Leerstoel doofblindheid

Eerste leerstoel doofblindheid ter wereld aan universiteit Groningen

Redactie Anderslezen, 17-2-2009

Vandaag aanvaardt professor doktor Marleen Janssen de leerstoel doofblindheid aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is de eerste hoogleraar in de wereld die zich specifiek richt op communicatie met doofblinden. Janssen vertelt: “Er zijn meer hoogleraren die zich bezighouden met deze doelgroep, maar dan hangen ze er altijd bij en dat wilde ik niet. Ik wilde speciaal een leerstoel voor doofblinden. Omdat het in feite al om drie verschillende subgroepen gaat, namelijk de mensen bij wie het aangeboren is, de mensen die het vroeg verworven hebben en de mensen die na hun vijftigste doofblind werden. Wanneer je doofblinden naast doven of naast blinden of naast meervoudig gehandicapten aandacht geeft, krijgen ze niet de aandacht die ze verdienen.” Man houdt hand achter oor
Volgens Janssen heeft het vakgebied zich in honderd jaar tijd wetenschappelijk amper ontwikkeld. Door gebrek aan kennis worden in Nederland veel doofblinden ten onrechte behandeld alsof ze kunnen horen en zien. Dit leidt tot ernstige emotionele problemen en gedragsproblemen. In deze situatie wil Janssen middels een uitgebreid onderzoeksprogramma en meer kennisoverdracht snel verandering brengen. Onderzoek zal onder andere plaatsvinden op de gebieden van de orthopedagogiek, neurowetenschap en taalkunde, allemaal om de communicatie met doofblinden straks te verbeteren. Janssen stelt in haar rede vandaag dat wanneer ze beter worden begeleid, doofblinden zelfs een volwaardige taal kunnen ontwikkelen. In Nederland leven naar schatting 35.000 doofblinden.

Als deze situatie vrij uniek is in de wereld; hoe internationaal gaat Janssen straks te werk? “Mijn onderzoeken zijn gericht op Nederlandse mensen met aangeboren en  vroeg verworven doofblindheid. Maar mijn onderzoeksresultaten worden allemaal internationaal gepubliceerd en morgen is er bijvoorbeeld een symposium in Groningen met mensen uit de hele wereld. Omdat de doelgroep doofblinden relatief klein is moet je internationaal samenwerken. Dat heb ik in andere functies al twintig jaar gedaan. We hebben elkaar hard nodig om iets te kunnen bereiken.”

Interne links:
Opening landelijk expertisecentrum doofblindheid
Campagne Oog en oor voor talent
Aanpak doofblindheid moet gezamenlijk

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief