Categorieën
Links

Belangenorganisaties

Belangenorganisaties

Belangenorganisaties zijn goed vertegenwoordigd in Nederland. Zowel landelijke als lokale belangenorganisaties heb ik geprobeerd weer te geven op deze pagina.

 • Als horen en zien je vergaan!
  “Ouderdom komt met gebreken”. Hoe vaak horen we dat niet? Op latere leeftijd slecht gaan horen èn zien, valt niet mee. En zeker als het ook nog eens niet onderkend wordt. Het heeft namelijk invloed op het leven voor de ouderen zelf en voor hun directe omgeving.
  Wat is ouderdomsdoofblindheid? Wat betekent het als zowel het gehoor als de visus niet meer goed functioneren? En natuurlijk is het niet zo dat het gaat over: helemaal doof en blind zijn. Hier zitten vele gradaties in. Lees meer over de campagne 3 O’s – Ouderen, Oren, Ogen op de site!
  Als horen en zien je vergaan
  • Balans
   Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.
  • FOVIG, Federatie van Ouders van Visueel Gehandicapten
   Postbus 110
   5120 AC Rijen
   telefoon: 079 351 11 18, secr. Fovig
   e-mail: info@FOVIG.nl”
  • Gewoon gelijk
   Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Dit verdrag is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en participatie. Meedoen is een mensenrecht. Gewoon Gelijk dus!
   Gewoon gelijk is een campagne van Ieder(in). Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.
  • ECIO
   ECIO is een service- en informatiepunt voor de onder­wijs­instellingen. Ze beantwoorden de onder­steunings­vragen vanuit de onderwijs­instellingen en verzorgen o.a. deskundig­heids­bevordering voor de instellingen.
  • Helen Keller Stichting
   Stichting die de belangen bevordert en behartigt van het welzijn voor doofblinden en doofslechtzienden in Nederland.
   Telefoon: 010 240 98 01
   Teksttelefoon: 010 24 09 800
   E-mail: postbus@helenkeller.nl
   Website: helenkeller.nl
  • KentalisAl meer dan 220 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren doordat ze doofblind, doof of slechthorend zijn. Of omdat ze communicatieproblemen hebben door een taalontwikkelingsstoornis of autisme met problemen in spraak en taal. Sommige van deze mensen hebben ook nog een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.
   We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties.
   Man houdt hand achter oor

   Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Onze klanten krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen in de taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Door kennis te ontwikkelen, toe te passen en te delen, verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit doen we in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.

  • Iederin
   fCG-Raad en Platform VG zijn per 1 januari 2014 gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Ieder(in).
   Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn erbij aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ze behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

   Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Dit betekent dat de huidige maatschappij zich veel meer moet instellen op mensen met een beperking of chronische ziekte.
   Iederin

  • Jantje Beton
   Jantje Beton vindt het heel belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd spelen. Wanneer kinderen spelen, hebben ze op het moment zelf veel plezier. Daarnaast doen ze ook allerlei indrukken en ervaringen op die essentieel zijn voor hun ontwikkeling. Daarom besteden wij veel aandacht aan kinderen die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen. Juist deze kinderen wil Jantje Beton voorbereiden op een actieve deelname aan onze samenleving. Door kinderen samen te laten spelen, leren ze samenleven!
  • Mee
   MEE maakt meedoen mogelijk. Ondersteuning bij leven met een beperking.
  • Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtziendenbond (NCB)
   De bond heeft ten doel het behartigen van de belangen van visueel-gehandicapten in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder. De grondslag van de bond is de Bijbel als Gods onfeilbaar woord.
   Talmastraat 85 D
   3038 SP Rotterdam
   Telefoon: 010 – 466 54 54
   Website: https://ncb-belangen.nl/
  • NPCFPatiëntenfederatie NPCF is een samenwerkingsverband van dertig (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties. De NPCF zet zich in voor betere, veilige en betaalbare zorg.
   Een belangrijke doelstelling is transparantie in de zorg, zodat patiënten in staat worden gesteld om de juiste keuze te maken. Dankzij de inbreng van zo’n 20.000 leden van het NPCF-zorgpanel, de vragen en ervaringen die patiënten melden bij de NPCF-Zorglijn en de beoordelingen op ZorgkaartNederland.nl heeft patiëntenfederatie NPCF in beeld wat volgens patiënten goed gaat in de zorg en wat er beter kan.
   Met die informatie en met de vakkennis die de NPCF in huis heeft, oefent zij namens iedereen die nu of in de toekomst zorg nodig heeft, invloed uit op het beleid binnen de gezondheidszorg. Daarmee geeft patientenfederatie NPCF patiënten een stem, in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar, en in het nieuws.
  • NSGK
   Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
   De NSGK helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of met een chronische ziekte, zodat zij met hun beperking toch volwaardig kunnen leven. De NSGK is onafhankelijk en kan haar werk doen dankzij giften en donaties.
  • Onderdak
   Ondersteuning van mensen met handicap in Dronten e.o.
  • Oogvereniging
   Oogvereniging
   De Oogvereniging is een bundeling van Viziris, het DoofBlindennetwerk, FOVIG, Glaucoomvereniging, Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, Retina Nederland en Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers.
   Contactgegevens van de Oogvereniging:
   Postbus 2344
   3500 GH Utrecht
   T: 030 2992878
   Mail: info@oogvereniging.nl
   Volgen op Twitter: @oogvereniging En de Ooglijn op @ooglijn

   Op de site treft u onder andere de volgende patiëntengroepen:
   Albinisme, Oor en Oog, glaucoombelangen, Loa/L.H.O.N, PXE, Retina en Uveïtis.
   Eveneens worden themagroepen door de Oogvereniging vertegenwoordigd. Themagroepen binnen de Oogvereniging werken structureel aan een bepaald onderwerp.
   Voorbeelden hiervan zijn Geleidehondgebruikers, Open oecumenische gemeenschap, Ouders van kinderen met een visuele handicap, Jongeren en studenten en Oud-revalidanten.

   Daarnaast zijn er de Regiogroepen.
   Amsterdam, Arnhem/Nijmegen, Drenthe, Friesland, Gooi, EEmland en Flevoland, Groningen, Haaglanden, Leiden, Noord- en Midden-Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, Noordwest, rotterdam eo, Twente/Oost-Gelderland, Utrecht, West-Overijssel Veluwe en Zuid-Limburg.

  • Stichting de toekomst
   Stichting De Toekomst is een kleine organisatie en wil dat bewust ook blijven. Bij voorkeur een paar meter voor de troepen uit, wat uitdagend en zich sterk makend voor de rechten van individuele mensen met een handicap.
  • Stichting OTweeOTwee is een zorginstelling met expertise op het gebied van de beperking in horen en zien. Het aantal mensen dat hierin beperkt is, groeit. OTwee vergroot de mogelijkheden van mensen die beperkt zijn in horen en zien en biedt zorg en trainingen.
  • Stinafo samen voor het gehandicapte kind
   Stinafo zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte in Nederland. Stinafo ondersteunt o.a. hulpaanvragen voor de doelgroep, helpen met aangepast vervoer, leer- en hulpmiddelen.
  • VilansVilans is een kenniscentrum uit Nederland dat de levenskwaliteit van mensen met beperkingen verbetert. Zij bieden praktische kennis over langdurende zorg, welzijn en wonen. Ze helpen aanbieders van producten en diensten op het terrein van langdurende zorg, welzijn en wonen hun aanbod beter af te stemmen op de vraag van mensen met beperkingen en hun naasten. Vilans werkt vanuit een integrale benadering: alle aspecten van leven met en zorgen voor mensen met een functiebeperking komen aan bod. Sinds 2 oktober ’07 heeft Vilans ook een webwinkel geopend. In deze webwinkel vindt u alle producten van Vilans: van boek tot dvd, van brochure tot keuzewijzer en rapport. Veel producten zijn kosteloos te downloaden.
  • Yuub, your ultimate unlimited bridge
   Yuubwerkt voor Consumenten. Voor consumenten die te maken hebben met beperkingen of aandoeningen of handicap. Onder hen zijn mensen van de doelgroep zelf, begeleiders, zorgvrijwilligers en mantelzorgers. Zij zijn ervaringsdeskundig. En die kracht wil YUUB benutten. Door het inzetten van hún ervaringsdeskundigheid bouwen we Consumenten Kracht op.
  • Zet, Stichting (Noord-Brabant)
   Bezoekadressen: Spoorlaan 460 en Willem II-straat 23
   Tilburg
   Postbus 271
   5000 AG TILBURG
   Telefoon 013 544 14 40
   Fax 013 544 06 05
   E-mail: info@zet-brabant.nl Mail
   Website: zet-brabant
   Zet is het centrum voor maatschappelijke ontwikkelingen in Noord-Brabant.
   Zet brengt partijen samen die zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht fysieke of andere beperkingen. Centraal staat voor ons de eigen inbreng van kwetsbare én weerbare burgers.

  Regionale en lokale belangenorganisaties

  • Alphens Platform Gehandicaptenbeleid
   Postbus 559
   2400 AN Alphen aan den Rijn
   Telefoon: 0172 – 490 900
   E-mail: info@stichtingapg.nl
  • Amersfoort, Gehandicapten en Patiënten Platform -, (GPPA)
   p/a Pastorielaan 172
   3828 EW Hoogland
   Telefoon: 033 – 455 46 57
   E-mail: secr@gppa.nl
  • Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (APCG)
   Trans 6
   6811 HR Arnhem
   Telefoon: 026 – 389 44 88
   Fax: 026 – 389 49 42
   E-mail: info@apcg.nl
   Website: www.apcg.nl
  • Breda gelijk
   Platform voor mensen met beperkingen en mantelzorgers
   Nieuwe Prinsenkade 22
   4811 VC Breda
   Telefoon:
   Gwen van der Meer 06 1999 9374
   Jeanet Notten 06 1999 9385
   Email: info@breda-gelijk.nl
   Website: Breda gelijk
  • Driebergen, Platform Patiënten & Gehandicapten –
   Postbus 44
   3970 AA Driebergen
   Telefoon: 0343 – 517 181
   E-mail: j.h.fock@planet.nl
  • Eindhoven, Stichting Platform Gehandicaptenbeleid -, (PGE)
   Kronehoefstraat 21-29
   5612 HK Eindhoven
   Telefoon: 040 – 243 76 57
   E-mail: pge@dse.nl
  • Elburg, Stichting Gehandicapten Beraad –
   C.W.A. de Jonghweg 3
   8084 AL ‘t Harde
   Telefoon: 0525 – 652 261
   E-mail: hardhuis@tref.nl
  • Emmen, Overleg- en SamenwerkingsOrgaan van Gehandicapten (OSOG)
   Laan v.d. Iemenhees 60
   7823 JK EMMEN
   Telefoon: 0591 – 620 480
   E-mail: j.kollmerhubers@planet.nl
  • Gooi- en Vechtstreek, Regionaal Beraad Gehandicapten –
   Huizerweg 54
   1402 AD Bussum
   Telefoon: 035 – 642 21 96
   Fax: 035 – 642 20 83
   E-mail: rbgehandicapten@hetnet.nl
  • Hardinxveld-Giessendam, Gehandicaptenplatform
   Peulenlaan 140
   3371 XR Hardinxveld-Giessendam
   Telefoon: 0184 – 610 845
   E-mail: Adrie.teeuw@zonnet.nl
  • ‘s-Hertogenbosch, Gehandicapten Platform –
   St. Teunislaan 3
   5231 BS ‘s-Hertogenbosch
   Tel.: 073 – 691 14 70
   Fax: 073 – 691 14 75
   E-mail: info@gehandicaptenplatforms-hertogenbosch.nl
  • Leiden, Overleg Gehandicaptenbeleid –
   Breestraat 117
   2311 CL Leiden
   Telefoon: 071 – 516 81 62
   Fax: 071 – 516 81 69
   E-mail: ogl@lwo.nl
   Website: www.leiden.belangenorganisatie.nl
  • Moerdijk, Stichting Gehandicaptenplatform ‘De Kernen’ Gemeente –
   Koningin Emmastraat 41
   4793 CC Fijnaart
   Telefoon: 0168 – 463 681
   Fax: 0168 – 463 681
   E-mail: dekernen@hetnet.nl
  • Noordoostpolder, Stichting Belangenbehartiging Gehandicapten – (SBGN)
   Postbus 207
   8300 AE Emmeloord
   Telefoon: 0527 – 616 960 of 0527 – 699 108
  • Rotterdam, Vereniging van Gehandicapten Organisaties
   P/a MEE Rotterdam
   Postbus 21217
   3001 AE Rotterdam
   Telefoon: 010 – 282 11 11
   Fax: 010 – 282 11 86
   Teksttelefoon: 010 – 414 38 92
   E-mail: info@meerotterdam.nl
   Website: Mee Rotterdam Rijnmond
  • Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG)
   Postbus 1443
   5004 BK Tilburg
   Telefoon: 013 – 468 61 65
   e-mail: bureau@togtilburg.nl
   Website: www.togtilburg.nl
   Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is een vereniging waarbij 21 lidorganisaties zijn aangesloten. Het TOG behartigt de collectieve belangen van mensen met een lichamelijke handicap in de gemeente Tilburg.
  • Utrecht, Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten – (SOLGU)
   Australiëlaan 14e
   3526 AB Utrecht
   (Tekst)telefoon: 030 – 280 32 86
   Fax: 030 – 280 38 31
   E-mail: info@solgu.nl
   Website: www.solgu.nl
  • Venray, Gehandicapten Organisatie – (GOV)
   Postbus 503
   5800 AM Venray
   Telefoon: 0478 – 511 873
   Fax: 0478 – 510 762
  • Woerden, Gehandicaptenplatform –
   De Veste 1
   3443 DZ Woerden
   Tel.: 0348 – 416 843
   E-mail: gtha.menges@hccnet.nl
   Website: Woerden
  • Zorgbelang Brabant
   Website: www.zorgbelang-brabant.nl
   Zorgbelang Brabant is een vereniging van ruim 360 patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden in Brabant. Zorgbelang Brabant biedt u informatie over zorg en welzijn en onafhankelijke klachtenopvang. Wij komen op voor de collectieve belangen van gebruikers van zorg in Brabant en werken resultaatgericht aan een aantal speerpunten, dat door de gezamenlijke lidorganisaties is vastgesteld. Wij werken op provinciaal niveau, maar veelal ook op lokaal of subregionaal niveau en werken daarbij samen met vele andere organisaties.
  • Zorgwijzer
   Op Zorgwijzer kun je verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op basis van verschillende parameters, zoals dekking, zorgkeuze, eigen risico, premie en klantbeoordelingen. Bovendien tonen wij de vergoedingen van alle zorgverzekeraars en vind je meer informatie over het Nederlandse zorgstelsel.
   Op de subpagina Zorgwijzer/handicap vind je een kennisdossier over handicap en chronische ziekte;
   Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten. Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen.