Babbage biedt maatwerkaanpassingen ten behoeve van visueel gehandicapte medewerkers van KPN

Babbage partner van KPN

Leverancier Babbage is onlangs partner geworden van alle vestigingen van KPN Contact in Nederland.
En dat betekent dat alle huidige en toekomstige werkplekken voor medewerkers met een visuele beperking door hen worden aangepast en onderhouden. Babbage levert daarbij naast hulpmiddelen en de noodzakelijke training tevens softwarematige aanpassingen aan de werkplek.
computerscherm

Niet eenvoudig

Volgens Babbage was het niet eenvoudig om de werkplekken binnen KPN Contact toegankelijk te maken voor slechtzienden en blinden. Doordat medewerkers moeten werken met een groot aantal verschillende systemen gaat het hier om complexe softwarematige aanpassingen van de werkplek. Babbage heeft enkele software-engineers in dienst die hun technische kennis en jarenlange ervaring hebben ingezet om ervoor te zorgen dat alle applicaties toegankelijk werden gemaakt voor het gebruik met een schermlezer.
vrouw achter pc

Projectmatige aanpak

Het bedrijf hanteert binnen werksituaties een projectmatige aanpak. Dit houdt in dat iedere medewerker een nieuw project is. Daarbij kijkt het bedrijf nauwkeurig naar alle facetten binnen de functie die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die functie met een visuele beperking. Naast de juiste hulpmiddelen of noodzakelijke training probeert Babbage een oplossing te bieden voor alle aspecten die een obstakel kunnen vormen. Een obstakel voor de aanname en duurzame inzetbaarheid van de medewerker op zowel de korte als de lange termijn.

Toegankelijk

Op deze manier worden de toepassingen waar mee gewerkt moet worden toegankelijk. Verder wordt bekeken of er een optimalisatie nodig is binnen de werkprocessen. Naast een visuele beperking kunnen er namelijk nog andere direct gerelateerde problemen zijn die mogelijk de inzetbaarheid binnen een functie belemmeren.
Man achter pc

Energieproblematiek

Veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld energieproblematiek, lage effectiviteit en efficiency binnen computer gerelateerde taken. Tevens een minimaal professioneel niveau in het gebruik van de hulpmiddelen. Op deze manier wordt de visuele beperking onvoldoende gecompenseerd. Dit kan leiden tot een verlaagde inzetbaarheid of uitval op de lange termijn. In de meeste gevallen lost het hulpmiddel, zoals een brailleleesregel of schermlezer, zelf het probleem op. Juist specialistische training op maat zorgt vaak voor de oplossing.

Babbage Academy

Babbage heeft binnen de Babbage-Academy een aantal unieke trainingen samengesteld die de professionaliteit en zelfredzaamheid van een persoon vergroten. Hierdoor is deze in staat op een effectieve manier te werken met de complexe applicaties binnen bijvoorbeeld KPN Contact.

Duurzame werkplekken

computerspel
Door deze brede oplossingsgerichte benadering heeft men inmiddels een aantal duurzame werkplekken voor slechtzienden en blinden bij KPN Contact in de afgelopen vier jaar gerealiseerd. De komende maanden hoopt Babbage nog een aantal werkplekken voor medewerkers met een visuele beperking te implementeren. Naar verwachting zullen in de nabije toekomst meer werkplekken binnen KPN Contact ontstaan voor personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om diverse functies op verschillende niveaus. Zoals bijvoorbeeld klantexperts en medewerkers voor de technische klantenservice.

Toekomst

Babbage volgt alle trends binnen de arbeidsmarkt die betrekking hebben op de verbetering van personen met een visuele beperking op de voet. Zoals de Participatiewet. Het bedrijf verwacht daarom in de toekomst dat meer organisaties open staan voor personen met een visuele beperking.

Bron