Campagne om de toegankelijkheid van gemeentewebsites te verbeteren voor blinden en slechtzienden

Gemeentewebsites ontoegankelijk voor blinden en slechtzienden

Vijf samenwerkende oogpatiëntenorganisaties zijn deze week een campagne gestart om de toegankelijkheid van gemeentewebsites voor blinden en slechtzienden te verbeteren. De organisaties hopen dat slechtzienden hun gemeente actief gaan benaderen met het probleem.

7 procent websites voldoet

Walter van Opzeeland, themacoördinator Digitale Toegankelijkheid bij de Oogvereniging vertelt dat de campagne is opgezet naar aanleiding van onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. “Uit het onderzoek wordt duidelijk dat slechts 7 procent van de gemeentewebsites voldoet aan de verplichte webrichtlijnen van de overheid voor toegankelijkheid”, zo vertelt Van Opzeeland. “Dat is een slechte zaak. Door de decentralisatie krijgen gemeenten steeds meer taken, waaraan burgers zelfstandig moeten meedoen. Zie bijvoorbeeld aan het stijgende gebruik van het digitale loket. Het is daarom van groot belang dat informatie goed toegankelijk is.” Hakbijl en pc
Zorgwekkend aantal gemeentewebsites ontoegankelijk.

Problemen met oplezen

Een website kan voor slechtzienden op meerdere manieren ontoegankelijk zijn, legt Van Opzeeland uit. “Met een visuele beperking lees je websites via een schermlezer. De teksten op de site worden voorgelezen. Bij bepaalde functies en knoppen is de beschrijving heel summier en is het bij het oplezen onduidelijk wat de betekenis van een knop is. Denk aan afbeelding waarbij alleen de beschrijving ‘lees hier verder’ of ‘klik hier voor meer informatie’ staat. Ook invulvelden voor gegevens zorgen voor veel problemen. Wie langs de velden beweegt met zijn muis hoort bijvoorbeeld alleen ‘knop’, maar het is onduidelijk wat er verder ingevuld moet worden.”

Gemeenten actief benaderen

De campagneorganisatie van de vijf verenigingen heeft een voorbeeldbrief opgesteld die visueel gehandicapten naar hun gemeenteraad kunnen sturen. Er staat in de brief ook een verzoek om eens mee te kijken met een visueel beperkte die een gemeentelijke website probeert te lezen. Voor veel mensen is het volgens Van Opzeeland onduidelijk hoe de hinder van een ontoegankelijke website ervaren wordt. “Door zelf gemeenten actief te benaderen wordt duidelijk hoe urgent het probleem is. We hopen dat zo veel mogelijk mensen uit onze achterban hun gemeente gaan benaderen.’ In Groningen is de gemeente door een deelnemer inmiddels ingelicht over de situatie. ‘We hopen dat dit bij andere gemeenten ook snel gebeurt. Op sociale media wordt de campagne inmiddels veelvuldig gedeeld.”

Politieke agenda

Bij het ministerie staan de ontoegankelijke gemeentewebsites inmiddels op de agenda. Minister Plasterk heeft tijdens het overleg ICT aangelegenheden met de Tweede Kamer in mei aangekondigd de toegankelijkheid van gemeentewebsites wettelijk te willen gaan regelen. “Toch ben ik het wel eens met het college dat veel gemeenten meer zouden moeten doen. Ik wil een stok achter de deur hebben. Daarom neem ik in het voorgenomen wetsvoorstel over de GDI een verplichting op om de websites toegankelijk te maken. Het wetsvoorstel gaat volgend jaar spelen. Het is een stok achter de deur, want het liefst heb ik dat al zo veel mogelijk voordien is gedaan. In dit wetgevingstraject blijf ik in overleg met het college, onder andere over de resultaten die dit jaar op dit punt worden geboekt.”

Bron