Zoeken en zoekmachines

Zoeken: zoekmachines en sites met zoekmogelijkheid

Altavista, Tegenwoordig: Yahoo zoeken

Archieven

Archieven
Op archieven.nl kunt u honderden kilometers archiefmateriaal doorzoeken. U vindt hier:
meer dan 51.750 archieven en collecties met ruim 231 miljoen beschrijvingen van archiefstukken
meer dan 1.930.000 afbeeldingen
ruim 100 miljoen personen
2.783.419 krantenpagina’s
meer dan 2.361.000 locaties
88 deelnemende organisaties
maar ook de adressen van meer dan 3.340 historische instellingen of websites

zoeken

Centrum voor familiegeschiedenis

Centrum voor Familiegeschiedenis
Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis is opgericht om het stamboomonderzoek en daarmee verbonden wetenschappen te bevorderen.
Familieadvertenties (9.001.343)
Algemeen politieblad (419.284)
Bidprentjes (229.677)
Familiedossiers (95.821)
Familiedrukwerk (67.729)
Oost-Indische bronnen (65.073)
Oorlogsbronnen (47.151)
Foto’s (40.559)
Handschriften (6.622)
Familiearchieven (1.746)
Genealogische verzamelingen (493)

De orde van de tijd

De orde van de tijd
De bedoeling van deze site is informatie te verschaffen over de wetenschap, de spiritualiteit en de politiek van een alternatief tijdbewustzijn ten einde een betere persoonlijke en sociale coherentie te bewerkstelligen die onze samenlevingen op deze planeet kan leiden tot een haalbaar en realistisch begrip van wereldorde, vrede en voorspoed terwille van alle mensen en andere levende wezens.
Jezelf op de agenda zetten lijkt niet zo moeilijk, maar als je het samen vol wilt houden met een goede zin voor evenwicht – nodig voor een stabiel levensgevoel en een dito samenleving -, heeft dat heel wat meer voeten in aarde. Daar komt wetenschap, filosofie, spiritualiteit, zelfexpressie, religie en politiek bij kijken. Het alternatieve begrip van tijdbewustzijn van de Orde van de Tijd zoals beschreven op deze site, verrijkt en verdiept daartoe de bestaande cultuur met een tweede geest van orde. Naast het daarin meer bewust vaststellen van de tijden en dagen van werken, viering, studie, privé, sociaal en zakelijk actief zijn, verrijkt die geest ook met een cultuurzin die perspectief biedt op een geheel nieuw tijdperk van wezenlijk vorderen met de orde van deze planeet. Eenmaal op dit pad van vooruitgang beland is er sprake van een integratie van wetenschap, spiritualiteit en persoonsbelang welke de term filognosie meekreeg:
liefde voor de kennis.

Delpher

Delpher
In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie voor u gemakkelijk te maken.
Meer dan 120 miljoen pagina’s voor iedere bezoeker
Het maakt niet uit wat voor onderzoek u doet en op welk niveau. Delpher biedt voor iedereen de originele teksten uit meer dan ruim 1,7 miljoen kranten, 10 miljoen tijdschriftpagina’s en meer dan 900.000 boeken van de 15de tot de 21ste eeuw. In het totaal vindt u in Delpher meer dan 120 miljoen pagina’s en dit aanbod zal de komende jaren alleen maar groeien.

DuckDuckGo

DuckDucGo, zoekmachine
Ons privacybeleid is eenvoudig: we verzamelen of delen geen enkele persoonlijke gegevens.
We achtervolgen je niet met advertenties.
We slaan je zoekgeschiedenis niet op. We hebben daarom niets te verkopen aan ad verteerders die je op het internet volgen.
Andere zoekmachines volgen je zoekopdrachten zelfs in privé modus. Wij volgen je niet — punt.

Familienamen
In de Nederlandse FamilienamenBank zijn meer dan 320.000 familienamen opgenomen. Bij deze namen vindt men het aantal naamdragers volgens de Gemeentelijke Basisadministratie van 2007 en de volkstelling van 1947 in verspreidingskaarten getoond.
Bij een groot aantal namen vindt men informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, relevante internetsites en pdf-bijlagen. De namen zijn in variantenclusters door hyperlinks met elkaar verbonden. Tevens kan men doorlinken naar webpagina’s over specifieke naamtypen en naamscomponenten.

Geneal-IX
In Nederland zijn talloze regionale en plaatselijke archieven, waar online scans van originele doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken worden aangeboden. Ook zijn veelal akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister te raadplegen. Er is heel veel informatie digitaal en online beschikbaar, maar de grote vraag is: Waar vind je wat?
Met de aangeboden links op deze site, kunt u per provincie, per plaatsnaam, eenvoudig in één overzicht zien, welke boeken u online kunt raadplegen. U hoeft niet eerst te zoeken bij welk archief u moet zijn, om vervolgens te verdwalen in de aangeboden mogelijkheden, die een archief kan bieden.
Momenteel zijn op Geneal-IX veel links naar dtbl-boeken geplaatst, evenals de akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister, maar op termijn zal de site aangevuld worden met links naar andere akten en documenten, die online beschikbaar zijn gemaakt in Nederlandse archieven.

Gouden gids/telefoongids

Leren.nl
Linkotheek  search

MisterWhat

Mister what
MisterWhat biedt u een uitgebreid directory-systeem van Nederlandse bedrijven en ondernemingen. De lokale listings zijn gratis te raadplegen. U zult het bedrijf, firma, winkel, restaurant, product of dienst waar u naar op zoek bent makkelijk en snel kunnen vinden.
De bedrijfsprofielen bevatten handige informatie zoals het adres, de postcode, het telefoonnummer, de ondernemingscategorie, een lokale kaart en meer!
De dienst die wordt geleverd door MisterWhat is helemaal gratis. U heeft direct informatie over bedrijven, firma’s, winkels, kleine ondernemingen, leveranciers, producenten, bars, restaurants, organisaties en lokale diensten tot uw beschikking.

Open Archieven

Open Archieven
Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse en Belgische archieven
Naast het uitgebreid doorzoeken van alle gegevens op naam en op archief / bron / plaats kunt u ook specifieke collecties doorzoeken.
Beheersdossiers Nederlands Beheersinstituut (1945-1967)
Curaçaose slavenregister (1839-1863) en de emancipatieregisters (1863)
Eerste Algemene Volkstelling Suriname (1921)
Fotoboek gedetineerden Strafgevangenis Den Haag (1886-1893)
Inschrijvingsregister Vierdaagse Nijmegen (1921-1939)
– Regionaal Archief Nijmegen
Japanse Interneringskaarten KNIL-militairen (1942-1996)
Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden (1815-1993)
Meldingsrapporten Politie Amsterdam (1940-1945)
– Stadsarchief Amsterdam
Oranjehotel: Dodenboeken (1942-1945)
Passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn (1900-1920)
– Stadsarchief Rotterdam
Personeelsregisters voorgangers Nederlandse Spoorwegen (1836-1920)
– Het Utrechts Archief
Persoonsdossiers Oorlogsgravenstichting (1947-1994)
Register van overleden Fransen (1970-)
– Frans Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies (INSEE)
Suriname: Slavenregisters (1830-1863)
– Nationaal Archief Suriname
Verenigde Oostindische Compagnie Opvarenden (1699-1794)
Verkoopboeken van het Nederlandse vastgoedbeheer (1941-1945)

Telefoon

WoordenlijstNederlandse taal, officiële spelling

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links