Informatie, advies en dienstverlening

Informatie en dienstverlening ten behoeve van mensen met en zonder handicap

 • Amarant
  Vanaf 20 mei gaan Idris, Pauwer en Amarant samen verder als één sterk merk: Amarant. Bij Amarant staan de mogelijkheden van cliënten en medewerkers centraal. Samen met de cliënt, zijn verwanten en samenwerkingspartners leveren we een bijdrage aan het welzijn en geluk van onze cliënten. De nieuwe slogan van Amarant luidt dan ook: jouw leven, jouw mogelijkheden. Idris, Pauwer en Amarant waren voorheen merken onder de paraplu van de Amarant Groep. Dat leidde tot onduidelijkheid over ons zorgaanbod bij cliënten, verwijzers, opdrachtgevers en zorgpartners. Daarom is besloten om samen verder te gaan als één sterk merk: Amarant. Zo zijn we duidelijk herkenbaar als één organisatie met een breed aanbod voor mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel.
 • Belastingtelefoon
  Telefoonlijn van de Belastingdienst voor vragen over belastingen
  Telefoon: 0800 0543
  Website: Belastingdienst
 • Handje helpen
  Organisatie die vrijwilligers ‘uitzendt’ als hulp voor thuiswonende chronisch zieken en gehandicapten
  Telefoon: 030 659 22 21
  Website: Handje helpen
 • Hulp.nl brengt vraag en aanbod samen
  Hulp.nl brengt mensen bij elkaar. Of je nu op zoek bent naar werk of juist hulp kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij de zorg voor kinderen, bij klusjes in huis of bij het verzorgen van huisdieren. . Wij zorgen dat je gemakkelijk in contact komt met een ervaren klusjesman, een zorgzame oppas of een betrouwbare hulp in de huishouding. De werkzaamheden van de huishoudelijke hulp kunnen variëren van stofzuigen en dweilen tot koken en boodschappen doen.
 • Kentalis
  Al 225 jaar is Kentalis dé specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. We zijn er voor mensen die slechthorend of doof zijn. Tevens voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid. Sommige leerlingen en cliënten hebben ook een verstandelijke beperking of motorische of psychiatrische problemen.
  We zijn er voor cliënten en leerlingen, maar we zijn er ook voor hun omgeving. Graag helpen en informeren we ouders en verzorgers, scholen, huisartsen, logopedisten, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en andere zorgorganisaties. We bieden voorlichting en advies.
  Kentalis heeft hart, oog en oor voor de ander. Onze klanten krijgen allerlei mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het gebied van taal en communicatie. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk kunnen meedoen aan onze samenleving. Door kennis te ontwikkelen, gebruiken en delen, verbeteren we continu de kwaliteit van onze dienstverlening.
  Dit doen we in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners.
  KentalisKentalis
 • KiesBeter.nl
  Informatieportaal dat onafhankelijke informatie biedt over gezondheid en zorg. Het portaal bevat informatie over onder andere aandoeningen, klachten en medicijnen. Tevens kunt u zorginstellingen en zorgverzekeringen vergelijken.
  Telefoon: 0900 123 78 90
  Website: Kies beter
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten
  Informatiepunt voor klachten en vragen over de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.
  Telefoon: 0900 243 70 70
  Website: Zorgbelang Nederland
 • Duim omhoog

 • MEE
  Organisatie die mensen ondersteunt met een functiebeperking of chronische ziekte op alle terreinen van het dagelijkse leven. MEE geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning op het gebied van:
  – wonen
  – opvoeding
  – onderwijs
  – werken
  – sociale voorzieningen
  – inkomen
  – vervoer en vrije tijd
  en weet de weg naar de juiste instanties.
  Telefoon: 0900 999 88 88 (lokaal tarief)
  Website: Mee
 • MEZZO Landelijk Steunpunt Mantelzorg
  Belangenbehartiger voor mensen in de mantel- en vrijwilligerszorg.
  Telefoon: 0900 202 04 96
  Website: Mezzo,mantelzorg
 • Ombudsman Zorgverzekeringen
  Steunpunt voor advies en informatie als ook dienstverlening wanneer particulier verzekerden bezwaar willen maken tegen een negatieve beslissing van acceptatie bij de particuliere zorgverzekeraar. U kunt de Ombudsman Zorgverzekeringen benaderen via de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).
  Telefoon: 030 698 83 60
  Website: Skgz
 • Man voert gesprek

 • Postbus 51 infolijn
  Infolijn waar alle folders van Postbus 51 zijn op te vragen. Veel folders zijn beschikbaar in aangepaste leesvorm. Via de infolijn kunt u ook telefonisch vragen stellen aan de overheid.
  Telefoon: 0800 8051
  Website: Postbus 51
 • Verbond van Verzekeraars
  Verbond van verzekeraars dat objectieve informatie geeft over diverse vormen van verzekeringen ook met betrekking tot een visuele beperking.
  Telefoon: 070 333 87 77
  Website: Verzekeraars
 • Zorgbelang
  Organisatie die zich inzet voor de belangen van zorgvragers in het zuiden van het land.
  Telefoon: 046 420 81 59
 • Zorgwijzer
  Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten. Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen. Dit zijn:
  • De Wet langdurige zorg (Wlz)
  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • De wet van de zorgverzekering (Zvw)
  • De Jeudgwet
  Voor veel mensen blijft het daarom lastig om te bepalen bij welk loket zij terecht kunnen voor hun zorg- of hulpvraag en op basis van welke wet zij recht hebben op vergoeding van de juiste zorg. Het Zorgkompas van ZorgWijzer.nl geeft die mensen een steun in de rug.
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Links