Tilburg en omgeving

Bedrijven, instellingen, stichtingen in Tilburg en omgeving

Brabantse mystiek
Op literatuurgeschiedenis.org treft u een pagina aan over Brabantse mystiek. In Brabant leefden in de dertiende en veertiende eeuw verschillende schrijvende mystici. De belangrijksten zijn Hadewijch en Jan van Ruusbroec.
Braboland
Brabantse gezelligheid en humor van, door en voor brabanders in de provincie Noord-Brabant

De Draad magazine
De Draad Tilburg | De Draad een uniek magazine voor Tilburgers. De Draad gaat over zelf- en samenredzaamheid en is een kompas in de wereld van welzijn, zorg en wonen.
De geluidsman, Olivier Nijs
De Huyskamer Gilze
koffie, lunch, borrel en diner!
De Zonnevlecht
Therapeutisch centrum voor alternatieve geneeswijze

Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is dé organisatie voor erfgoed in Brabant. Iedereen die geïnteresseerd is in de cultuur en geschiedenis van de provincie Noord-Brabant kan bij ons terecht.

Geheugen van Tilburg

Ff denken
Geheugen van Tilburg
Het zijn de Tilburgers zelf die verhalen schrijven voor het Geheugen van Tilburg. Het Stadsmuseum beheert deze website. Het Regionaal Archief maakte een koppeling met de historische fotodatabank BeeldOnline.

Gemeente Tilburg

Kapsalon 2gethair
Wij zijn een dames- en heren kapsalon. Wij bieden een breed pakket aan service. U kunt bij ons o.a. terecht voor een nieuwe coupe, een nieuwe kleur, extensions, haarwerken, etc. Maar ook voor wimperextensions, permanente make up, gellak nagels, wimperlift en wenkbrauwen epileren draaien wij onze hand niet om.

Meedoenregeling Tilburg

Meedoenregeling
De gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar via de Meedoenregeling om leuke dingen ondernemen en nieuwe mensen te leren kennen. Bewegen, sporten, muziek, cultuur, cursussen, lidmaatschap en activiteiten KBO, uitstapjes… de keuze is aan u. Meer dan 200 aanbieders zorgen voor een gevarieerd aanbod. Voor ieder wat wils, ongeacht leeftijd of beperking.
Voor iedereen met een inkomensgrens van maximaal 130% van het sociaal minimum.

Melding maken
Verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Een omgewaaide boom? Heeft u een initiatief, tips over uw buurt of wilt u een compliment geven? Maak een melding bij de gemeente Tilburg!
U kunt ook de Fixi app gebruiken: Fixi

Plein 013
Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Tilburg en omgeving. We zetten ons in om voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat past bij hun ondersteuningsbehoefte. Kinderen, ouders, leraren en partners zijn voor ons de sleutelfiguren om wie het draait.
PON Brabant
Het PON is een kennisinstituut op het sociale en culturele domein. Het levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van een sociaal duurzame samenleving. Wij combineren wetenschappelijke kennis met kennis van de uitvoeringspraktijk. Bovendien is het PON in staat om partijen met elkaar te verbinden.
Portagora
Kringloopwinkel, projecten en meer
Provincie Noord-Brabant

Quiet Community Tilburg

Quiet
In Tilburg is Quiet Community in korte tijd op volle toeren gaan draaien. Al ruim 400 lokale sponsors en supporters stellen regelmatig een gratis dienst, product of verwennerij ter beschikking. Zij doen dit belangeloos, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid. Omdat ze beseffen dat steeds meer mensen structureel geld te kort komen om volwaardig te kunnen meedraaien. De Quiet-members staan voor het overgrote deel ingeschreven bij de Voedselbank, en dan heb je geen geld voor extraatjes. Dat is ook de reden dat we niet met kortingsbonnen werken.

RunX
RunX Tilburg is dé winkel voor zowel de beginnende als de gevorderde sporter.

Shogaisha judoschool
De doelstelling van SJST is om judo aan te bieden aan een zo breed mogelijke groep in de regio Tilburg. SJST biedt judo aan personen met een zorgvraag, die voortkomt uit een lichamelijke beperking en/of een verstandelijke beperking, en/of een gedragsstoornis. SJST biedt recreatiejudo vanaf de leeftijd van 6 jaar.
Karateka

Steunpunt Aangepast sporten

Steunpunt aangepast sporten
Het Steunpunt is een samenwerking van de gemeenten Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk met het gezamenlijke doel om sporten met een beperking in de regio Midden Brabant mogelijk te maken, want: “Sporten is leuk en gezond, ook als je een handicap hebt!”

Stichting Gijsje eigenwijsje
Gijsje Eigenwijsje zorgt dat gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte lekker een weekje weg kunnen

Sportservice Noord-Brabant

Stichting sportservice
Sportservice Noord-Brabant streeft ernaar dat ieder mens in staat gesteld moet worden om te kunnen sporten en bewegen. Om deze doelstelling te realiseren ondersteunt, stimuleert en faciliteert Sportservice Noord-Brabant organisaties in Brabant die actief zijn op het gebied van sport en bewegen of daarmee te maken hebben. Daarbij richt de organisatie zich op drie pijlers, te noemen: advies en ondersteuning in de sport, werkgeverschap in de sport en werving en selectie in de sport (uit naam van Match Sportdetachering).

T-Helpt
T-Helpt, de website vol informatie over zorg, werk en jeugdhulp in Tilburg. Met tips, passende oplossingen en antwoorden op uw vragen. U vindt in het sociaal loket veel Tilburgse organisaties en diensten, ook op wijkniveau.
Tilburg op Wikipedia
Tilburg.com
Tilburg nieuws, acties, vacatures, agendatips en foto’s

Toegankelijk Tilburg

Toegankelijk Tilburg
Toegankelijk Tilburg is een stichting, bestaande uit een klein professioneel team dat ondersteund wordtdoor vrijwilligers. Centraal in alle activiteiten staat het realiseren van een samenleving, waarin mensen met een lichamelijke handicap en/of chronische ziekte als volwaardig burger kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Toegankelijk Tilburg werkt hieraan door collectieve belangenbehartiging vanuit ervaringsdeskundigheid.

Vincentius
De Vincentiusvereniging Tilburg is actief op het terrein van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg. Naast materiële en financiële steun aan mensen met financiële problemen, worden projecten ondersteund die voor en/of door Tilburgers zijn opgezet.
VVV Tilburg

Wecycle “Samen verantwoordelijkheid dragen voor de betere inzameling en recycling van afgedankte elektr(on)ische apparaten en verlichtingsapparatuur”
Lichtje
Wecycle is de stichting die de inzameling, registratie en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige lampen (e-waste) in Nederland organiseert. Wecycle werkt hiervoor samen met gemeenten, winkels, kinderboerderijen, installateurs, kringloopbedrijven en consumenten.

Zorgbelang Brabant
Bij Zorgbelang Brabant zijn meer dan 100 Brabantse patiënten- en consumentenorganisaties aangesloten.
Zorgbelang Brabant behartigt de belangen van deze aangesloten patiëntenorganisaties. Maar ook de belangen van iedereen die individueel gebruik maakt van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening in de regio. Alle zorgvragers dus. De overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zien Zorgbelang Brabant als woordvoerder van de zorgvragers. Wij gaan namens de zorgvragers met hen in gesprek over de juiste zorg voor iedereen.

013

013 popcentrum Tilburg

Nog voor Nederland de poppodia had zoals we die nu kennen had Tilburg in de jaren 80 al  Noorderligt. Met een programmering én de voor die tijd moderne faciliteiten van een volwaardig poppodium was het dé plek voor muziek- en dansliefhebbend Tilburg en omstreken. Maar, met slechts één zaal voor zo’n 1000 bezoekers was de vraag vele malen groter dan wat de ruimte kon faciliteren.
De directeur en bestuursvoorzitter van Noorderligt gingen om de tafel en kwamen met het toen revolutionaire idee om een nieuw, groter en professioneler muziekpodium te ontwikkelen, waar naast concerten en clubnachten ook ruimte was voor educatie. Om dit idee te realiseren ging Noorderligt een samenwerking aan met Bat Cave (podium voor jongerencultuur sinds 1985) en de MuziekKantenWinkel (vrijwilligersorganisatie met oefenruimtes voor beginnende popmuzikanten).

Op 13 november 1998 openden wij voor het eerst onze deuren en op 13 november 2015, precies 17 jaar later, vond de heropening plaats van 013 zoals we die nu kennen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links