Brein van (jeugd)blinden verscherpt andere zintuigen en compenseert hierdoor het gebrek aan visuele informatie

Brein van blinde verscherpt andere zintuigen

Het brein van blinde mensen past zich aan zodat andere zintuigen en cognitieve functies beter ontwikkelen.

Onderzoekers van het Massachusetts Eye and Ear ziekenhuis in Boston legden 12 blinde vrijwilligers onder de hersenscanner. De deelnemers waren blind geboren of voor hun derde levensjaar blind geworden. De onderzoekers vergeleken de hersenscans van de blinde proefpersonen met die van 16 proefpersonen met normaal zicht.

De blinde proefpersonen hebben in de linker hersenhelft meer witte stofbanen, ofwel structurele verbindingen, tussen de temporele en frontale cortex. Hun brein heeft ook meer functionele connecties binnen de rechter temporele kwab en de gyrus frontalis inferior.

Blinden compenseren de visuele informatie die ze missen met een beter ontwikkeld gehoor

De genoemde gebieden spelen een belangrijke rol in de verwerking van taal en audio. In de occipitale kwab, waar de verwerking van visuele informatie plaatsvindt, zijn juist minder verbindingen dan bij de proefpersonen met normaal zicht. De hersenen van mensen die vanaf een jonge leeftijd blind zijn, past zich dus aan door nieuwe connecties te maken. Die vaststelling demonstreert hoe plastisch het brein is.
Man houdt hand achter oor
Blinden compenseren de visuele informatie die ze missen met een beter ontwikkeld gehoor. Ook beter ontwikkelde cognitieve functies als taal en geheugen dragen daaraan bij. ‘Als we deze nieuwe en sterkere connecties beter begrijpen, kunnen we blinden beter helpen om gebruik te maken van hun compensaties,’ aldus Hoofdauteur Dr. Corinna Bauer.

Eerdere studies vergeleken het brein van blinde mensen al met de hersenen van mensen met normaal zicht, maar keken daarbij vooral naar de occipitale kwab. Deze studie kijkt juist naar het volledige brein.

AB

Bron
22 maart 2017