Oogvereniging en EBU pleiten voor betere Europese richtlijn webtoegankelijkheid

Richtlijn webtoegankelijkheid moet leiden tot verbetering

De ministers van 28 Europese landen komen aanstaande vrijdag bij elkaar in Brussel om te praten over het voortgangsrapport van de Europese Commissie over webtoegankelijkheid voor de publieke sector. De Oogvereniging en de European Blind Union (EBU) zijn bezorgd dat de Europese regeringen de werkingssfeer van de voorgestelde richtlijn drastisch willen beperken.

Momenteel ligt er een groot aantal uitzonderingen op tafel. Mobiele apps zouden buiten de richtlijn vallen. Terwijl op dit moment in Nederland al meer dan 50% van online overheidsinformatie en diensten geraadpleegd wordt via mobiele telefoons en tablets. PDF documenten, sociale media, informatie van derden op overheidssites en digitale culturele collecties worden ook niet opgenomen in de webtoegankelijkheidsrichtlijn. Tenminste, als de huidige voorstellen worden overgenomen.
Man achter pc

Onacceptabel

Deze plannen zijn onacceptabel, omdat ze grote hoeveelheden publieke digitale informatie en diensten ontoegankelijk maken voor mensen met een visuele beperking. Bovendien staan ze haaks op het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dit verdrag wordt op dit moment in de Tweede Kamer besproken. Het zal naar verwachting later dit jaar worden geratificeerd. Het voorziet onder andere in gelijke toegang tot informatie voor iedereen, met of zonder beperking.

Namens de 30 miljoen blinde en slechtziende Europese burgers roepen de Oogvereniging en de EBU de Europese ministers op om niet akkoord te gaan met bovengenoemde voorstellen tijdens de vergadering van de Telecommunicatie commissie. Online publieke informatie en diensten moeten voor blinden en slechtzienden goed toegankelijk zijn. Dat moet op Europees niveau gewaarborgd worden.

Bron: Oogvereniging
Oogvereniging