Campagne Oog en oor voor talent, over doofblindheid

10 organisaties gaan voor meer begrip en kennis over doofblindheid

Ongeveer 40.000 mensen in Nederland horen én zien niet goed. Net als iedereen, willen zij zelfstandig wonen, onderwijs volgen, werken en genieten in hun vrije tijd. Dat kan ook, maar wel is het belangrijk dat ook anderen weten wat doofblindheid is. Maar ook welke mogelijkheden er allemaal zijn en welke ondersteuning er is voor deze mensen. Om te zorgen voor meer kennis en begrip en betere participatie, lanceren tien specialistische organisaties op dit gebied samen de campagne ‘Oog en Oor voor Talent’. Bartiméus steunt deze landelijke campagne.
Vraagtekens

Gebrek aan kennis

De term doofblindheid roept vaak veel vragen op. Maar weinig mensen weten wat het betekent om minder of niet te horen én zien. Ze denken bijvoorbeeld onterecht dat er maar weinig mogelijk is als je minder of niet hoort én ziet. Het gebrek aan kennis in onze samenleving, staat mensen met doofblindheid in de weg. Ze worden bijvoorbeeld niet begrepen of betrokken door anderen of niet naar de juiste zorg doorverwezen. Dat komt de participatie niet ten goede. Tijd voor verandering, vinden tien specialistische organisaties op dit gebied.

Campagne: ‘Elkaar ontmoeten’

Door heel Nederland organiseren de samenwerkende organisaties lokale activiteiten, met als campagnethema: ‘Elkaar ontmoeten’. Mensen met doofblindheid laten hun talenten zien. Zij beantwoorden vragen tijdens ontmoetingen met bijvoorbeeld mensen uit hun wijk, ondernemers en professionals van gemeenten, organisaties en scholen. Op vrijdag 10 april organiseert Kentalis, een van de organisaties, bovendien een symposium over communicatie met mensen met doofblindheid. Dit is de officiële aftrap van Oog en Oor van Talent. Vijf promovendi van Marleen Janssen, de enige hoogleraar doofblindheid ter wereld, presenteren hun onderzoeksresultaten en gaan uitgebreid met het publiek in gesprek.

Ook voor gemeenten

Gemiddeld 100 mensen per gemeente horen én zien niet goed. Het initiatief Oog en Oor voor Talent richt zich daarom ook op gemeenten. Veel mensen met doofblindheid zijn voor zorgondersteuning afhankelijk van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Elke gemeente moet sinds 1 januari 2015 deskundigheid hebben op het terrein van doofblindheid om deze mensen adequaat te kunnen ondersteunen en verwijzen. Deze deskundigheid ontbreekt nu nog vaak.

Oog en Oor voor Talent

Oog en Oor voor Talent is een landelijk initiatief en zal meerdere jaren lopen. Elk jaar staat een ander thema centraal. Dit jaar wordt er vooral campagne gevoerd om aandacht te vragen voor de talenten van mensen die niet goed horen én zien. Het initiatief is een samenwerking tussen tien zorgorganisaties: Bartiméus, Kentalis, Kalorama, Oogvereniging, GGMD, OTwee, Visio, Helen Keller Stichting, BBcoaching en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid (SWODB).

Bron: Bartimeus.nl

Nb. Vanaf september 2018 is de site van Oog en oor voor talent offline.

Lees ook Doof-blindheid vraagt om gezamenlijke aanpak

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief