Categorieën
Links

Goede doelen

Goede doelen ten behoeve van visueel gehandicapte mensen

Deze goede doelen richen zich onder andere op de preventie en/of genezing van oogziektes. De een werkt internationaal, de ander binnen Nederland.

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. Tachtig % van de blindheid is te herstellen door een eenvoudige staaroperatie. Veel slechtzienden zijn geholpen met een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn, maar zonder de hulp van u als donateur is het onmogelijk ons doel te bereiken. In 2012 werden er, dankzij uw steun, ruim 400.000 oogpatiënten onderzocht, 26.500 oogoperaties verricht; er studeerden 42 oogartsen af en 3000 mensen kregen als ondersteunend oogheelkundig personeel een training of opleiding.
Man met bril

Eye Care Foundation heeft projecten in Azië in Nepal, Vietnam, Laos en Cambodja en in Afrika in Tanzania. In samenwerking met, lokale- en Nederlandse oogartsen, hebben wij veel volwassenen en kinderen in Azië en Afrika kunnen onderzoeken op oogproblemen. Op eenvoudige manier zoals met een staaroperatie of een bril op sterkte, zijn zij, waar mogelijk,geholpen. Zij kunnen weer zelfstandig hun land bewerken of weer naar school. Een staaroperatie kost slechts 35 euro en een bril op sterkte 10 euro. Help hen voor nu en later!
Eye care foundation

Fight for sight

In Fight for Sight bundelen de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen hun krachten. Alle inkomsten uit georganiseerde fondsen wervings- acties worden door Wilde Ganzen beloond met een premie van 55%.
De wereld telt naar schatting 39 miljoen blinden, van wie de helft door staar, en 246 miljoen mensen met een visuele handicap waarvan 43% ten gevolge van refractieafwijkingen. Jaarlijks groeit dat aantal met 2 miljoen mensen. Bij 80% is sprake van onnodige blindheid, die te behandelen is of voorkomen had kunnen worden. 90% van alle kinderen met een visuele handicap kan niet naar school. Door een tekort aan opleidingsmogelijkheden heeft 80% van de volwassenen met blind- of slechtziendheid geen werk. Het voorkomen van blind- of slechtziendheid is dan ook een van de meest rendabele vormen van hulpverlening.
Belangrijkste doelstellingen zijn:
Financieren van oogoperaties
Voorzien in (implant) lenzen en medische instrumenten
Bouw en inrichting van oogklinieken
Ondersteuning aan refractie-, low vision en schoolscreeningprogramma’s
Voorzien in low-vision hulpmiddelen
Uitvoeren van programma’s voor maatschappelijke integratie van visueel gehandicapten
Ondersteuning van oogheelkundige opleiding en training van plaatselijke gezondheidswerkers
Fight for sight
Stichting Lions Werkgroep Blinden

Innoveren met Zorg (ImZ)

Stichting Innoveren met Zorg (ImZ) staat voor het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, waardoor de kwaliteit van leven van mensen met een beperking aanzienlijk kan verbeteren. Dit doet zij door het ontwikkelen van innovatieve hulpmiddelen en voorzieningen. De kennis om dat te realiseren zit veelal bij de gehandicapte zelf en de direct betrokkenen. Die kunnen vanuit ervaring en het directe contact bepalen hoe het product er het beste uit moet zien en vormt voor ImZ het uitgangspunt.
In de praktijk verdwijnen goede ideeën vaak weer met de waan van de dag, of ze worden onderschat. ImZ is met haar werkwijze in staat om zowel de ideeën van de, direct betrokkenen van, gehandicapte zelf boven water en het innovatieproces vervolgens succesvol uit te voeren. Tijdens het proces ondersteunt ImZ het innovatieproject met de juiste stakeholders, dankzij het uitstekende, jarenlang zorgvuldig opgebouwde, netwerk van uitvinders, productontwikkelaars, producenten, ook buiten de gehandicaptenzorg, en financiers.
Het werk van IMZ staat ten dienste van mensen met een beperking, door het stimuleren van ontwikkeltrajecten voor nieuwe hulpmiddelen.Het vertrekpunt in de werkwijze van ImZ is altijd de individuele vraagstelling van iemand met een beperking. Allereerst helpt ImZ bij het analyseren en verduidelijken van deze vraagstelling. De vraagsteller is daarbij het eerste aanknopingspunt,
daarnaast maakt ImZ, met name bij mensen met een verstandelijke beperking, graag gebruik van de bereidwilligheid van mensen in de dagelijkse omgeving, zoals ouders, familieleden, begeleiders, om de vraag te helpen verduidelijken.
Meer info:
Geef.nl, goede doelen

Light for the world

LIGHT FOR THE WORLD is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor bestrijding van vermijdbare blindheid en voor inclusie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting is opgericht in 1982 en actief in negen landen in Afrika en Azië met ruim dertig projecten. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties voor een duurzaam resultaat.
LIGHT FOR THE WORLD Nederland werkt samen met collega-organisaties in Oostenrijk, Tsjechië en België om de effectiviteit van haar inzet te vergroten.
LIGHT FOR THE WORLD is in 2010 en 2011 uitgeroepen tot ‘Beste goede doel van Nederland’ door dagblad Trouw. De stichting is afhankelijk van giften en ontvangt subsidies vanuit het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie. De stichting heeft het CBF-Keur, ANBI erkenning en KIWA-certificering.
Light for the world

Oogfonds

Het Oogfonds is nationaal fondsenwerver voor projecten op het gebied van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, toegankelijkheid, voorlichting en belangenbehartiging. Zij zijn afhankelijk van particuliere donateurs en nalatenschappen.
Het Oogfonds heeft als doel de volwaardige participatie en integratie van blinden en slechtzienden in de samenleving te ondersteunen. Daarnaast werft het Oogfonds gelden om wetenschappelijk onderzoek naar slechtziendheid en blindheid te financieren.
Voor het realiseren van de doelstelling financiert het Oogfonds op vier terreinen:
•Toegankelijkheid 50%
•Wetenschappelijk onderzoek 9%
•Belangenbehartiging 34%
•Voorlichting/bewustwording
Alle goede doelen
Oogfonds

Running blind

Helaas is het zo dat veel mensen met een visuele beperking geen vaste betrekking hebben met normaal inkomen en moeten zij leven van een uitkering. Hun financiële bijdragen willen we daarom zo laag mogelijk houden.
Om de kosten voor de lopers met een visuele beperking zo laag mogelijk te houden, is iedere bijdrage van particulieren, bedrijven en instellingen zéér welkom. Door deze bijdragen is het voor ons mogelijk gebruik te maken van een professionele looptrainer en trainingsaccommodatie.
Daarnaast worden donaties en sponsorgelden gebruikt voor de aanschaf van specifieke Running Blind-loopkleding en het organiseren van festiviteiten en specifieke wedstrijden voor mensen met een visuele beperking, zoals het openkampioenschap.
Running blind
runner

Stichting NietBlind

• Er wordt 35 miljoen euro uitgegeven aan hulpmiddelen als honden, straatwegwijzers, stokken etc.
• Slechts 1,5 miljoen euro is nu beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek om meer mensen te laten zien.

Dit moet anders! Bestaande stichtingen en instituten richten zich voornamelijk op hulp en ondersteuning, vrijwel niet op wetenschappelijk onderzoek ter verbetering.

DAT is de reden voor de komst van NietBlind.
Bestrijden van blindheid en slechtziendheid. Door middel van het realiseren van excellent onderzoek moet in de periode 2015/2025 + 25% genezing behaald worden.

Stichting NietBlind

Zie voor meer goede doelen fondsen en verenigingen.