Toegankelijkheid voor mensen met een beperking vergroten middels Hearplay

TOEGANKELIJKHEID OPENBARE RUIMTEN VERGROTEN

Iedereen heeft recht op toegang tot openbare ruimten en mensen met een beperking moeten zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen leiden. Dat vind het in Den Haag gevestigde HearPlay, dat op 7 november 2012 de deuren opent. HearPlay levert technische oplossingen die de toegankelijkheid van openbare gebouwen en instellingen vergroten.
Logo toegankelijkheid
De twee systemen die HearPlay aanbiedt, Step-Hear® en Call-Hear®, vormen een primeur op de Nederlandse markt. Step-Hear is een eenvoudig te gebruiken oriëntatie-, informatie- en audio-messagingsysteem voor blinden en slechtzienden. Call-Hear is een belsysteem dat waarschuwt als iemand in uw pand of op uw terrein assistentie nodig heeft.
https://www.step-hear.com/

Waar worden de HearPlay systemen toegepast?

Overheden en grotere instellingen zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen zijn gebaat met de systemen, maar ook kleinere bedrijven zoals restaurants kunnen hun service aan klanten verbeteren door de toegankelijkheid van hun terrein te vergroten. In andere landen worden de systemen ook toegepast bij kruispunten en in het openbaar vervoer.

Rechten

In 2007 heeft Nederland de VN-resolutie inzake de rechten van mensen met een handicap (CRPD) ondertekend, maar dit verdrag is nog niet geratificeerd. Algemeen directeur van HearPlay Iris Tzur: “HearPlay brengt oplossingen op de markt die de zelfstandigheid van de ruim twee miljoen mensen met een beperking –waaronder ouderen- kunnen verbeteren.”
(Tweede Kamer stemt in met VN-verdrag)

Nb. Het bedrijf Hearplay lijkt opgedoekt te zijn (juni 2017).

Zie het filmpje op youtube