Studie en onderwijs met betrekking tot blinden en slechtzienden

onderwijs en studie

Allerlei sites op het terrein van onderwijs en studie aan mensen met een visuele handicap.

Babbage
Babbage helpt personen met een visuele beperking met het toegankelijk maken van informatie. Dit kan in de vorm van hulpmiddelen, softwarematige aanpassingen, advisering en trainingen. We leveren voor de thuissituatie, studie en werk.

Bibliotheekservice Passend lezen, Superboek
* De collectie van Superboek bestaat uit ruim 14.000 jeugdboeken en ongeveer 20 tijdschriften. Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot De waanzinnige boomhut.
* Karaokelezen doe je met karaokeboeken. Dit zijn digitale boeken die gecombineerd zijn met de gesproken versie van het boek. Tijdens het lezen word je ondersteund door een karaokebalkje, dat meeloopt met de tekst die tegelijkertijd wordt voorgelezen door een menselijke stem. Zo zie je per woord waar je op de bladzijde bent als het boek wordt voorgelezen. Daarnaast is het mogelijk om de snelheid en de lettergrootte naar wens aan te passen.
* Ben je op zoek naar informatie voor je spreekbeurt of werkstuk? Of wil je graag meer weten over bijvoorbeeld dieren in de woestijn, het leven in de middeleeuwen of hoe huizen gebouwd worden? Kijk dan eens bij de Informatieboekjes die je bij Passend Lezen kunt lenen.

Coursera
Free Online Courses From Top Universities

Dedicon educatiefWebwinkel voor aangepaste schoolboeken. Voor iedereen is er een passende oplossing. Van gesproken boeken (DAISY), bestanden voor dyslexiesoftware tot braille, vergrotingen en voelbare tekeningen. Dedicon levert school- en studieboeken in allerlei speciale vormen en maten.
Er zijn ruim 8800 toegankelijke dyslexiebestanden voor basis- en voortgezet onderwijs. Je kunt ook je gesproken schoolboeken met je smartphone of tablet beluisteren.
Leraar in het onderwijs
Eduvip
Website over onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking.

Edx
Free online courses from the world’s best universities

EnquêteEnquêtes & vragenlijsten. Handig bij scriptie, tijdens stage of het doen van een onderzoek.

ECIO, voorheen Handicap en studie

ECIO
ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, streeft naar onderwijs waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen. Onderwijs dat ontworpen is op basis van de behoefte van de student. Voor iedereen dus. Zonder belemmeringen.
ECIO was tot 2019 Expertisecentrum handicap + studie. Inmiddels richten we ons niet meer alleen op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte of psychische klachten. Studenten kunnen ook extra ondersteuning nodig hebben door jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden, zoals mantelzorg. En heel actueel: ook prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten.

ECIO is onderdeel van CINOP. CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt. Oplossingen met impact. ECIO draagt bij aan leren met impact doordat we met onze expertise en ervaring onderwijsorganisaties in staat stellen optimale deelname aan onderwijs, en daarmee toetreding tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken.

Hungry fingers

Hungry fingers
Hungry Fingers educational tools are designed to give visually impaired children the confidence that with poor vision, or even without sight, they can be in command of the space around them. They can learn how objects are related to one another, and why they look, or feel different when we draw them. They can learn that space can be divided and altered in many different ways, and that they are the ones who decide how they want to change it.

Nationaal Blindenmuseum

Nationaal Blindenmuseum
Onze stichting is in 1983 opgericht.
Zij stelt zich ten doel:
het bijeenbrengen van bestaande kennis over de gevolgen van een visuele beperking en de wijze waarop in de loop der tijd getracht is deze zoveel mogelijk op te heffen of te compenseren met hulp- en leermiddelen.
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het inrichten van een museum of een onderdeel daarvan, het verkrijgen en archiveren van goederen en documenten en het (mede) verzorgen van tentoonstellingen en publicaties.
We willen aan de hand van onze collectie en publicaties inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden door de jaren heen zoveel mogelijk hebben kunnen participeren in de samenleving. Een zeker accent ligt daarbij op de middelen om te kunnen schrijven en lezen en hiermee deel te nemen aan het onderwijs en het arbeidsproces.

Stagemotor
Stagemotor.nl is een online vacaturebank voor stages door heel Nederland. Stagemotor.nl helpt studenten om makkelijk en snel een stageplaats te vinden.

Studeren & Werken op Maat

Stichting SWOM begeleidt Young Professionals met een arbeidsbeperking bij het vinden van een volwaardige functie, passend bij jouw talenten en kwaliteiten.
Deskundige, zeer betrokken life-coaches begeleiden je bij werk, woon en financiële onderwerpen, afgestemd op jouw talenten, valkuilen en beperkingen. Je krijgt tools en trainingen aangeboden om sterker in je schoenen te staan zodat jij je ontwikkelt tot een succesvolle professional. Je ontwikkelt inzicht in jezelf. “Wat kan ik? Wat zijn mijn doelen op het gebied van werk en zelfstandig leven?” Je coach biedt hulp bij de voorbereiding van een sollicitatiegesprek, het vinden van een woning, bij financiële zaken, of het voorbereiden van een functioneringsgesprek, afhankelijk van jouw behoefte.
Studeren & werken, stagedesk
Jaarlijks begeleidt Stichting SWOM ruim 200 Young Professionals naar een stage, traineeship of duurzame functie bij een van onze 85 toonaangevende partnerorganisaties.
Zo hebben we de afgelopen 8 jaar al 950 starters op de arbeidsmarkt geplaatst en op weg geholpen naar een zelfstandig leven. 

Ons expertisecentrum inclusieve werkgevers helpt werkgevers bij het inrichten van de randvoorwaarden die nodig zijn om als Young Professional met een beperking goed te kunnen functioneren. We geven advies over flexibele roosters, bereikbaarheid werkplek, inwerkperiode op maat en coachen bij het ontwikkelen van de juiste leiderschapsstijl.

Studeren & Werken Op Maat
Telefoon: 070-2042299
Mail: info@studerenenwerkenopmaat.org

Studiekeuze123
Stichting Studiekeuze123 levert onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie over het hoger onderwijs zonder dat commerciële belangen een rol spelen.
Surf
ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek. SURFfoundation maakt deel uit van SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nationaal en internationaal samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen.
Leraar staat bij een grafiek
(Ver)ken je wereld
Tactiele tekeningen, voor het onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking.

Goede kennis

Een plek waar je alles kunt vinden over toegankelijke informatie in en rondom het klaslokaal

Leerlingen, ouders, docenten en begeleiders die te maken hebben met visuele beperking of dyslexie kunnen er terecht voor informatie over de educatieve producten van Dedicon en hoe je die kunt inzetten.
Boek
Voor wie liever diep in een onderwerp duikt, zijn er dossiers te vinden op Goede kennis.
Meer info via goede kennisvan Dedicon!
Dedicon gelooft in een samenleving waarin iedereen volwaardig moet kunnen meedoen. Toegang tot tekst en beeld is daarbij essentieel. Daarom maken wij bestaande tekst en beeld ook waarneembaar voor mensen met een leesbeperking. Voor hen produceren wij aantrekkelijke, alternatieve leesvormen in leesbare, zichtbare, hoorbare of voelbare vorm.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links