Categorieën
Links

Ogen en oogziektes plus patiëntenverenigingen

Patiëntenverenigingen

Verenigingen en belangenorganisaties gericht op specifieke oogziektes.

Achromatopsie
AchroNED is een belangenorganisatie van en voor mensen met achromatopsie en bestaat uit zo’n dertig volwassenen die zelf achromatopsie hebben en de ouders van ongeveer twintig kinderen met deze oogafwijking.
Belangenvereniging voor mensen met het Marfansyndroom
Diabetesvereniging Nederland
Glaucoomvereniging
Hoornvlies patiëntenverenigingOog voor u
Laposa
Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsafwijkingen
Ledengroep Glaucoomvereniging
MaculaVereniging
Patiëntenvereniging staar

Retina

De patiëntenvereniging Retina Nederland is medio november 2013 gefuseerd met de Oogvereniging.
Vanaf die datum functioneert zij als Oogvereniging patiëntengroep Retina.

Stichting Mi Ta stimaboorganisatie van en voor visueel gehandicapten en hun omgeving

Vereniging Oog in oog

Vereniging Oog in oog
Het doel van de Vereniging OOG In OOG is het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van mensen die lijden aan een (aangeboren) afwijking aan een of twee ogen, waaronder anoph-/microphthalmia, en verder alle mensen die een of twee oogprothese(n) dragen en/of kijken met 1 oog.

Ronddraaiende ogen

Informatieve sites over ogen en oogziektes, algemeen

ErfelijkheidOp erfelijkheid.nl vind je betrouwbare informatie over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen, oogziektes en genetisch onderzoek.
Eye 4 kids
KinderOOGcentrum, behorende bij het Oogziekenhuis Rotterdam
Informatie over oogproblemen en -aandoeningen
Informatie over oogaandoeningen en oogproblemen
Met andere ogen
Veel info over de werking van het oog, blind- en slechtziendheid, oogziektes, hulpmiddelen etc.
Nederlands Oogheelkundig gezelschap
Oog druppelenzo doet u het goed
Oogartsen.nl
Veel info over ogen: oogziekten – aandoeningen en operaties, oogheelkunde, oogziekenhuis

OogpleinOogplein is een unieke combinatie van informatieportaal voor oogzorg én webwinkel.
Oogplein richt zich op alle mensen die meer willen weten over het oog, hulpmiddelen voor slechtzienden en implantlenzen.

Oogziekte en slaapstoornis

Ushersyndroom

Dyslexie

Wat is dyslexie?
Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen (dyslexie) bij kinderen en volwassenen.
Stichting Taalhulp is een in dyslexie gespecialiseerde instelling, die door het NKD geaccrediteerd is. Wanneer een dyslexieverklaring wordt afgegeven dan
heeft er gedegen en toetsbaar onderzoek plaatsgevonden.

Informatieve sites over specifieke oogziektes

Albinisme
Deze site is bedoeld voor iedereen met albinisme, ouders van kinderen met albinisme, mensen die gewoon nieuwschierig zijn wat albinisme nu eigenlijk is, of mensen die iemand kennen met albinisme. Alle andere mensen zijn ook welkom.

AmblyopieUitleg
Cataractchirurgie, dr. Frank Goes
De NVGP, Nederlandse Vereniging van Graves Patiënten, werd per 31 december 2013 opgeheven, evenals de website.
De activiteiten worden overgenomen door de SONSchildklier Organisatie Nederland
De ziekte van Graves (schildklierziekte en oogafwijkingen)

Nystagmus

Nystagmus
Achromatopsie wordt in bijna alle gevallen begeleid door nystagmus, trillingen van beide ogen naar links en rechts (bijna nooit naar boven en onder). Dit
is een niet controleerbare reflex die bij baby’s pas een paar maanden na de geboorte wordt ontwikkeld en bij volwassenen met de jaren weer wat afneemt.

OogfondsOp deze pagina van het Oogfonds treft u o.a. info aan over Maculadegeneratie, Cataract/staar, Glaucoom, Diabetische Retinopathie
Vrolijk weerzien
BijziendheidOefeningen om je bijziendheid te verminderen of helemaal kwijtraken.

Hulpmiddelen

Low vision totaal
Optische hulpmiddelen
OogcentrumO.O.G. Low Vision @ Optometrie
OOG is sinds meer dan 20 jaar dé specialist op het gebied van optometrie, low-vision en speciale optiek. In onze moderne praktijk- en winkelruimtes kunt u terecht voor een uitgebreid oogmeetkundig onderzoek. Onze optometristen zijn opgeleid om ook bij mensen met medische oogafwijkingen optische gezichtshulpmiddelen aan te meten.
Man met bril

Ooglaseren

Ooglaseren
Ooglasertrefpunt
Ooglaservergelijking.nl

Diversen

Blindheid tegengaan? Eet een eiartikel uit de site van de Universiteit van Tilburg
Glaucoom, blijf je ogen druppelenartikel op deze homepage (interne link)
KunstogenOogprotheses

Oogyoga

Oogyoga
In de huidige tijd van veelvuldig computer gebruik, een toenemende werkdruk en visuele stress (kunstlicht, beeldschermen, …) is oogyoga hiervoor een ideale oplossing. Yoga voor de ogen bestaat uit eenvoudige oefeningen die je gemakkelijk kan doen tijdens je dagelijkse activiteiten. Ze geven al vlug heel positieve resultaten, zoals een ontspannend gevoel, verbeterde concentratie en verbetering van het gezichtsvermogen.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid

SWODBStichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid heeft als doel wetenschappelijk onderzoek te bevorderen en te stimuleren op het gebied van Doofblindheid. Daarmee wil de stichting de diagnostiek, behandeling en de kwaliteit van leven van doofblinden verbeteren, met als uiteindelijk doel het genezen van doofblindheid. De stichting richt zich daarbij zonder uitzondering op alle vormen van doofblindheid en is daarmee uniek in haar soort.

Voorkoming van blindheid

Voorkoming van blindheid
De vereniging stelt zich ten doel: het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
• Het bevorderen van onderzoek naar oorzaken welke leiden tot blindheid.
• Het bevorderen van maatregelen, ook op maatschappelijk gebied, ter voorkoming van blindheid.
• Het verlenen van medewerking aan instellingen of personen die werkzaam zijn op het gebied van preventie van blindheid.
• Het geven van voorlichting betreffende voorkoming van blindheid.
• Het verlenen van medewerking aan internationale instellingen met overeenkomstige doelstellingen.
• Het verlenen van medewerking aan onderzoek op het gebied van de oogheelkunde, in het bijzonder oogheelkundige behandelingen, die kunnen leiden tot het voorkomen van slechtziendheid en blindheid.
De ANVVB is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

www.seeing.org
Seeing.org – the premier site for learning about the Bates Method of Vision Education. The purpose of these pages is to inform you about natural vision, vision improvement and your alternatives when wanting to care for your eyes.

Zicht op zeldzaam
Op deze website kunt u alle organisaties voor zeldzame aandoeningen èn de aandoeningen die zij vertegenwoordigen vinden. Dit kunnen fondsen zijn of patiëntenorganisaties.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland
Verzekerden met een beperkt gezichtvermogen kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op visuele hulpmiddelen zoals een tactiel-leesapparatuur, een beeldschermloep, blindengeleidehond of hulpmiddel die stoornissen corrigeren in de visuele functie of aan het oog verwante structuren, zoals het ooglid en traanklieren. In deze laatste categorie geldt een vergoeding voor lenzen bij medische indicatie, bijzondere optische hulpmiddelen of een ptosisbril.