De relatie tussen een visuele handicap en slaapproblemen

Slaapproblemen bij oogaandoeningen

slaperig en geeuwend

Een oogaandoening verhoogt het risico op slaapproblemen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Vooral mensen met schade aan de oogzenuw hebben een grotere kans op slapeloosheid ’s nachts en slaperigheid overdag. Volgens de onderzoekers onderstrepen deze bevindingen de noodzaak om patiënten met een beschadigde oogzenuw zo snel mogelijk te behandelen.

Op de Washington University Medical School in de Verenigde Staten werden 25 jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een visuele handicap onderzocht. De helft van hen had een beschadigde oogzenuw. Er was een controlegroep van gezonde jongeren. Alle jongeren droegen twee weken lang een apparaatje dat de dagelijkse ritmes vastlegde van onder andere slaap- en waakbehoefte en de biologische klok.
Zie ook Invloed van licht en donker.

De uitkomsten tonen dat mensen met een beschadigde oogzenuw 20 keer zoveel kans hebben op abnormale slaperigheid overdag als mensen zonder visusproblemen.
Ook hebben degenen met schade aan de oogzenuw 9 keer zoveel kans op ernstige slapeloosheid als mensen met andere oogaandoeningen. De onderzoekers vermoeden dat deze patiënten hun interne ritmes moeilijker op het daglicht kunnen afstemmen. De bevindingen van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift Ophthalmology.

Deze tekst is afkomstig en overgenomen van de website www.anderslezen.nl.

Vaker slaapklachten bij slechtzienden, onder meer door weinig regelmaat in de dag

Een veel gehoorde klacht bij mensen met een visuele beperking is vermoeidheid. Ook uit de literatuur is bekend dat een meerderheid van mensen met een visuele beperking ernstige klachten heeft van insomnie, vermoeidheid overdag, en slaperigheid. Uit onderzoek dat MCH heeft gedaan onder deze groep mensen, blijkt dat de vermoeidheid overdag samenhangt met een slaapstoornis. Een belangrijke factor die bijdraagt een slaapstoornis is weinig regelmaat in de dag.

Bron van deze tekst is offline gehaald

Meer lezen

(interne link)

Licht activeert het brein, ook als mensen blind zijnartikel van www.scientias.nl

Dit is waarom slecht zien en slecht slapen vaak samengaan