Simulatie van oogaandoeningen; Bartimeus ZIEN App

Simulatie van oogaandoeningen, Bartimeus Zien app laat zien wat een slechtziende ziet

De Bartiméus ZIEN app is speciaal ontwikkeld om te kunnen laten zien wat slechtzienden zien, simulatie van oogaandoeningen. Gemma Langedijk, communicatie- en marketingadviseur bij Bartiméus, vertelt over de app.
Ogen die schrikreactie vertonen

Wat is de Bartiméus ZIEN app?

“Een handige app die de meest voorkomende vormen van slechtziendheid laat zien, door realtime simulatie. Met de ZIEN app kan de gebruiker verschillende oogaandoeningen en stadia als ‘een filter’ over het realtime beeld heen leggen. Zo krijgt hij of zij een idee van wat iemand met een visuele beperking (nog) ziet.”

Waarom dit initiatief?

Mobieltje
“In Nederland kan nog veel verbeterd worden als het gaat om begrip voor en bekendheid over slechtziendheid en de gevolgen ervan. De ZIEN App is ontwikkeld om 3 redenen. Ten eerste om de bewustwording te vergroten bij goedzienden. Ten tweede om slechtzienden een tool te bieden om het onderwerp anytime anywhere bespreekbaar te maken. Tot slot kan de app als voorlichtingsmiddel gebruikt worden door scholen, beurzen en professionals.”

Bartiméus

Zie ook sites over oogziektes