Ondertekening Manifest Verbod op Consumentenvuurwerk

Verbod op consumentenvuurwerk

Rotterdam, 1 mei 2014 – Op 30 april jl. hebben negen organisaties een manifest, dat zich uitspreekt voor een verbod op consumentenvuurwerk, ondertekend.
De 9 organisaties zijn: het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Het Oogzorgnetwerk, VISION 2020 Netherlands, Optometristen Vereniging Nederland, Nederlandse Vereniging van Orthoptisten, Koninklijke Visio en bibliotheekservice Passend lezen. Zij vragen met dit manifest de aandacht voor de gevaren en gevolgen van consumentenvuurwerk.
Vuurwerkpijl, consumentenvuurwerk

Ieder jaar worden er rond de jaarwisseling grote campagnes opgezet om mensen bewust te maken van het gevaar van vuurwerk. Desondanks vallen er ieder jaar vele slachtoffers, ook tijdens de afgelopen Oud en Nieuw-viering. Voor 10 mensen is 2014 begonnen met het verwijderen van een oog. Diverse mensen leven verder zonder hand of arm en er vielen dit jaar zelfs meerdere doden. Allemaal letsels door vuurwerk en met een grote invloed op het verdere leven van de getroffenen. Daarnaast brengen deze letsels grote maatschappelijke gevolgen met zich mee.

Vuurwerkshows

Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen op een veilige manier genieten van (en kijken naar) vuurwerk. De ondertekenende organisaties zijn ervan overtuigd dat een verbod op consumentenvuurwerk ervoor kan zorgen dat er steeds minder letsels door vuurwerk worden veroorzaakt. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat volgens hen niet in verhouding tot de letsels, de materiële en immateriële schade, de veiligheids -en handhavingsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft.
Vuurwerk boven de stad
De vraag aan de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu is dan ook om per 1 januari 2015 consumentenvuurwerk te verbieden.

Promotie van de vuurwerkbril

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief