het onderliggende mechanisme bij rekenen onafhankelijk is van visuele ervaring. Een uitkomst die tegen de gangbare theorie in gaat.

Hersengebied

Behalve dit inzicht, kwam naar voren dat bij blinden dus de visuele cortex actief werd. Ook in eerdere onderzoeken was er al bewijs dat dit hersengebied door blinde mensen ingezet kan worden voor andere functies dan zien. “We weten nog niet of dit extra stukje hersenactiviteit blinde mensen een voordeel geeft bij wiskunde of taal”, zegt Kanjlia. Zij en haar collega’s vonden in elk geval geen duidelijk verschil in prestatie tussen blinde en ziende deelnemers aan het onderzoek.

Bron: Dedicon
19 september 2016

Zie ook; Kijk magazine