Categorieën
Links

Studie en onderwijs met betrekking tot blinden en slechtzienden

onderwijs en studie

Allerlei sites op het terrein van onderwijs en studie aan mensen met een visuele handicap.

Babbage
Babbage helpt personen met een visuele beperking met het toegankelijk maken van informatie. Dit kan in de vorm van hulpmiddelen, softwarematige aanpassingen, advisering en trainingen. We leveren voor de thuissituatie, studie en werk.
Bartkidz.nl
Dé kinderwebsite over blind en slechtziend zijn. Leesbeperking? Bestel hier uw aangepaste schoolboeken. Of u nu blind, slechtziend of dyslectisch bent of anderszins beperkt in het lezen: voor iedereen is er een passende oplossing. Van braille en gesproken boeken (DAISY) tot vergrotingen, bestanden voor dyslexiesoftware en voelbare tekeningen.

Coursera
Free Online Courses From Top Universities

Dedicon educatiefWebwinkel voor aangepaste schoolboeken. Voor iedereen is er een passende oplossing. Van gesproken boeken (DAISY), bestanden voor dyslexiesoftware tot braille, vergrotingen en voelbare tekeningen.
Leraar in het onderwijs
Eduvip
Website over onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking.

Edx
Free online courses from the world’s best universities

EnquêteEnquêtes & vragenlijsten. Handig bij scriptie, tijdens stage of het doen van een onderzoek.

ECIO, voorheen Handicap en studie

ECIO
ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs, streeft naar onderwijs waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen. Onderwijs dat ontworpen
is op basis van de behoefte van de student. Voor iedereen dus. Zonder belemmeringen.
ECIO was tot 2019 Expertisecentrum handicap + studie. Inmiddels richten we ons niet meer alleen op studeren met een functiebeperking, chronische ziekte
of psychische klachten. Studenten kunnen ook extra ondersteuning nodig hebben door jong ouderschap, behandeling i.v.m. gendertransitie en bijzondere familieomstandigheden,
zoals mantelzorg. En heel actueel: ook prestatiedruk, financiële perikelen en het sociale klimaat kunnen van invloed zijn op het welzijn van studenten.
ECIO is onderdeel van CINOP. CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt. Oplossingen met impact. ECIO draagt
bij aan leren met impact doordat we met onze expertise en ervaring onderwijsorganisaties in staat stellen optimale deelname aan onderwijs, en daarmee toetreding
tot de arbeidsmarkt, mogelijk te maken.

Hungry fingers

Hungry fingers
Hungry Fingers educational tools are designed to give visually impaired children the confidence that with poor vision, or even without sight, they can be in command of the space around them. They can learn how objects are related to one another, and why they look, or feel different when we draw them. They can learn that space can be divided and altered in many different ways, and that they are the ones who decide how they want to change it.

Nationaal Blindenmuseum

Nationaal Blindenmuseum
Onze stichting is in 1983 opgericht.
Zij stelt zich ten doel:
het bijeenbrengen van bestaande kennis over de gevolgen van een visuele beperking en de wijze waarop in de loop der tijd getracht is deze zoveel mogelijk op te heffen of te compenseren met hulp- en leermiddelen.
De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het inrichten van een museum of een onderdeel daarvan, het verkrijgen en archiveren van goederen en documenten en het (mede) verzorgen van tentoonstellingen en publicaties.
We willen aan de hand van onze collectie en publicaties inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden door de jaren heen zoveel mogelijk hebben kunnen participeren in de samenleving. Een zeker accent ligt daarbij op de middelen om te kunnen schrijven en lezen en hiermee deel te nemen aan het onderwijs en het arbeidsproces.

Stagemotor
Stagemotor.nl is een online vacaturebank voor stages door heel Nederland. Stagemotor.nl helpt studenten om makkelijk en snel een stageplaats te vinden.
Studiekeuze123
Stichting Studiekeuze123 levert onafhankelijke en betrouwbare studiekeuze-informatie over het hoger onderwijs zonder dat commerciële belangen een rol spelen.
Surf
ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek. SURFfoundation maakt deel uit van SURF, waarin universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen nationaal en internationaal samenwerken aan innovatieve ICT-voorzieningen.
Leraar staat bij een grafiek
(Ver)ken je wereld
Tactiele tekeningen, voor het onderwijs aan leerlingen en studenten met een visuele beperking.

Goede kennis

Één plek waar je alles kunt vinden over toegankelijke informatie in en rondom het klaslokaal

Leerlingen, ouders, docenten en begeleiders die te maken hebben met visuele beperking of dyslexie kunnen er terecht voor informatie over de educatieve producten van Dedicon en hoe je die kunt inzetten.
Boek
Handige tips over hoe je bijvoorbeeld zelf je lesmateriaal toegankelijk kunt maken of hoe je iPhone je kan helpen teksten voor te lezen. Voor wie liever diep in een onderwerp duikt, zijn er dossiers te vinden op Goede kennis.
Meer info via goede kennis

Muziek leert bij Visio in Breda

Muzikant

“Muziek leert” is een film over drie, binnen Visio Onderwijs Breda ontwikkelde methoden voor het lesgeven aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. De film laat zien wat voor een positief effect deze methoden hebben op het onderwijs aan deze leerlingen.