Het openbaar vervoer en mensen met een handicap

Openbaar vervoer en gehandicapten

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook mensen met een beperking. Dus met trein, tram, bus of metro. Ook moet het doelgroepenvervoer beter.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet zich hier samen met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor in.
Maatregelen die hiertoe genomen worden;
Steeds meer perrons en haltes zijn goed toegankelijk. In 2030 moeten alle stations voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan liften en duidelijke informatieborden.
Het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer moeten beter op elkaar aansluiten. Zodat reizigers zelf de vrijheid hebben om de ene keer voor het openbaar vervoer te kiezen en dan weer voor het doelgroepenvervoer.
Reisinformatie op websites en apps moet compleet, leesbaar en toegankelijk zijn.
De NS houdt bij inkoop van nieuwe treinen rekening met een aantal belangrijke toegankelijkheidseisen, zoals een lage instap.

Handig voor als u op reis gaat

Begeleiderskaart

• U kunt een OV-Begeleiderskaart aanvragen wanneer u in Nederland woont en als gevolg van uw handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunt reizen.
• Met een OV-Begeleiderskaart reist één begeleider gratis met u mee.
• Een OV-Begeleiderskaart staat op úw naam. U kunt dus met verschillende begeleiders reizen.
• De OV-Begeleiderskaart is minimaal één jaar geldig.
• De OV-Begeleiderskaart kunt u gebruiken in vrijwel alle treinen en metro’s, trams en bussen.

Voor het bestellen van een aanvraagformulier OV Begeleiderskaart neemt u contact op met Argonaut via telefoonnummer 030-2354661 of
bezoek deze site:
www.ns.nl
Trein

NS -BusinessCard

Sinds eind 2014 is er een nieuw reisprodukt op de markt voor blinden en slechtzienden in het openbaar vervoer, de NS-Business Card, Lees er meer over:

Assistentieverlening voor gehandicapten op de stations

Wanneer u assistentie wenst bij het in? uit? of overstappen kunt u uw reis aanmelden bij het Bureau Assistentieverlening Gehandicapten.
LET OP: Assistentie voor reizen ná 22.30 uur dezelfde dag en vóór 09.00 uur de volgende dag moeten uiterlijk om 19.30 uur door u worden aangevraagd.
Telefoon 030 – 235 7822
Bureau Assistentieverlening Gehandicapten regelt niet alleen hulp op NS?stations, maar ook op een aantal stations waar Noordned en Syntus de treindienst verzorgen in het openbaar vervoer.
Op stations waar het aantal assistentieverleningen erg laag is, is de hulp stopgezet. Op 102 stations blijft het echter mogelijk om assistentie te krijgen. Hiertoe zet men reisassistenten in. Dit kunnen servicemedewerkers van NS zijn, maar ook taxichauffeurs.
Let op! Aanvraagtijd reishulp NS verkort

Looproutes

blinde met taststok
Vanaf september 2010 kunnen slechtziende en blinde reizigers op
www.ns.nl/geleidelijnen beschrijvingen vinden van looproutes in bijna alle NS-stations in Nederland.
Op de website van NS kan men alle mogelijke routes op een station raadplegen als tekst én downloaden als geluidsbestand. Dit omvat routes van ingangen naar perrons, van perron naar perron en van perrons naar de uitgangen. Als leidraad bij de beschrijvingen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds aanwezige geleidelijnen.

Perroninformatie lezen dankzij nieuwe app

NS en de Oogvereniging introduceren een speciale app die perroninformatie toegankelijk maakt: de NS Perronwijzer. Kunt u de borden boven de perrons niet of moeilijk lezen, dan krijgt u via de app informatie over de eerstvolgende trein, de vertrektijd, de eindbestemming, het treintype (sprinter of intercity) en bijzonderheden zoals vertraging of niet instappen.
Download de app in de App Store of Google Play.

Valys Reisservice voor mensen met een handicap

Naast lokaal bestaande vervoersvormen, die onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) vallen, is Valys, een landelijk dekkende vervoersservice, hierop een aanvulling. Voor informatie en het aanvragen van ritten kunt u terecht op:
tel. 0900 – 9630 (lokaal tarief)
en is bereikbaar van 6 uur ’s morgens tot 1 uur ’s nachts.
Ook kunt u hiervoor 24 uur per dag terecht op de website:
www.valys.nl
Het aanvraagformulier voor de Valys?vervoerspas en de gevraagde bijlagen stuurt u naar: Valys, Antwoordnummer 311, 4200 VB Gorinchem.

9292 toont haltetoegankelijkheid

Ook 9292 toont sindskort de toegankelijkheid van haltes voor mindervaliden en slechtzienden in de reisinformatie. Vooralsnog alleen in Zuid-Holland, maar 9292 verwacht dat andere regio’s snel zullen volgen.

Halte-toegankelijkheidsinformatie is al landelijk beschikbaar als open data en wordt bijvoorbeeld door de app OVInfo al voor heel Nederland gegeven, maar volgens 9292-directeur Stefan Hulman zijn er twee belangrijke verschillen ten opzichte van andere aanbieders: “Ten eerste is er de mogelijkheid dat gebruikers feedback kunnen geven, ten tweede controleren we de informatie ook zelf, in plaats van dat we het klakkeloos overnemen uit het Centraal Haltebestand.”

Overigens wordt niet van alle Zuid-Hollandse haltes de info weergegeven. De Metropoolregio doet nog niet mee. Het doorgeven van de halte-informatie is niet gratis bij 9292. “Het is een behoorlijk arbeidsintensief proces”, aldus Hulman. Hoeveel Zuid-Holland heeft betaald om de informatie te tonen, wil hij niet kwijt. “We zijn een commercieel bedrijf. Dat is concurrentiegevoelige informatie.” Ondanks dat hebben volgens Hulman andere vervoersregio’s al wel belangstelling getoond.

Roos Prommenschenkel, voormalige Mis(s) Nederland en voorvechtster van toegankelijkheid in het openbaar vervoer, is blij dat nu ook 9292 met deze informatie komt. “Alle extra informatie is welkom, maar eigenlijk zou deze informatie zo snel mogelijk overbodig moeten zijn.”

Bron: Vincent Wever, 10 april 2015
www.ovmagazine.nl/2015/04/ook-9292-gaat-nu-haltetoegankelijkheid-tonen-1009/

NS Reisplanner Xtra geeft nu de uitstapzijde aan

Met de nieuwe update van NS Reisplanner app kun je nu (december 2016) zien aan welke kant de deuren van de trein open gaan. De app geeft deze informatie alleen niet direct weer in de iPhone- en iPad-app. Net als bij de stiptheidskans en drukte komt de informatie pas tevoorschijn als je er specifiek naar zoekt.
Smileys in trein

NS Reisplanner laat zien waar het perron is

Het opvragen van de uitstapzijde werkt als volgt. Wanneer je in de NS Reisplanner-app een reisadvies opvraagt, kun je via Meer > Meer informatie opvragen. Vervolgens krijg je, naast de stiptheid en drukte in de trein, te zien aan welke kant het perron gaat verschijnen. Eerder was dat nog vaak gokwerk voor treinreizigers.

Verder wordt de app met deze update veiliger en makkelijker te bedienen voor blinden of slechtzienden. Dit houdt in dat de VoiceOver-functionaliteit is verbeterd. Het scherm met alle reismogelijkheden wordt nu beter voorgelezen door de spraakfunctie van iOS.
Als laatste zorgt de app dat de verbinding tussen je toestel en de NS iets veiliger is. De applicatie gebruikt vanaf nu een versleutelde verbinding die ook veel gebruikt wordt op het web, HTTPS. Met dat protocol wordt de verbinding tussen de zender en ontvanger beter beveiligd.

NS Reisplanner Xtra
VERSIE 4.6.15
GRATIS
Geschikt voor iPhone, iPad
Vereist iOS 8.0+
Grootte 76.48 MB
Uitgever NS Reizigers B.V.

Overige

Om het reizen makkelijker te maken is er een aantal reisproducten op de markt gebracht voor reizigers met een beperking. Op de site 9292.nl staan ze handig onder elkaar met uitleg.
Openbaar vervoer reisinformatie: Tel. 0900 ? 9292 (70 cent per minuut)
9292.nl hoe laat gaat de bus?
Mobiel 9292OV
Ongehinderd.nl
Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Ouderen en mensen met een beperking geven wij hun bewegingsvrijheid weer terug. Dit doen we door locaties, zoals restaurants en winkels, te keuren. De resultaten hiervan worden getoond in de Ongehinderd App. Met deze app kan iedereen op elk moment van de dag en op iedere willekeurige plek toegankelijke locaties vinden, delen en beoordelen.
Prorail, dossier toegankelijkheid

Vervoer en mobiliteit België
Je hoeft omwille van een handicap niet thuis te blijven zitten. De FOD Sociale Zekerheid garandeert je mobiliteit zoveel mogelijk.
Beschik jij of je omgeving over een wagen, dan kan je die met een parkeerkaart voor personen met een handicap op een aangepaste parkeerplaats achterlaten. Deze zijn ruimer en bevinden zich dichter bij de plaats die je wil bezoeken.
Blinden en slechtzienden hebben recht op gratis openbaar vervoer, binnen het ganse Belgische netwerk. Zij en andere personen met een handicap mogen bovendien gratis een begeleider meenemen. Dit kan een persoon of een geleidehond zijn. De begeleider vergezelt de persoon met een handicap in dezelfde klasse en op hetzelfde traject.

Toegankelijkheid treinen en stations flink verbeterd

De toegankelijkheid van treinen en stations is in de afgelopen vijf jaar flink verbeterd, zo valt te lezen in het rapport Toegankelijkheid Spoor 2021. Volgens dit rapport zijn eind 2021 alle stations voorzien van geleidelijnen en voldoen alle sprinters van NS dan aan de nieuwste toegankelijkheidseisen. 

NS

NS loopt hiermee voor op schema, omdat ruim voor de deadline van 2025 al het sprintermaterieel toegankelijk is. Wel is het zo dat de laatste niet-toegankelijke intercity (een dubbeldekker) pas in 2045 uit dienst zal gaan.

Prorail

ProRail loopt volgens het rapport precies op schema: Op veel stations verschijnen liften en nieuwe hellingbanen en alle stations zijn voorzien van geleidelijnen, waarmee reizigers met een visuele beperking weer zijn geholpen. Aandachtspunt is het op norm houden van de perrons om de zelfstandige instap duurzaam te kunnen waarborgen. 

Staatssecretaris van Veldhoven

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven, die het rapport op 28 juni naar de Tweede Kamer stuurde, meldt verder dat in 2022 90 procent van alle reizigers van een toegankelijk station gebruik zal kunnen maken. In 2030 zal dat 100 procent zijn. “Alles overziende constateer ik dat we in Nederland op de goede weg zijn met het realiseren van een toegankelijk spoorsysteem”, zo stelt ze vast.

Regionaal vervoer

Op regionale spoorlijnen zal eind dit jaar nog niet overal sprake zijn van een gelijkvloerse instap. De treinen zijn al wel overal gelijkvloers, maar beschikken nog niet allemaal over een schuiftrede die uitschuift naar de perronrand en daarmee de afstand tot het perron minimaliseert. Wel is het voor het eerst dat er naast de situatie op het hoofdrailnet ook de toegankelijkheid op de regionale spoorlijnen wordt beschreven.

Het volledige rapport vind je hier. 

Bron: Voorste kamer, 30 juni 2021