Vereniging Onbeperkt Lezen nieuwe naam van de oude NLBB Vereniging voor Leesgehandicapten

Vereniging Onbeperkt Lezen

NLBB Vereniging van Leesgehandicapten heet vanaf nu Vereniging Onbeperkt Lezen. Hiertoe heeft de ledenvergadering afgelopen zaterdag 13 juni jl. unaniem besloten. De huidige naam verwoordt direct en duidelijk wat de vereniging doet: onbeperkt lezen mogelijk maken voor mensen met een leesbeperking. De oude bibliotheekfunctie waar NLBB naar verwijst, heeft de Vereniging al langere tijd niet meer: de Vereniging is spreekbuis en belangrijk aanspreekpunt voor overheden en andere instanties. Zij wil ervoor zorgen dat relevante, interessante en leuke informatie ‘gelezen’ kan worden door mensen met een leesbeperking. Zij kunnen prima ‘lezen’, maar dan wel via aangepaste leesvormen. Leesvormen zoals gesproken of digitale tekst, braille, of grote letters. Redenen genoeg voor een beter passende naam.

Meisje leest braille, dus onbeperkt lezen

“Lezen is voor deelnemen aan de samenleving en voor persoonlijke ontplooiing van essentieel belang. Drempels voor toegang tot het geschreven woord moeten worden geslecht. Leesbevordering en leesplezier voor kinderen en volwassenen met leesbeperking staat voorop bij de Vereniging. Daarom zijn we zo blij met de nieuwe naam, aangezien deze direct duidelijk maakt wat wij doen”, aldus Monique Oudshoorn, directeur Vereniging Onbeperkt Lezen.

In Nederland hebben ruim 1,1 miljoen mensen een leesbeperking. Daarvan zijn 300.000 mensen blind of zeer slechtziend. Dit neemt mede door de vergrijzing in de toekomst alleen maar toe. Daarnaast hebben ruim 630.000 Nederlanders dyslexie. Des te belangrijker dat de Vereniging Onbeperkt Lezen er is. Voor zowel kinderen als volwassenen. Naast blinden en slechtzienden, behartigt de vereniging ook de belangen van mensen met andere leesbeperkingen (onder andere dyslexie, afasie en motorische beperking).

Over de vereniging

Het is de enige organisatie die lezers vertegenwoordigt die zijn aangewezen op aangepaste leesvormen. De Vereniging is de belangenbehartiger die onbeperkt lezen mogelijk wil maken. De verenigingsactiviteiten worden bekostigd uit contributies van de leden en overige particuliere bijdragen.

Bron: www.onbeperktlezen.nl

Lees ook Vereniging Onbeperkt lezen richt zich op brede doelgroep