Braillestudio

BrailleStudio – Voor het leren lezen en schrijven van braille

Bron: Bartimeus.nl

BrailleStudio is een educatief computer programma voor het leren lezen en schrijven van braille. Het is ontwikkeld om het leren lezen en schrijven van braille zo efficiënt, uitdagend en leuk mogelijk te maken. Het maakt daarbij gebruik van een computer met brailleleesregel en spraakuitvoer. Braille leren met BrailleStudio geeft veel mogelijkheden tot zelfstandig oefenen.

Hand leest braille

Braille kunnen lezen geeft visueel beperkten de mogelijkheid om schriftelijk informatie te verwerken. Voor het lezen van boeken, het leren lezen en schrijven van een taal of het werken met ingewikkelde informatie is braille het beste communicatie middel!
Dit programma maakt braille leren leuk. Het geeft de mogelijkheid om kinderen jong vertrouwd te maken met de computer. Hierdoor kunnen zij later volledig profiteren van geavanceerde ICT-hulpmiddelen.
BrailleStudio kan ook gebruikt worden voor andere onderwijsleerdoelen zoals het leren van de ‘woordpakketten’ en het maken van een digitaal dictee.
Het is ook te gebruiken voor jonge kinderen die gaan leren lezen en schrijven in braille. Maar ook voor het later leren van braille als je al kunt lezen en voorbereidend braille.

Kenmerken

Vanuit de jarenlange onderwijspraktijk heeft Bartiméus de BrailleStudio ontwikkeld. Het is een digitale aanvulling op de braille leermethode ‘Met punt op pad’. Voor leerlingen heeft deze nieuwe leermethode een paar belangrijke winstpunten. Zo zijn de oefeningen en oefenvormen door het spelelement leuk om te doen én individueel aan te passen. Voor de docent en school is belangrijk dat updates van het programma en nieuwe oefenmodules online verkrijgbaar zijn.

Leerlingen kunnen er taal en woordspelletjes mee maken, samen met andere brailleleerlingen of leerlingen van het regulier onderwijs. Ook kunnen ze samen oefenen met ouders, begeleiders en andere belangstellenden.

Meisje leest braille

Oefenvormen

– spelletjes op de leesregel met de nieuwe letters
– brailleletters typen
– een nieuw woord leren
– luisterspelletjes met letters en woorden
– lezen op de computer
– braille woordspelletjes
– braille memory
– digitaal dictee
– flitswoorden
– verhaaltjes om te luisteren

Voor meer info: www.eduvip.nl

Interne links

Geef een cadeau in braille

Brailleschrift

Wereldbrailledag, dankzij braille heb ik de regie in eigen handen