Geleidehondenscholen in België en Nederland

Geleidehondenscholen in Nederland en België plus belangenverenigingen

Nederland kent een aantal geleidehondenscholen. Al is het doel hetzelfde; het opleiden en afleveren van blindengeleidehonden en de nazorg, de wijze waarop zij dit uitvoeren is tamelijk verschillend. Onderstaand de gegevens van de geleidehondenscholen waar u voor meer informatie terecht kunt.

NEDERLAND

1. ANS L’ABEE
Steenstraat 1
5107 NE DONGEN
Tel.: (016)232 37 40
E-mail: info@geleidehondenopleiding.nl
Website: geleidehondenopleiding.nl
De school is lid van de International Federation of Guide Dog Schools for the Blind (IFGDSB).

2. HERMAN JANSEN
Prieelvogelweg 15
1349 CG ALMERE
Tel.: (036)538 45 60
E-mail: info@geleidehondentrainer.nl
Geleidehondentrainer.nl
De geleidehondenschool is lid van de International Federation of Guide Dog Schools for the Blind (IFGDSB).
Hond

3. KONINKLIJK NEDERLANDS GELEIDEHONDEN FONDS (KNGF GELEIDEHONDEN)
Postbus 544
1180 AM AMSTELVEEN
Tel.: (020)496 93 33
E-mail: kngf@geleidehond.nl
Website: Geleidehond.nl
Het KNGF is lid van de International Federation of Guide Dog Schools for the Blind (IFGDSB).

4. MARTIN GAUS
Bronsweg 9
8211 AL LELYSTAD
Tel.: (032)022 95 00
E-mail: tamara@martingaus.nl
Website: Martin Gaus
Wij trainen onze honden volgens een beloningsgerichte methode door middel van de clicker. Door het gebruik van deze methode is het aanleren van de oefeningen voor de honden echt een feestje. Het basisprincipe is voor alle honden gelijk, maar uiteraard wordt de training op maat gemaakt per hond omdat elke hond een individu is en het programma in hun eigen stappen moet doorlopen. Pas dan zorg je er voor dat er zo min mogelijk stress is voor de honden en dat de honden het leuk vinden om te doen.
Wij zijn aangesloten bij de IGDF (International Guide Dog Federation) en werken dus volgens de eisen zoals deze zijn opgesteld door de Federatie en de verzekeringsmaatschappijen.

5. Stichting DCN Geleidehonden
Secretariaat/helpdesk
Elly de Kuiper
Hennepstraat 8
2965 CB Nieuwpoort
Tel.: 0184 751035
bgg: 06-28728359
Ma-vrij: 8.00-20.00u
Zat: 9.00-12.00u
Hoofd Opleidingen/Educatie
Pieter-Jan Blok
Bastion 419
8223 GS Lelystad
Tel.: 06-28728359
Email: info@guidedog.nl
Website: www.guidedog.nl
Stichting DCN Geleidehonden specialiseert zich alleen in de opleiding van blindengeleidehonden. Daarbij hoort ook wheelchair-guiding, het trainen van blindengeleidehonden voor rolstoelgebonden cliënten met een visuele beperking.
Als jonge stichting hebben wij vooralsnog een beperkte capaciteit maar wij hebben de ambitie om uit te groeien naar een school die 15 tot 20 honden per jaar opleidt en aflevert aan mensen met een visuele beperking en zo een positieve bijdrage te leveren aan mobiliteit, zelfstandigheid en participatie in de samenleving.
ANBI Stichting sinds 01-01-2018

BELGIË

1. BELGISCH CENTRUM VOOR GELEIDEHONDEN (BCG)
VZW/CENTRE BELGE POUR CHIENS-GUIDE ASBL
Maastrichtersteenweg 64
3700 TONGEREN (TONGRES)
Tel.: (012)23 43 19
Fax: (012)39 41 24
Website (NL): geleidehond.be
E-mail: bcg@geleidehond.be
De school is lid van de International Federation of Guide Dog Schools for the Blind (IFGDSB).

2. BLINDENGELEIDEHONDENSCHOOL GENK VZW
Onafhankelijkheidslaan 45
3600 Genk
tel: 089-30 50 60
gsm: 0499-77 71 80
E-mail: blindengeleidehondenschoolgenk@telenet.be
website: Blindengeleidehondenschool Genk
contactpersoon: Raf Truyers

3. BRAILLELIGA VZW
Engelandstraat 57
1060 BRUSSEL (BRUXELLES)
Tel.: (02)533 32 11
Fax: (02)537 64 26
E-mail: info@braille.be
Website: brailleliga.be
puppy

4. ENTREVUES ASBL
78, rue Monulphe
4000 LUIK (LIEGE)
Tel.: (04)250 65 05
Fax.: (04)250 65 05
E-mail: info@entrevues.be

5. OEUVRE NATIONALE LES AMIS DES AVEUGLES ASBL
rue de la Barrière 37-39
7011 GHLIN – MONS
Tel.: (065)40 31 00
Fax: (065)40 31 09
E-mail: info@amisdesaveugles.be
Website: amis des aveugles

6. SCALE DOGS ASBL
Route de Mont Saint-Jean 2
1170 BRUXELLES
of
Steenweg op St-Jansberg 2
1170 BRUSSEL
Tel.: (02)660 77 56
E-mail: info@scaledogs.be
E-mail: roger.borrey@pandora.be
E-mail: marianne.slingerland@pandora.be
Website: Scale dogs
Deze school is lid van de International Federation of Guide Dog Schools for the Blind (IFGDSB).

7. VRIENDEN DER BLINDEN VZW
Hendrik Noterdaemestraat 1
8670 KOKSIJDE
Tel.: (058)53 33 00
E-mail: info@vriendenderblinden.be
Website: vriendenderblinden.be

8. Alfa Centrum voor Hulp en Geleidehonden VZW
della Faillestraat 15
2930 Brasschaat
GSM: +32 475 815 337
E-mail: alfacentrumvoorhulpengeleidehonden@telenet.be

Diversen

Blinden führ Hunden Schule

Blindenhund (Oostenrijk)

Guide dogs

Reha-hunden (Oostenrijk)

Belangenverenigingen

Nederlandse Vereniging van Geleidehondgebruikers
Ledengroep geleidehondgebruikers van de Oogvereniging
Website
De themagroep Geleidehondgebruikers is er voor alles wat betrekking heeft op het krijgen van en werken met een geleidehond. Daarnaast geeft de groep informatie aan (potentiële) geleidehondgebruikers en aan iedereen die iets wil weten over het fenomeen geleidehond.

Doelen van de themagroep geleidehondgebruikers:
1. Overleg met en advies aan de vertegenwoordigers van de opleidingscentra voor geleidehonden;
2. Overleg met en advies aan instellingen (waaronder overheids- en financieringsinstellingen) die met hun beleid invloed uitoefenen of kunnen uitoefenen op de geleidehondenvoorziening;
3. Voorlichting aan de samenleving over het werken met een geleidehond, met als doel het wegnemen van eventuele vooroordelen en onjuiste opvattingen over geleidehonden;
4. Voorlichting aan (aspirant)geleidehondgebruikers en hun leef- en werkomgeving over het werken met een geleidehond en over belangrijke zaken en activiteiten voor baas en hond;
5. Het organiseren van activiteiten zoals trainingsweekenden, lezingen, praktijkdagen en dergelijke;
6. Het leggen en onderhouden van contacten met internationale zusterorganisaties zoals de European Guide Dog Federation (EGDF).

In 2013 is de Nederlandse Vereniging van GeleidehondGebruikers (NVG) gefuseerd met de Oogvereniging. Door deze fusie is de belangenbehartigingspositie sterker geworden.

Hulphond Nederland

Hulphond Nederland
Postadres:
Postbus 24
5373 ZG Herpen
Bezoekadres:
Broekstraat 31
5373 KD Herpen
Tel.: 0486 – 41 18 78
Fax: 0486 – 41 26 80
E-mail: info@hulphond.nl
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Onze stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet. Onze hulphonden worden met respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige trainers. Zij zijn in staat de hulphond tot wel zeventig verschillende vaardigheden aan te leren. Door middel van het Hulphond Expertisecentrum onderscheiden wij ons met de beste hulphonden en aantoonbaar bewezen trainingen en methodieken. Hulphond Nederland heeft voor iedereen de juiste hulphond!