Fusie Grenzeloos Zicht en Visio Foundation

FUSIE GRENZELOOS ZICHT EN VISIO FOUNDATION

Stichting Grenzeloos Zicht en Stichting Visio Foundation fuseren per 1 januari 2024 onder de naam ‘Stichting Visio Foundation’. De gefuseerde stichting heeft hetzelfde doel als beide partners: projecten financieren die het leven van slechtziende en blinde mensen verbeteren. De gefuseerde Visio Foundation zal initiatieven ondersteunen voor blinde en slechtziende mensen in binnen- en buitenland. Het gaat om kleine en grote projecten waarvoor te weinig (reguliere) bekostiging is, op het gebied van welzijn, onderwijs, werk, toegankelijkheid, hulpmiddelen en zorg. Projecten in Nederland variëren van een smartwatch voor blinde zwemmers, ‘leerlijnen’ naar werk en de Voorleesdienst blinden en slechtzienden tot academische leerstoelen. In het buitenland gaat het vooral om onderwijs aan kinderen met een visuele beperking en oogbehandelingen in lage-inkomenslanden.
Het initiatief voor de fusie komt van Grenzeloos Zicht. Deze stichting vond haar oorsprong in Het Schild, een woonvoorziening in Wolfheze voor blinde en slechtziende mensen. Ze financierde naast algemene projecten ook extra’s voor bewoners van dit zorgcentrum, zoals hulpmiddelen.
Blind mannetje met taststok en zwarte bril

Verbreding na fusie

Het vermogen van Visio Foundation neemt door de fusie met 30 procent toe. ‘We hebben meer geld voor projecten. Dat is winst voor blinde en slechtziende mensen’, zegt Bruijninckx. De gefuseerde stichting verbreedt ook haar werkterrein. Visio Foundation ondersteunde tot nu toe initiatieven op het gebied van welzijn, onderwijs en zorg, vaak afkomstig van partnerorganisatie Koninklijke Visio. Grenzeloos Zicht brengt nieuwe aandachtsgebieden in. Ten eerste behandeling, zoals oogoperaties in lage-inkomenslanden. Ten tweede aanvragen die niet direct gerelateerd zijn aan Visio. Zo gaf Grenzeloos Zicht in het verleden geld aan het MuZIEum. Grenzeloos Zicht ondersteunde daarnaast individuen bij bijvoorbeeld de aanschaf van dure visuele hulpmiddelen. Visio Foundation gaat dat niet doen. Daarom heeft Grenzeloos Zicht een aanzienlijk bedrag gedoneerd in 2023 aan de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (LSBS), die onder meer steun biedt aan particulieren. ‘We hebben afgesproken dat de LSBS aanvragen van bewoners van Het Schild met een positieve grondhouding zal behandelen’, benadrukt Knüppe.

Bron: De Voorste Kamer
20 december 2023