Werk voor mensen met een beperking krijgt geen prioriteit

Werk voor arbeidsbeperkten lijkt geen prioriteit

De taal in de jaarlijkse Troonrede was weer wollig als vanouds: “De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang”, zo oreerde koning Willem-Alexander. Communicatiespecialisten spraken er hun afschuw over uit in dagblad Trouw. Maar ook inhoudelijk was er dit jaar veel aan te merken op de bekendmaking van de plannen van het demissionaire kabinet. Zo was er in de Troonrede slechts een korte mededeling dat mensen met een beperking het dit afgelopen jaar ook niet makkelijk hebben gehad. Het woord ‘beperking’ zelf haalde de samenvatting van de Troonrede in datzelfde Trouw niet eens, vanwege te weinig prioriteit.

Cedris

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat vorig jaar werk vond is vergeleken met 2019 afgenomen. Ook nu de coronaregels worden afgebouwd, verbetert de baankans voor mensen met een arbeidsbeperking niet. Op basis van de laatste cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar lijkt het er zelfs op dat de negatieve trend ook dit jaar verder doorzet, zo becijferde Cedris, op basis van cijfers van de drie grootste regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking.
Cijfers
Volgens Cedris zijn werkgevers niet onwelwillend. “60 procent van de Nederlandse werkgevers zegt mensen met een arbeidsbeperking in dienst te willen nemen. Slechts 12 procent doet dat ook echt”, zegt Cedris in dagblad Trouw.

Afspraken< tussen bedrijfsleven en overheid over mensen met een beperking en arbeid

Daar komt bij dat de verwachting is dat de personeelstekorten in veel sectoren dit jaar zullen aanhouden. En dat de banenafspraak tussen het bedrijfsleven en de overheid – 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2025 – moet worden nagekomen. Maar voorlopig lijken er geen plannen om daar in Den Haag snel vaart mee te maken. De Algemene Beschouwingen op de dag na de Troonrede geven wat dat betreft een duidelijk beeld dat de prioriteiten op dit moment elders liggen.

Bron: wilfred.reijntjes 22-09-2021
Voorste Kamer

Vacatures, stages, re-integratie, bijbanen