Uitreiking Tijdelijk Verblijf in gesproken vorm en braille aan klant Passend Lezen

Brabants Boek Present Tijdelijk Verblijf in gesproken vorm en braille beschikbaar voor mensen met een leesbeperking

Tilburg, 6 november 2021 – Op zaterdag 6 november is de eerste toegankelijke versie van het Brabants Boek Present Tijdelijk Verblijf gepresenteerd. De Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema overhandigde Tijdelijk Verblijf in braille en in gesproken vorm aan auteur Vrouwkje Tuinman en Wilma Lems, klant van Passend Lezen; de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. De overhandiging vond plaats tijdens Boeken in Brabant in de Bibliotheek LocHal in Tilburg, een initiatief van de Brabantse Hoeders gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.
Uitreiking Tijdelijk Verblijf in gesproken vorm en braille aan klant Passend Lezen door Commissaris van de koning

Toegankelijke lectuur en inclusieve leesclubs

Het Brabants Boek Present Tijdelijk Verblijf is een aanvulling op de collectie van Passend Lezen die reeds bestaat uit onder andere 83.000 gesproken boeken en ruim 19.000 brailleboeken. Deze collectie is beschikbaar voor iedereen met een leesbeperking zoals mensen die blind of slechtziend zijn, dyslexie hebben of te maken hebben met een fysieke of cognitieve beperking. Met de toevoeging van Tijdelijk Verblijf aan de collectie van Passend Lezen, worden ook landelijke en regionale literaire acties toegankelijk gemaakt. De stap naar inclusieve leesclubs is hiermee dichterbij omdat ook lezers van brailleboeken en gesproken boeken, in staat gesteld worden om deel te nemen aan literaire activiteiten.

Speciaal voorwoord in Tijdelijk verblijf

Speciaal voor de gesproken versie van Tijdelijk Verblijf heeft de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Ina Adema het voorwoord geschreven en ingesproken. Het inspreken van het voorwoord vond plaats bij Dedicon, één van de producenten van Passend Lezen. Hier is ook de rest van het boek ingesproken en verwerkt tot gesproken boek.

Passend Lezen

Bibliotheekservice Passend Lezen is de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking en biedt onder andere boeken, kranten en tijdschriften in aangepaste leesvormen. Als stichting stelt Passend Lezen zich ten doel om mensen met een leesbeperking toegang te geven tot de wereld van kennis en cultuur om zo de persoonlijke ontplooiing van mensen met een leesbeperking te stimuleren en hun positie in de samenleving te verbeteren. Passend Lezen is een onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken.