Braillepluim 2020 Voor Prorail voor braille op treinstations

ProRail ontvangt Braillepluim 2020 voor braille op treinstations

Den Haag, 6 januari 2020 – Vandaag heeft Vereniging Onbeperkt Lezen de braillepluim 2020 uitgereikt aan ProRail. De opdracht van de Rijksoverheid om de treinstations toegankelijk te maken heeft ProRail onder meer gedaan door aanwijzingen in braille toe te passen. Deze toepassing helpt de reiziger met een visuele beperking om zelfstandiger te kunnen reizen. Maar het heeft er ook toe geleid dat door het hele land op alle stations zichtbaar wordt dat braille nog springlevend is.
Braillegebruik op trapleuning naar perrons

Motivatie om de braillepluim toe te kennen

ProRail heeft de opdracht van de Rijksoverheid om de stations toegankelijk te maken zo vorm gegeven dat er ook aandacht was voor de eenduidigheid en voorspelbaarheid van de aanpassingen.
Dit betekent dat treinreizigers met een visuele beperking weten wat ze op een station kunnen verwachten. Hierdoor wordt zelfstandiger reizen gemakkelijk gemaakt, van en naar welk station dan ook. Met name de aanwijzingen in braille helpen reizigers die braillevaardig zijn om zelfstandig de juiste route kunnen vinden. Zo zijn er op de trapleuningen langs de hoofdroute en in de liften voelbare bordjes met letters, cijfers, tekens en braille aangebracht.

Van de vier grootste stations – Amsterdam Centraal, Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal – heeft ProRail als proef plattegronden, uitgevoerd in braille, beschikbaar die de reiziger helpen zich vooraf te oriënteren als een station wat complexer is. Verder staat op alle poortjes en paaltjes voor in- en uitchecken met de OV-chipkaart een braille pictogram.

Braille is springlevend

De keuze om braille te gebruiken helpt niet alleen de blinde reiziger, maar zorgt er ook voor dat door het hele land op alle stations zichtbaar wordt dat braille nog springlevend is. Vereniging Onbeperkt Lezen vindt daarom dat ProRail de braillepluim verdient.

Over de braillepluim

Met de braillepluim wil Vereniging Onbeperkt Lezen de aandacht vestigen op het belang van het brailleschrift voor mensen met een visuele beperking. De braillepluim wordt jaarlijks uitgereikt op of rondom 4 januari, geboortedatum van de uitvinder Louis Braille en tevens Wereldbrailledag. De toekenning van de braillepluim is een idee van de ledenwerkgroep braille Educatie & Promotie van Vereniging Onbeperkt Lezen. Het schrift dateert al van 1829, maar het belang van braille is anno 2020 onveranderd. Zo zegt een braille lezend lid: “Zonder braille zou ik mij analfabeet voelen.”
uitreiking Braillepluim
ProRail heeft de Braillepluim in ontvangst genomen. Het is een bijzonder kunstwerk, ontworpen door verenigingslid en kunstenares Marianne Poppenk, dat dient als een wisseltrofee. Projectmanager Esther van Engelen van ProRail: “We zijn ontzettend blij met de braillepluim en vooral dat de gebruikers van braille op stations hier erg over te spreken zijn. Ondanks dat ProRail in samenwerking met veel andere partijen ook bezig is met innovaties om het visueel gehandicapten zo makkelijk mogelijk te maken, nemen wij ook de boodschap van de Vereniging Onbeperkt Lezen, om braille te blijven toepassen erg serieus. Hier gaan wij dan ook zeker mee door op plekken waar dat nodig wordt geacht”.

Over Vereniging Onbeperkt Lezen

Vereniging Onbeperkt Lezen is dé belangenvereniging voor mensen die om te kunnen lezen aangewezen zijn op aangepaste leesvormen, zoals gesproken, digitale tekst, braille en grote letterdruk. Via projecten en activiteiten proberen we iedereen met een leesbeperking te ondersteunen bij hun vraag naar aangepaste leesvormen. Anderzijds door publieke aandacht te vragen voor nut en noodzaak van aangepaste leesvormen. Onze missie: Onbeperkt Lezen.

Meer informatie
Vereniging Onbeperkt Lezen
Koningin Emmakade 198
2518 JP DEN HAAG
Email: info@onbeperktlezen.nl
Telefoon: 070- 26 29 29 4
Website: www.onbeperktlezen.nl