Zorgwekkend aantal gemeentewebsites ontoegankelijk

Gemeentewebsites onvoldoende toegankelijk

Een overgrote meerderheid van de gemeentewebsites is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Dit blijkt uit onderzoek dat de Stichting Drempelvrij uitvoerde in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. De websites zijn niet goed bruikbaar voor mensen die bijvoorbeeld blind of motorisch beperkt zijn. Van de 393 onderzochte gemeenten voldoet slechts 7% aan de toegankelijkheidsstandaarden. 60% van de gemeenten heeft een ontoegankelijke website met een verklaring waarin staat dat zij hieraan werken. 33% van de gemeenten heeft geen toegankelijke website èn geen verklaring. Opvallend is dat vooral kleine gemeenten een toegankelijke website hebben. Van de grote gemeenten is Tilburg de enige gemeente die voldoet. Het College doet een dringend beroep op minister Plasterk om ervoor te zorgen dat gemeentewebsites toegankelijk zijn voor iedereen.
Hakbijl slaat in op computer

Waarom zijn toegankelijke websites belangrijk?

Steeds meer taken zijn met de decentralisaties bij gemeenten belegd. Daarbij is de digitale dienstverlening voor gemeenten een belangrijk instrument. Des te zorgwekkender is het dat een grote groep in Nederland hier slechte toegang toe heeft; in Nederland leven zo’n 2,44 miljoen mensen met een beperking. Een toegankelijke website kan door iedereen gebruikt worden. Dus ook door mensen die niet goed kunnen zien of horen, moeite hebben met ingewikkelde teksten of geen muis kunnen gebruiken. Sinds 1 januari 2015 moeten alle overheidswebsites toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen als er echt zwaarwegende redenen zijn, kan een gemeente hiervan afwijken. Maar dat moet de gemeente wel duidelijk voor iedereen verantwoorden.

Bron: mensenrechten.nl.

Lees ook over een Campagne om de toegankelijkheid van gemeentewebsites te verbeteren.