Actiegroep Terug naar de bossen

Actiegroep Terug naar de bossen

Tot de jaren ’70 werden mensen met een beperking in door de kerk gefinancierde instellingen gehuisvest en verzorgd. Eind jaren ’70 werd de roep om deelname in de samenleving door deze groep steeds luider. De emancipatie werd vormgegeven door acties. Acties zoals de demonstratie van 200 jongeren met en zonder handicap. De tocht liep vanaf de St. Maartenskliniek naar het Cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen welke totaal ontoegankelijk was voor gehandicapten. Dit initiatief leidde tot oprichting van de nog steeds zeer actieve lokale belangenorganisatie Werkgroep Integratie Gehandicapten.

Integratie

Mensen met een beperking verlieten vanaf die tijd steeds meer de instellingen om hun plaats in de samenleving in te nemen. Na jaren van apartheid zijn mensen met een handicap onderdeel van onze maatschappij geworden. Maar deze toestand van gelijke kansen word nu bedreigd door de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet Rutte. Dat heeft zich voorgenomen te bezuinigen op de VG sector, de ouderenbonden, WMO, AWBZ, de wajong, PGB, de WSW, het rugzakje, gelijke behandeling, buitengewone lasten aftrek, ondersteuning van lokale belangenorganisaties, FOKUS wonen, enzovoort, enzovoort…
Boze mannetjes

De oude actievoerders van toen met de jongeren van nu hebben zich verenigd in de spontaan opgerichte actiegroep “Terug naar de bossen”.

Bezoek: Terug naar de bossen

Lees ook over aparticipatie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief