Ogen en oogziektes plus patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

Verenigingen en belangenorganisaties gericht op specifieke oogziektes.

Achromatopsie
AchroNED is een belangenorganisatie van en voor mensen met achromatopsie en bestaat uit zo’n dertig volwassenen die zelf achromatopsie hebben en de ouders van ongeveer twintig kinderen met deze oogafwijking.
Belangenvereniging voor mensen met het Marfansyndroom
Het Marfan syndroom is een erfelijke aandoening van het bindweefsel. Bindweefsel komt op veel plaatsen in het lichaam voor. De belangrijkste symptomen zijn te zien aan hart, bloedvaten, ogen en skelet. Een tijdige diagnose is van levensbelang.
De Contactgroep Marfan Nederland (CMN) streeft naar meer bekendheid rond het Marfan syndroom. Ze behartigt de belangen van mensen met Marfan en geeft voorlichting aan leden en zorgverleners. Maar de vereniging is vooral een thuis voor lotgenoten.
Diabetesvereniging Nederland
Diabetesvereniging is een vereniging voor en door mensen met diabetes. Samen maken we ons sterk voor goede zorg en een beter leven.
Glaucoomvereniging
Onze site richt zich tot allen met de oogziekte glaucoom, maar ook tot allen die in het hoe en wat van deze ziekte geïnteresseerd zijn of er beroepsmatig mee geconfronteerd worden. Een klik op één van de onderwerpen geeft u informatie over de oogziekte glaucoom.
Hoornvlies patiëntenverenigingOog voor u
De Hoornvlies Patiënten Vereniging (HPV) is in 2005 opgericht door betrokken oogartsen, cornea-specialisten en hoornvliespatiënten (de ervaringsdeskundigen) en is een volwaardige patiëntenvereniging binnen de oogheelkunde en daarbuiten, die wordt gezien, gehoord én invloed heeft!
Laposa
Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen
Ledengroep Glaucoom Oogvereniging
Kom in contact met andere mensen die ook glaucoom hebben en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van glaucoom. Word lid en sluit je aan bij Oogvereniging Glaucoom!
MaculaVereniging
Dit is de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid in Nederland.
Patiëntengroep Retina,

Dokter

Stichting Mi Ta stimaboorganisatie van en voor visueel gehandicapten en hun omgeving

Vereniging Oog in oog
Het doel van de Vereniging OOG In OOG is het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van mensen die lijden aan een (aangeboren) afwijking aan een of twee ogen. Hierronder valt anoph-/microphthalmia. Verder alle mensen die een of twee oogprothese(n) dragen en/of kijken met 1 oog.

Ronddraaiende ogen

Informatieve sites over ogen en oogziektes, algemeen

ErfelijkheidOp erfelijkheid.nl vind je betrouwbare informatie over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen, oogziektes en genetisch onderzoek.

Informatie over oogproblemen en -aandoeningen
Het oog is een bijzonder kwetsbaar orgaan. In deze sectie vind je meer informatie over de verschillende soorten oogproblemen die kunnen optreden.
Informatie over oogaandoeningen en oogproblemen, middelen & tips
Oogproblemen en oogaandoeningen hebben een grote impact want het gezichtsvermogen is van wezenlijk belang. Bepaalde oogproblemen en oogziektes zijn positief te beïnvloeden door o.a. vitamines, antioxidanten, carotenoïden. Oudere mensen en Diabetici hebben een verhoogd risico op oogproblemen. Problemen en aandoeningen als staar, grijze staar, glaucoom (groene staar), overgevoelige ogen etc. worden besproken in samenhang met gezonde tips en geschikte supplementen.
Met andere ogen
Veel info over de werking van het oog, blind- en slechtziendheid, oogziektes, hulpmiddelen etc.
Nederlands Oogheelkundig gezelschap
Oog druppelenzo doet u het goed.
Oogarts.be
Oogarts.be is de grootste gezondheidswebsite van België met kwalitatieve, leesbare en actuele informatie over de oogheelkunde.
Aan deze site werkt een vast team van freelance journalisten en redacteurs, die samen met diverse oogartsen en optometristen een breed publiek willen berichten over alle onderwerpen rond oftalmologie.
Oogartsen.nl
Veel info over ogen: oogziekten – aandoeningen en operaties, oogheelkunde, oogziekenhuis.
OogpleinOogplein is een unieke combinatie van informatieportaal voor oogzorg én webwinkel.
Oogplein richt zich op alle mensen die meer willen weten over het oog, hulpmiddelen voor slechtzienden en implantlenzen.
Ogen, schrikreactie
Ushersyndroom
Stichting Ushersyndroom is een netwerkorganisatie voor en door mensen met Ushersyndroom, ondersteund door hun sociale omgeving. Wij allen strijden voor een behandeling van Ushersyndroom.

Dyslexie

Stichting Taalhulp
Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen (dyslexie) bij kinderen en volwassenen.
De stichting is een in dyslexie gespecialiseerde instelling, die door het NKD geaccrediteerd is. Wanneer een dyslexieverklaring wordt afgegeven dan heeft er gedegen en toetsbaar onderzoek plaatsgevonden.
 Behandeling van het technisch lezen en de spelling gebeurt met de F&L-methode®, een bij Stichting Taalhulp ontwikkelde methode die bewezen effectief is. Indien nodig kan ook gewerkt worden aan begrijpend lezen, schriftelijk formuleren, vreemde talen en dergelijke.

Informatieve sites over specifieke oogziektes

Albinisme
Deze site is bedoeld voor iedereen met albinisme, ouders van kinderen met albinisme, mensen die gewoon nieuwschierig zijn wat albinisme nu eigenlijk is, of mensen die iemand kennen met albinisme. Alle andere mensen zijn ook welkom.
Cataractchirurgie, dr. Frank Goes

De NVGP, Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten, werd per 31 december 2013 opgeheven, evenals de website.
De activiteiten worden overgenomen door de SONSchildklier Organisatie Nederland.
De ziekte van Graves (schildklierziekte en oogafwijkingen)

open oogjes

Nystagmus

Nystagmus
Achromatopsie wordt in bijna alle gevallen begeleid door nystagmus, trillingen van beide ogen naar links en rechts (bijna nooit naar boven en onder). Dit is een niet controleerbare reflex die bij baby’s pas een paar maanden na de geboorte wordt ontwikkeld en bij volwassenen met de jaren weer wat afneemt.
Nystagmus is een oogafwijking en wordt ook wel wiebelogen of trilogen genoemd. Het is het ritmisch heen-en-weer gaan van de oogbollen, zonder dat iemand dit zelf stuurt. Nystagmus komt niet vaak voor. Ongeveer 1 op de 1.000 mensen heeft er last van.

OogfondsOp deze pagina van het Oogfonds treft u o.a. info aan over Maculadegeneratie, Cataract/staar, Glaucoom, Diabetische Retinopathie
Vrolijk weerzien
BijziendheidOefeningen om je bijziendheid te verminderen of helemaal kwijtraken.

Hulpmiddelen

Low vision totaal
Optische hulpmiddelen
OogcentrumO.O.G. Low Vision @ Optometrie
OOG is sinds meer dan 20 jaar dé specialist op het gebied van optometrie, low-vision en speciale optiek. In onze moderne praktijk- en winkelruimtes kunt u terecht voor een uitgebreid oogmeetkundig onderzoek. Onze optometristen zijn opgeleid om ook bij mensen met medische oogafwijkingen optische gezichtshulpmiddelen aan te meten.

Man met bril

Oog laseren

Ooglaseren
Ooglaservergelijking.nl

Diversen

Blindheid tegengaan? Eet een eiartikel uit de site van de Universiteit van Tilburg
Glaucoom, blijf je ogen druppelenartikel op deze homepage (interne link)
KunstogenOogprotheses

Oogyoga

Oogyoga
In de huidige tijd van veelvuldig computer gebruik, een toenemende werkdruk en visuele stress (kunstlicht, beeldschermen, …) is oogyoga hiervoor een ideale oplossing. Yoga voor de ogen bestaat uit eenvoudige oefeningen die je gemakkelijk kan doen tijdens je dagelijkse activiteiten. Ze geven al vlug heel positieve resultaten, zoals een ontspannend gevoel, verbeterde concentratie en verbetering van het gezichtsvermogen.
Oogjes

Voorkoming van blindheid

Voorkoming van blindheid
De vereniging stelt zich ten doel: het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.
Zij tracht dit doel te bereiken door het:
• Bevorderen van onderzoek naar oorzaken welke leiden tot blindheid.
• Bevorderen van maatregelen, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van blindheid.
• Verlenen van medewerking aan instellingen of personen die werkzaam zijn op het gebied van preventie van blindheid.
• Geven van voorlichting betreffende voorkoming van blindheid.
• Verlenen van medewerking aan internationale instellingen met overeenkomstige doelstellingen.
• Verlenen van medewerking aan onderzoek op het gebied van de oogheelkunde, in het bijzonder oogheelkundige behandelingen, die kunnen leiden tot het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.
De ANVVB is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

www.seeing.org
Seeing.org – the premier site for learning about the Bates Method of Vision Education. The purpose of these pages is to inform you about natural vision, vision improvement and your alternatives when wanting to care for your eyes.

Zicht op zeldzaam
Op deze website kunt u alle organisaties voor zeldzame aandoeningen èn de aandoeningen die zij vertegenwoordigen vinden. Dit kunnen fondsen zijn of patiëntenorganisaties.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland
Verzekerden met een beperkt gezichtvermogen kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op visuele hulpmiddelen zoals een tactiel-leesapparatuur, een beeldschermloep, blindengeleidehond of hulpmiddel die stoornissen corrigeren in de visuele functie of aan het oog verwante structuren, zoals het ooglid en traanklieren. In deze laatste categorie geldt een vergoeding voor lenzen bij medische indicatie, bijzondere optische hulpmiddelen of een ptosisbril.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links