E-book moet toegankelijk format krijgen

Verplicht goed toegankelijk E-book format voor mensen met visuele beperking

Minister Jet Bussemaker van onderwijs, cultuur en wetenschap wil via de constructie ‘combinatieboek’ het e-book binnen het lage BTW-tarief halen. Dit is aanleiding voor de Vereniging Onbeperkt Lezen om samen met de Oogvereniging de minister te verzoeken ook tegelijk eisen te stellen aan een optimale toegankelijkheid van het e-book voor mensen die een visuele beperking hebben. Minister Bussemaker, verplicht goed toegankelijk e-bookformat voor mensen met visuele beperking

Dit kan door voor te schrijven dat e-books moeten worden aangeboden in het meest toegankelijke format, te weten ePub. Van een e-book dat wordt aangeboden in dit format kunnen letters worden vergroot (leesbril niet meer nodig). Er kan een voorleesfunctie aan worden toegevoegd en het boek kan met een braille leesregel gelezen worden. Er is in ons land weliswaar een onmisbare voorziening die gedrukte boeken, kranten en tijdschriften voor mensen met een leesbeperking omzet naar gesproken tekst of braille. Maar het overgrote deel van wat er aan boeken en informatie in Nederland wordt aangeboden blijft voor deze lezers onbereikbaar. Het voorschrijven van een format is nodig, omdat niet alle uitgevers bekend zijn met die standaard. Of het economisch niet interessant vinden om rekening te houden met de tienduizenden slechtzienden en dyslectici in Nederland, voor wie digitale ontwikkelingen, zoals het e-book, nieuwe kansen bieden.

Uit de schaduw van het gedrukte boek

Man leest krant

Het e-book is inmiddels een door velen omarmde vorm van lezen. Toch slaagt het e-book er niet in om uit de schaduw te stappen van het gedrukte boek. Dat heeft vele oorzaken: de zorgen over de beveiliging, de rol van de boekwinkel en het onduidelijke verdienmodel. Tenslotte de vreemde constructie dat op digitale boeken, kranten en tijdschriften 21% BTW wordt geheven, terwijl voor papieren druk het lage tarief van 6% BTW van toepassing is. Voor dit laatste komt minister Bussemaker binnenkort met een oplossing.

Digitale ontwikkelingen

Al komen de digitale ontwikkelingen in de boekenwereld misschien wat minder snel uit de startblokken, zeker is dat we ze niet kunnen tegenhouden. Het traditionele boek wordt steeds vaker gecombineerd aangeboden met ‘multimediatechnieken’, waarvan het e-book het meest bekend is. Verhalen en informatie die voorheen alleen op papier werden gedrukt, worden in de toekomst aanvullend ook op heel veel andere manieren verteld en aangeboden.
Boek

Dat is geen verdringing maar verbreding. En die verbreding biedt mogelijkheden voor de vele Nederlanders met een visuele beperking. Mocht de minister niet gevoelig zijn voor onze oproep dan zullen wij ons bij de behandeling van het wetsvoorstel richten tot de Tweede Kamer. Uiteraard helpt het ons als wij brede steun krijgen vanuit heel lezend Nederland. Laat uw standpunt weten via: info@onbeperktlezen.nl

Monique Oudshoorn, directeur Vereniging Onbeperkt Lezen

bron
11 september 2015