Zelfstudie braille door Visio

Zelfstudie braille

Visio lanceert op maandag 4 januari, Wereld Braille Dag, de ‘Zelfstudie braille’ in het muZIEum in Nijmegen. Met de zelfstudie kunnen zeer slechtziende en blinde mensen in hun eigen omgeving en in hun eigen tempo braille leren.

“Laatblinde en zeer slechtziende mensen gaven een aantal jaren geleden al aan graag zelf de regie te willen hebben over dit deel van hun revalidatietraject,” zegt Maureen van Zuuk van Visio. “Onbeperkt Lezen en Visio hebben daarom het initiatief genomen tot het ontwikkelen van de zelfstudie braille en een bijbehorend lespakket.”
Kim leest braille

Vrijheid

“Mensen die op volwassen leeftijd braille wilden leren konden niet overal terecht,” beaamt Tonny van Breukelen, die zelf op latere leeftijd braille leerde. “Zowel bij Visio als bij Bartiméus zijn er wachtlijsten. En verder moeten veel revalidanten reizen naar een regionale instelling voor de revalidatie. Braille leren kan nu ook thuis. Dat geeft vrijheid.”

De studie bestaat uit een introductie en drie modules. In de introductie is onder andere aandacht voor het doel van braille, kenmerken van braille, de opbouw van het lespakket en aandachtspunten voor het leren lezen op de tast.

De eerste module, de tastmodule, gaat vervolgens in op het herkennen van vormen op de tast, het lezen met twee handen en het herkennen van verschil in vormen. Het leren van de letters van het alfabet staat in de tweede module centraal. In de laatste module is aandacht voor het leren van leestekens, cijfers en andere bijzondere tekens.

Naast het lezen komt ook het schrijven aan de orde. Belangrijk is dat de gehele methode op de tast wordt geleerd. Maureen van Zuuk: “Het lespakket bestaat dan ook uit fysieke brailleboeken. Misschien dat in de toekomst apps en digitale leeromgevingen tot de mogelijkheden behoren. Maar nu is geprobeerd het laagdrempelig te houden door mensen niet te verplichten tot het aanschaffen van bijvoorbeeld een brailleleesregel.
Voordeel daarvan is ook dat gebruikers direct na ontvangst van het lesmateriaal kunnen beginnen.”

Vragen

Bij het zelfstudiepakket hoort een Daisy-cd met instructies voor het gebruik van het lesmateriaal. “En voor inhoudelijke vragen kunnen cursisten gewoon mailen of bellen naar Visio, waar we ze verder helpen en begeleiden.”

“Hoe snel iemand braille leert, kan ik je niet zeggen,” aldus Tonny van Breukelen. “De leersnelheid is afhankelijk van veel factoren waaronder vooropleiding, gevoeligheid van de vingers, en bovenal de motivatie!”
Meisje leest braille
De zelfstudie braille is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS). Vanaf 5 januari is het lespakket kosteloos aan te vragen via de webwinkel van Visio.

Bron: Dedicon