Validisme en gender; overleven met een handicap

Validisme en gender

In opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) schreef Yvette den Brok het boek":
‘Validisme en gender. Overleven met een handicap‘. Zij stelt dat mensen met een handicap in de samenleving gediscrimineerd worden. Dat kun je zien aan het feit dat de samenleving nog steeds niet vanzelfsprekend rekening met hen houdt. Bovendien worden zij allemaal op één hoop gegooid, terwijl het heel verschillende mensen zijn die niets met elkaar gemeen hebben. Behalve dat ze toevallig een handicap hebben.
Oudere man in rolstoel

Dat op één hoop gooien gaat volgens Den Brok zover dat er zelfs in onderzoeken en boeken haast nooit onderscheid wordt gemaakt tussen mannen met een handicap en vrouwen met een handicap. Dat is vreemd want het verschil tussen mannen en vrouwen is in de rest van de samenleving heel belangrijk, zo stelt ze in haar boek. Van vrouwen worden immers nog steeds vaak andere dingen verwacht dan van mannen. Dat wordt met een duur woord ‘gender‘ genoemd. Het zou gek zijn als mannen en vrouwen met een handicap nooit iets van gender merken en dat gender hun leven totaal niet beïnvloedt.
Blinde met taststok en zwarte bril
Maar zolang daar niet naar gekeken wordt, weten we niet hoe daar rekening mee gehouden kan worden.

Discriminatie

Discriminatie op grond van handicap krijgt in het boek ook een naam: ‘Validisme‘. Yvette den Brok komt in haar boek tot de conclusie dat mensen met een handicap zelf een volwaardige plek in de samenleving zullen moeten veroveren. "Want als ze afwachten tot de samenleving uit zichzelf verandert, kan het wel eens lang duren. Dat wil trouwens niet zeggen dat de samenleving en de overheid helemaal niets hoeven te doen. Het is per slot van rekening verboden om te discrimineren."

Validisme en gender. Overleven met een handicap
Yvette den Brok-Rouwendal
Uitgeverij Lemma BV
ISBN 90 5931 357 7
140 bladzijden boek