Organisaties en sites voor mensen met een beperking

Dienstverlening, hulpverlening en revalidatie

Ten behoeve van de overzichtelijkheid heb ik geprobeerd sites onder te brengen in categorieën. Op deze pagina treft u de volgende aan:

 • Regionale en landelijke instellingen, dienstverlening, revalidatie e.d.
 • Startpagina’s over/voor mensen met een beperking
 • Regionale en landelijke instellingen

  Instellingen op het gebied van revalidatie, hulpverlening, zorg, onderwijs en dienstverlening

  Bartiméus

 • Bartiméus
  Bent u of iemand uit uw omgeving visueel beperkt? U wilt graag de krant blijven lezen en zelfstandig op pad? U zoekt ondersteuning bij (zelfstandig) wonen of in uw werk? Neem contact op met onze medewerkers via 0900 – 77 888 99 (lokaal tarief).
  Blind poppetje met zwarte bril en taststok
  Bartiméus; voor onderzoek, advies en ondersteuning bij leven met een visuele beperking.
 • CIZ
  Het CIZ beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg. Dit gebeurt op basis van uniforme en objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft 700 medewerkers. In 2015 worden naar verwachting 250.000 aanvragen voor langdurige zorg uit de Wlz ingediend.
 • Handen in huis
  De Stichting Mantelzorgvervanging Nederland “Handen-in-Huis” is een landelijke organisatie. Deze is opgericht door Stichting Rotary Service Amsterdam. Handen-in-Huis vervangt de mantelzorger in het hele land en ook de mantelzorgvervangers komen uit alle hoeken van Nederland.
 • Mantelzorg
  Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
 • Nationale hulpgids
  Hulpmarktplaats voor onder meer thuiszorg, kinderopvang, huishoudelijke zorg of dagopvang.
 • Motorisch gehandicapten
  Advies, ontwerp en begeleiding bij woningaanpassing, zorgvragen, WVG en WMO voor gehandicapten en ouderen.
 • Oogvereniging

  Oogvereniging

 • Oogvereniging
  Voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doof/blindheid
 • De Oogvereniging kent een groot aantal regiogroepen. Sommige hebben een stad en directe omgeving als werkterrein, andere groepen een heel gebied. Zij zijn de ogen, oren en signaleerders vlakbij huis. Ze signaleren dingen die niet of juist wel goed gaan in stad en streek. Ze schromen niet om waar nodig dergelijke dingen aan de grote klok te hangen. Maar ze geven ook voorlichting op scholen en organiseren activiteiten, van cultuur tot informatief. Wie steun nodig heeft of advies kan terecht op het landelijke bureau.

  1. Amsterdam eo
  2. Arnhem/Nijmegen
  3. Drenthe
  4. Friesland
  5. Gooi, Eemland en Flevoland
  6. Groningen
  7. Haaglanden
  8. Leiden eo
  9. Noord en midden Limburg
  10. Noord-Brabant
  11. Noordwest
  12. Rotterdam e.o.
  13. >

  14. Utrecht
  15. West-Overijssel Veluwe
  16. Zuid Limburg
 • Regelhulp
  Regelhulp, bij het regelen van zorg, hulp of financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen.
  Regelhulp is een wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële ondersteuning. Gebruik Regelhulp om oplossingen te vinden die passen bij uw situatie.
 • Robert Coppes
  De Robert Coppes Stichting ondersteunt mensen die een visuele beperking én bijna altijd ook bijkomende beperkingen hebben. Voorbeelden hiervan zijn wonen en begeleiding, revaliderend zorgprogramma, werk en dagbesteding.
 • Samen sterk tegen stigma
 • Stichting blinde ambitie
  Stichting Blinde Ambitie (SBA) wil ambitieuze mensen met een visuele beperking een platform bieden en hen helpen hun ambities werkelijkheid te laten worden.
 • Klik hier

 • Stichting vier het leven
  Stichting Vier het Leven organiseert film, theater- en concertbezoeken voor ouderen die dit niet meer zelfstandig ondernemen.
 • Visio

 • Visio
  Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.
 • Paal die de richting aanwijst

 • Hoe kom ik in aanmerking voor een PGB
  Met oa wat is het Pgb, voorwie, Pgb of zorg in natura, hoe vraag je een Pgb aan enz.
 • Zorg voor elkaar
  De marktplaats voor vrijwillige hulp en professionele zorg.
 • Zorgkaart Nederland
  ZorgkaartNederland.nl is een initiatief van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Bohn Stafleu van Loghum,uitgeverij voor de gezondheidszorg.
  ZorgkaartNederland.nl is het geschikte hulpmiddel voor consumenten die een huisarts, specialist of ziekenhuis zoeken. Ook tandartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medische zorgverleners zijn vindbaar.
  Verder wijst de site zowel thuis als onderweg de weg naar patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, GGD’s en andere zorgloketten. Zo bieden de website en de Iphone applicatie een centraal overzicht van het veelal versnipperde en lastig te traceren regionale zorgaanbod.
 • Adressen Revalidatie & Advies

  • Amsterdam
   Paasheuvelweg 17
   1105 BE Amsterdam
   T 088 585 57 00
   amsterdam@visio.org
   Inloopspreekuur: woensdag 10.00 – 13.00 uur
  • Apeldoorn
   Stationsstraat 176
   7311 MJ Apeldoorn
   T 088 585 67 00
   apeldoorn@visio.org
   Inloopspreekuur: woensdag 09.00 – 12.00 uur
  • Visio Het Loo Erf
   Intensieve revalidatie
   Waldeck-Pyrmontstraat 31
   7315 JH Apeldoorn
   T 088 585 62 00
   hetlooerf@visio.org;br:
   Als u door een aangeboren, acute of progressieve visuele beperking meerdere problemen ervaart in uw dagelijks functioneren en 18 jaar of ouder bent, kunt u bij Visio Het Loo Erf terecht voor intensieve revalidatie. Dat geldt ook wanneer u daarnaast een auditieve beperking of niet-aangeboren hersenletsel heeft, of anderstalig bent. Belangrijk is dat u zelf gemotiveerd bent om te zorgen dat u (weer) kunt deelnemen aan de maatschappij.

   We stellen een intensief revalidatieprogramma voor u samen uit op elkaar afgestemde onderdelen. Zo kunnen we aansluiten bij uw persoonlijke vragen, problemen en behoeften. In alle programma’s is er aandacht voor vaardigheden, het optimale gebruik van hulpmiddelen en het omgaan met uw beperking. U werkt individueel, maar ook in groepen. Groepsactiviteiten zijn waardevol, omdat ze u de gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen met andere revaliderende cliënten. Man voert gesprek

   Een intensief revalidatieprogramma duurt gemiddeld 23 weken. U verblijft gedurende die periode twee tot vijf dagen per week bij Visio Het Loo Erf. De uiteindelijke duur van het traject hangt af van uw persoonlijke situatie en vragen. In de weekenden zijn we gesloten.

  • Breda
   Heerbaan 14-40
   4817 NL Breda
   T 088 585 87 00
   breda@visio.org
   Inloopspreekuur: vrijdag 13.00 – 16.00 uur
  • Den Bosch
   Reitscheweg 7
   5232 BX ’s-Hertogenbosch
   T 088 585 89 00
   denbosch@visio.org
   Inloopspreekuur: onder voorbehoud in even weken op dinsdag 13.30 – 16.00 uur.
   Afhankelijk van uw vraag en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u (op de dag zelf) eerst telefonisch contact op te nemen met de medewerker van de Afdeling Advies.
  • Den Haag
   Bordewijklaan 3
   2591 XR Den Haag
   T 088 585 92 00
   denhaag@visio.org
   Inloopspreekuur: dinsdag 09.00 – 12.00 uur
  • Dordrecht
   p/a Albert Schweitzer Ziekenhuis Amstelwijck
   Van der Steenhovenplein 1
   3317 NM Dordrecht
   T 088 585 94 00
   dordrecht@visio.org
   Inloopspreekuur: donderdag 09.00 – 12.00 uur
   Computerinloopspreekuur: laatste donderdag van de maand 13.30 – 16.00 uur
  • Eindhoven
   Castiliëlaan 8
   5629 CH Eindhoven
   T 088 585 88 80
   eindhoven@visio.org
   Vanaf 1 januari 2012 heeft Visio in Eindhoven geen inloopspreekuur meer. U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor informatie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via T 088 585 88 80.
  • Goes
   Stationspark 2
   4462 DZ Goes
   T 088 585 95 00
   goes@visio.org
   Inloopspreekuur: donderdag 09.00 – 12.00 uur
  • Haarlem
   Gebouw Haerlemmerpoort
   Amsterdamsevaart 268
   2032 EK Haarlem
   T 088 585 79 00
   haarlem@visio.org
   Inloopspreekuur: dinsdag 10.00 – 13.00 uur
  • Haren
   Rijksstraatweg 61
   9752 AC Haren
   T 088 585 70 00
   haren@visio.org
   Inloopspreekuur: woensdag 13.30 – 16.30 uur
  • Heerhugowaard
   Gildestraat 3
   1704 AG Heerhugowaard
   T 088 585 90 00
   heerhugowaard@visio.org
   Inloopspreekuur: donderdag 10.00 – 13.00
  • Hoogeveen
   Het Haagje 133
   7902 LE Hoogeveen
   T 088 585 69 00
   hoogeveen@visio.org
   Inloopspreekuur: woensdag 13.30 – 16.30 uur
  • Leeuwarden
   Tadingastraat 4
   8932 PJ Leeuwarden
   T 088 585 73 00
   leeuwarden@visio.org
   Inloopspreekuur: woensdag 13.30 – 16.30 uur
  • Leiden
   Poortgebouw
   Rijnsburgerweg 10
   2333 AA Leiden
   T 088 585 96 00
   leiden@visio.org
   Inloopspreekuur: woensdag 09.30 – 12.00 uur
  • Nijmegen
   Javastraat 104
   6524 MJ Nijmegen
   T 088 585 89 40
   nijmegen@visio.org
   Inloopspreekuur: donderdag 13.30 – 16.00 uur
  • Rotterdam
   Schiedamse Vest 158
   3011 BH Rotterdam
   T 088 585 97 00
   rotterdam@visio.org
   Inloopspreekuur: donderdag 13.00 – 15.30 uur
   Computerinloopspreekuur: laatste donderdag van de maand van 13.00 – 15.30 uur.
  • Sittard – Geleen
   Dr. H. van der Hoffplein 1
   6162 BG Sittard-Geleen
   T 088 585 88 00
   sittardgeleen@visio.org
   Inloopspreekuur: woensdag 13.30 – 16.00 uur
  • Steunpunt Sensis in Tilburg geopend
   Cliënten kunnen sinds kort ook in Tilburg bij Sensis terecht. Het nieuwe steunpunt is in de Polikliniek Oogheelkunde van het St. Elizabeth Ziekenhuis gevestigd. Iedere vrijdagochtend is er van 8.30 – 11.30 uur een open spreekuur. Het is niet nodig hiervoor een afspraak te maken. U kunt er antwoord krijgen op vragen over praktische aanpassingen en hulpmiddelen, zoals aangepaste horloges en telefoontoestellen. Maar u kunt ook terecht met vragen over gesproken boeken en duidelijke speelkaarten.
  • Vlasborch (verzorgingshuis voor blinde en slechtziende volwassenen)
   Lokatie Diepenbrokstraat 2
   5262 HR Vught
   tel. 073 – 656 45 60
   Lokatie Vlasmeersestraat 99
   5261 TB Vught
   tel. 073 – 684 88 88
   Lokatie Bisschop Zwijsenplein 38
   5262 JL Vught
   tel. 073 – 656 09 12

  Startpagina’s over/voor gehandicapten

  Gepubliceerd op
  Gecategoriseerd als Links