VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. Veel VN-staten, waaronder Nederland, hebben het VN-verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Het verdrag geldt echter pas in een land als de regering van dat land het verdrag heeft bekrachtigd (geratificeerd). Ondanks beloften van verschillende kabinetten heeft Nederland dat tot nu toe nog niet gedaan.

Meer over het verdrag van de VN

Coalitie voor Inclusie

www.coalitievoorinclusie.nl
Hier deelt de Coalitie voor Inclusie nieuws, informatie en activiteiten over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. De Coalitie heeft als missie om de implementatie van dit verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving.

wij staan op

Wij staan op! heeft een Manifest voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid opgesteld met 12 eisen aan de regering en aan de samenleving. Deze groep jonge VN Ambassadeurs vraagt iedereen in Nederland om een persoonlijke steunbetuiging te geven aan het manifest. wijstaanop.nl. . Volg ons op twitter: @wijstaanop

Mensenrechten

Mensenrechten.nl
Bij de goedkeuring van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet de overheid concrete plannen maken die de toegankelijkheid van de samenleving vergroten. Dat stelde het College voor de Rechten van de Mens tijdens een hoorzitting die de Tweede Kamer op 9 februari jl. organiseerde. Collegelid Dick Houtzager sprak in zijn bijdrage over de verplichtingen van de Staat na de ratificatie, welke punten met betrekking tot de toegankelijkheidsnormen hebben extra aandacht nodig en wat er naar aanleiding van het recht op gelijkheid voor de wet nog moet gebeuren.
Naar verwachting keurt het kabinet het VN-verdrag in de zomer van 2015 goed. Hierna wordt het College toezichthouder op de uitvoering van het verdrag.

***********

Op 21 januari 2016 is er dan eindelijk goed nieuws! Nieuws
Tweede Kamer stemt in met verdrag