ICT en zijn (on)toegankelijkheid voor blinden; een promotieonderzoek

Promotie op onderzoek ict voor blinden

Abdul Busuulwa promoveerde onlangs aan de Universiteit Twente. Hij deed onderzoek naar de toegankelijkheid van verschillende ICT toepassingen, zoals mobiele telefoons, internet en computers voor blinden en slechtzienden.

Busuulwa, blind geboren in zijn thuisland Oeganda, verloor op vierjarige leeftijd zijn moeder. Opgevoed door zijn oma en later begeleid door zijn oudste broer stortte hij zich op studie en wetenschap. Hij kreeg daarbij financiële steun van de Oegandese overheid. Op weg naar zijn academische loopbaan deed hij acht jaar lang vele vormen van ontwikkelingswerk voor gehandicapten in Oeganda.

Deur openen

Busuulwa zegt: “Mijn PhD- traject was een heel uitdagende periode, maar het is me gelukt. Ik ben waarschijnlijk een van de eerste twee blinde Oegandezen met een doctoraat. Mijn wens is dat mijn scriptie helpt om deuren te openen voor vele blinde Oegandezen en dat het gebruik van ICT hun werk, studie en carrière bevordert. Busuulwa is getrouwd en leeft met zijn vrouw en twee kinderen – een zoon (vijf jaar) een dochter (twee jaar) in Oeganda. Zijn vrouw en kinderen zijn allen goed ziend.

Busuulwa verbleef drie jaar in Nederland voor de uitvoering van zijn promotie onderzoek en kreeg daarvoor een beurs. Promotor Jon Lovett: “Het was geweldig om Busuulwa te begeleiden. Daarbij heb ik een hoop geleerd over de beperkingen van blinde mensen in ontwikkelingslanden.”

Websites bruikbaar voor iedereen

Mobieltje

“Wat mobiele telefoons, internet en computers met elkaar gemeen hebben is dat ondersteunende technologie ervoor moet zorgen dat blinde mensen ze kunnen gebruiken. Er zijn schermlezers om geschreven tekst in spraak of brailleleesregels om te zetten ten behoeve van mensen die volledig blind zijn. Ook bestaan er schermvergroters om tekst voor mensen met een verminderd gezichtsvermogen te vergroten. Maar op het internet zijn websites nodig die toegankelijkheid bieden voor blinden en slechtzienden.
Maar helaas, veel sites zijn door een slecht ontwerp moeilijk te raadplegen door visueel gehandicapten. Openbare websites moeten met een goed ontwerp gewoon bruikbaar zijn voor iedereen.”

Weinig gebruik

“In Oeganda zijn er weinig mensen die gebruik maken van ondersteunende technologie. Sommigen weten niet van het bestaan, anderen kunnen het niet veroorloven. En weer anderen weten van het bestaan, kunnen het betalen, maar hebben een speciale opleiding nodig om het te gebruiken. “Mijn onderzoek richt zich op het vinden van redenen waarom mensen in Oeganda niet werken met ondersteunende technologie en wat ik kan doen om het gebruik te stimuleren. Zonder deze technologie missen blinde mensen veel kansen in de huidige informatiesamenleving.”

Conclusie.

Busuulwa analyseerde de obstakels voor de insluiting van visueel gehandicapten in de digitale revolutie van Oeganda op drie niveaus: handicap, persoonlijk en sociaal. “Ondervraagden wisten vaak niet waar zij ondersteunende technologieën konden kopen. Ook waren velen niet op de hoogte van de verschillende goedkopere opties. Op persoonlijk niveau zijn beperkingen in toegang tot ICT materiaal en mogelijkheden om digitale vaardigheden op te doen verantwoordelijk voor het geringe gebruik van ICT door visueel gehandicapten. Op beleidsniveau heeft Oeganda onvoldoende aandacht voor de digitale behoeften van deze doelgroep. De kosten van het internet zijn voor veel visueel gehandicapten te hoog, want vaak zijn zij werkloos.

Bron: Ango