Aandacht voor toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor studenten met functiebeperking

Aandacht voor toegankelijkheid hoger onderwijs voor studenten met functiebeperking

Aandacht voor toegankelijkheid! Minister Jet Bussemaker gaat de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs voor studenten met een functiebeperking en chronisch zieken structureel monitoren. Die toezegging deed ze gisteren na vragen van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.
Reddingsband met tekst: help, aandacht gevraagd!
Bij de invoering van het leenstelsel is dankzij een aangenomen motie van toenmalig Kamerlid Arie Slob geborgd dat de minister regelmatig moet verantwoorden wat de effecten van het leenstelsel zijn. De toezegging van de minister houdt in dat bij die verantwoording ook de situatie van studenten met een beperking en chronisch zieken wordt meegenomen. Ze deed die toezegging in het debat over de Strategisch Agenda Hoger Onderwijs.
Eurobriefje

Studenten met een beperking krijgen bij gebruik van een extra studiejaar kwijtschelding van een jaar prestatiebeurs; de hoogte van die kwijtschelding is echter gebaseerd op thuiswonende studenten en niet op uitwonende. Dat scheelt voor uitwonende studenten ruim 2000 euro, waardoor de kans bestaat dat studenten met een functiebeperking noodgedwongen thuis moeten wonen en niet langer kunnen studeren op de plek van inschrijving.

Bron
15 december 2015