Goede doelen

Goede doelen ten behoeve van visueel gehandicapte mensen

Deze goede doelen richen zich onder andere op de preventie en/of genezing van oogziektes. De een werkt internationaal, de ander binnen Nederland.

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Tachtig % van de blindheid is te herstellen door een eenvoudige staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn, maar zonder de hulp van u als donateur is het onmogelijk ons doel te bereiken. In 2012 werden er, dankzij uw steun, ruim 400.000 oogpatiënten onderzocht, 26.500 oogoperaties verricht; er studeerden 42 oogartsen af en 3000 mensen kregen als ondersteunend oogheelkundig personeel een training of opleiding.
Man met bril

Eye Care Foundation heeft projecten in Azië in Nepal, Vietnam, Laos en Cambodja en in Afrika in Tanzania. In samenwerking met, lokale- en Nederlandse oogartsen, hebben wij veel volwassenen en kinderen in Azië en Afrika kunnen onderzoeken op oogproblemen. Op eenvoudige manier zoals met een staaroperatie of een bril op sterkte, zijn zij, waar mogelijk,geholpen. Zij kunnen weer zelfstandig hun land bewerken of weer naar school. Een staaroperatie kost slechts 35 euro en een bril op sterkte 10 euro. Help hen voor nu en later!
Eye care foundation

Fight for sight

In Fight for Sight bundelen de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen hun krachten. Alle inkomsten uit georganiseerde fondsen wervings- acties worden door Wilde Ganzen beloond met een premie van 55%.
De wereld telt naar schatting 39 miljoen blinden, van wie de helft door staar, en 246 miljoen mensen met een visuele handicap waarvan 43% ten gevolge van refractieafwijkingen. Jaarlijks groeit dat aantal met 2 miljoen mensen. Bij 80% is sprake van onnodige blindheid, die te behandelen is of voorkomen had kunnen worden. 90% van alle kinderen met een visuele handicap kan niet naar school. Door een tekort aan opleidingsmogelijkheden heeft 80% van de volwassenen met blind- of slechtziendheid geen werk. Het voorkomen van blind- of slechtziendheid is dan ook een van de meest rendabele vormen van hulpverlening.
Belangrijkste doelstellingen zijn:
Financieren van oogoperaties
Voorzien in (implant) lenzen en medische instrumenten
Bouw en inrichting van oogklinieken
Ondersteuning aan refractie-, low vision en schoolscreeningprogramma’s
Voorzien in low-vision hulpmiddelen
Uitvoeren van programma’s voor maatschappelijke integratie van visueel gehandicapten
Ondersteuning van oogheelkundige opleiding en training van plaatselijke gezondheidswerkers
Fight for sight
Stichting Lions Werkgroep Blinden

Innoveren met Zorg (ImZ)

Stichting Innoveren met Zorg (ImZ) staat voor het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waardoor de kwaliteit van leven van mensen met een beperking aanzienlijk kan verbeteren. Dit doet zij door het ontwikkelen van innovatieve hulpmiddelen en voorzieningen. De kennis om dat te realiseren zit veelal bij de gehandicapte zelf en de direct betrokkenen. Die kunnen vanuit ervaring en het directe contact bepalen hoe het product er het beste uit moet zien en vormt voor ImZ het uitgangspunt.
In de praktijk verdwijnen goede ideeën vaak weer met de waan van de dag, of ze worden onderschat. ImZ is met haar werkwijze in staat om zowel de ideeën van de, direct betrokkenen van, gehandicapte zelf boven water en het innovatieproces vervolgens succesvol uit te voeren. Tijdens het proces ondersteunt ImZ het innovatieproject met de juiste stakeholders, dankzij het uitstekende, jarenlang zorgvuldig opgebouwde, netwerk van uitvinders, productontwikkelaars, producenten, ook buiten de gehandicaptenzorg, en financiers.
Het werk van IMZ staat ten dienste van mensen met een beperking, door het stimuleren van ontwikkeltrajecten voor nieuwe hulpmiddelen.Het vertrekpunt in de werkwijze van ImZ is altijd de individuele vraagstelling van iemand met een beperking. Allereerst helpt ImZ bij het analyseren en verduidelijken van deze vraagstelling. De vraagsteller is daarbij het eerste aanknopingspunt,
daarnaast maakt ImZ, met name bij mensen met een verstandelijke beperking, graag gebruik van de bereidwilligheid van mensen in de dagelijkse omgeving, zoals ouders, familieleden, begeleiders, om de vraag te helpen verduidelijken.
Meer info:
Geef.nl, goede doelen

See you foundation, voorheen Light for the world

Per 1 januari 2021 hebben we een nieuwe naam: SeeYou! We gaan als zelfstandige organisatie verder en kunnen daardoor nog effectiever, en nog dichter bij het hart van onze organisatie, opkomen voor mensen met een beperking. Dat doen we met een nieuwe naam – SeeYou- die alles zegt over onze drive: mensen met een handicap zien! 

SeeYou (voorheen Light for the World Nederland) heeft als onderdeel van de internationale organisatie acht jaar lang mooie, innovatieve projecten ontwikkeld waardoor we beter op konden komen voor mensen met een beperking. We zijn dankbaar voor de kansen die we hebben gekregen.
Nu breekt een nieuwe fase aan. Doordat we buiten de internationale organisatie verder gaan, kunnen we nog meer vanuit onze christelijke waarden werken, dichter bij de mensen in de projecten staan en persoonlijker betrokken zijn bij onze partners in Afrika, Azië en Nederland. Daarnaast biedt het de kans om onszelf eenvoudiger en flexibeler te organiseren. Hierdoor kunnen we de komende jaren nog meer impact realiseren via projecten voor oogzorg en inclusie van mensen met een handicap.

De nieuwe naam ‘SeeYou – Including everybody’ laat zien waar we vandaan komen, en wie we richting de toekomst willen zijn. In 1982 richtten oogarts Martien en zijn vrouw Jenny Cozijnsen onze organisatie op om concrete oplossingen te bieden voor kinderen en volwassenen met een visuele beperking. Dat is wat we nog steeds doen. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waarin alle mensen met een handicap gezien worden. Dat doen we vanuit dezelfde drijfveer als 38 jaar geleden: ieder mens is waardevol en kostbaar, naar Gods beeld geschapen.

SeeYou blijft zich inzetten voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs, werk en inkomen voor mensen met een handicap in Afrika en Azië. Ook blijven we daarin graag samenwerken met andere organisaties om onze impact te vergroten en expertise te delen.

Vendelier 13
3905 PB Veenendaal
Postbus 672
3900 AR Veenendaal
T 0318 – 58 63 58
E info@seeyoufoundation.nl

See you Foundation

Oogfonds

Het Oogfonds is nationaal fondsenwerver voor projecten op het gebied van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, toegankelijkheid, voorlichting en belangenbehartiging. Zij zijn afhankelijk van particuliere donateurs en nalatenschappen.
Het Oogfonds heeft als doel de volwaardige participatie en integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving te ondersteunen. Daarnaast werft het Oogfonds gelden om wetenschappelijk onderzoek naar slechtziendheid en blindheid te financieren.
Voor het realiseren van de doelstelling financiert het Oogfonds op vier terreinen:
•Toegankelijkheid 50%
•Wetenschappelijk onderzoek 9%
•Belangenbehartiging 34%
•Voorlichting/bewustwording
Alle goede doelen
Oogfonds

Running blind

Helaas is het zo dat veel mensen met een visuele beperking geen vaste betrekking hebben met normaal inkomen en moeten zij leven van een uitkering. Hun financiële bijdragen willen we daarom zo laag mogelijk houden.
Om de kosten voor de lopers met een visuele beperking zo laag mogelijk te houden, is iedere bijdrage van particulieren, bedrijven en instellingen zéér welkom. Door deze bijdragen is het voor ons mogelijk gebruik te maken van een professionele looptrainer en trainingsaccommodatie.
Daarnaast worden donaties en sponsorgelden gebruikt voor de aanschaf van specifieke Running Blind-loopkleding en het organiseren van festiviteiten en specifieke wedstrijden voor mensen met een visuele beperking, zoals het openkampioenschap.
Running blind
runner

Stichting NietBlind

• Er wordt 35 miljoen euro uitgegeven aan hulpmiddelen als honden, straatwegwijzers, stokken etc.
• Slechts 1,5 miljoen euro is nu beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek om meer mensen te laten zien.

Dit moet anders! Bestaande stichtingen en instituten richten zich voornamelijk op hulp en ondersteuning, vrijwel niet op wetenschappelijk onderzoek ter verbetering.

DAT is de reden voor de komst van NietBlind.
Bestrijden van blindheid en slechtziendheid. Door middel van het realiseren van excellent onderzoek moet in de periode 2015/2025 + 25% genezing behaald worden.

Stichting NietBlind

Zie voor meer goede doelen fondsen en verenigingen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links