EU-richtlijn webtoegankelijkheid; akkoord over toegankelijke websites en mobiele apps

Allereerste Eu-richtlijn webtoegankelijkheid

EU bereikt akkoord over toegankelijke websites en mobiele apps

Dinsdagavond 3 mei is in de Europese Unie een akkoord bereikt over de allereerste EU-richtlijn voor webtoegankelijkheid. Dat betekent dat online informatie en diensten van (semi-)overheidsinstellingen in heel Europa bruikbaar moeten worden voor iedereen. En dan met name mensen met een visuele, auditieve en motorische beperking. De richtlijn geldt niet alleen voor websites, maar ook voor apps. Nederland heeft als tijdelijk voorzitter van de EU de onderhandelingen geleid. De Oogvereniging en de MaculaVereniging hebben, in samenwerking met de European Blind Union (EBU) en het European Disability Forum (EDF) campagne gevoerd voor een goede richtlijn.

Computerscherm

Doorbraak

Walter van Opzeeland, themacoördinator Digitale toegankelijkheid bij de Oogvereniging, is blij met het resultaat. “Er is geluisterd naar onze inbreng en dat heeft ertoe geleid dat een aantal cruciale zaken voor blinde en slechtziende mensen zijn meegenomen. Dat de EU-richtlijn ook gaat gelden voor mobiele apps is een zeer belangrijke doorbraak. Verder is ook afgesproken dat intranets en extranets en pdf-documenten toegankelijk moeten zijn. Hier hebben we maandenlang voor gelobbyd.” Oogvereniging en Ebu pleiten voor betere richtlijn webtoegankelijkheid.

Vrouw achter pc

Mobiele app

Mobiele apps zijn cruciaal, juist voor mensen die blind of slechtziend zijn. Vooral omdat zij hun smartphone steeds vaker als hulpmiddel gebruiken. Walter van Opzeeland: “Deze wetgeving gaat er hopelijk toe bijdragen dat je straks beter informatie van publieke diensten op je smartphone kunt lezen, bijvoorbeeld bij het invullen van de Belastingaangifte. Maar denk ook aan apps voor openbaar vervoer en navigatie, die mensen met een visuele beperking extra helpen om zelfstandig hun weg te vinden.” Verder moeten pdf-documenten op overheidswebsites straks voor iedereen leesbaar zijn. Ook moet iedereen het intranet van zijn school of werkgever goed kunnen gebruiken. Voor de kansen op de arbeidsmarkt van mensen met een visuele beperking is dit onmisbaar.

is jouw app geschikt voor blinden en slechtzienden?

Het akkoord over de EU-richtlijn webtoegankelijkheid moet nog formeel bekrachtigd worden door het Europees parlement. Dat gebeurt naar verwachting later dit jaar. De EU-landen hebben vervolgens 21 maanden om de regels op te nemen in hun nationale wetgeving..

Over deze campagne

De campagne voor de EU-richtlijn webtoegankelijkheid is onderdeel van het project Digiwijs, waarin de Oogvereniging en de MaculaVereniging samenwerken voor een toegankelijke digitale samenleving voor blinde en slechtziende mensen. Het project wordt geleid door Walter van Opzeeland, Coördinator Digitale toegankelijkheid van de Oogvereniging. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Ooglijn op T 030-2945444 of via de mail ooglijn@oogvereniging.nl

Bron: Oogvereniging
04 Mei 2016 Oogvereniging