Bronnikov

Een compleet computersysteem binnen in onszelf!

Het lijkt misschien onwerkelijk maar ieder mens heeft van nature een biologisch computersysteem tot zijn beschikking. Helaas blijft dit natuurlijk vermogen van de hersenen meestal ongebruikt. De Rus Viasheslav Mihailovich Bronnikov heeft een methode ontwikkeld om deze Bio-computer te activeren en te trainen. Hierdoor krijgt de mens toegang tot alle kennis, alle informatie, waar deze zich ook bevindt. De mens is hiermee in staat om informatie die normaal niet waarneembaar is, te bekijken, te volgen en de zwakke stukken hierin op te sporen zodat deze gecorrigeerd kunnen worden. Op deze manier kan een student in korte tijd grote hoeveelheden informatie scannen, opnemen, opslaan, reproduceren en heeft de mogelijkheid om virtueel met de stof te “spelen”.
Zo is een medisch specialist in staat om alle lichaamsstructuren te bekijken, net als een scanapparaat. Deze specialist kan daarnaast alle processen tot in de kleinste details volgen, niet goed functionerende delen opsporen en aangeven welke toekomstige “ziekten” er op de loer liggen zodat deze preventief aangepakt kunnen worden.

Computerscherm

Bronnikov is lid van de Russische Academie van Wetenschappen en van de Internationale Academie van Informatisering, doctor in de wijsbegeerte, voorzitter van de Internationale Academie van de Ontwikkeling van de Mens en grondlegger van de “Cosmo-biologie” . De Bronnikov methode stelt de mens in staat om direct een verbinding te maken met het mechanisme in de hersenen waar visuele beelden worden gecreëerd. Naast dit directe zien, wordt met deze methode ook het fotografisch en Bio-computer geheugen ontwikkeld. De oefeningen brengen een volledige samenwerking tot stand tussen het lichaam, denken en gevoel. Het resultaat is een gezond lichaam, een optimaal energiesysteem, stabiliteit en een heldere geest. Mensen voelen zich prettiger, kunnen zich beter concentreren, zijn niet meer ziek en handelen effectiever.

Meer informatie over de Bronnikov activiteiten en de methode is te vinden op www.FocusTo.com.

De Bronnikov-methode: "Het directe zien"

Viasheslav Mihailovich Bronnikov is lid van de Internationale Academie van Informatisering, doctor in de wijsbegeerte, voorzitter van de Internationale Academie van de ontwikkeling van de mens, grondlegger van "Cosmobiologie" en auteur van de methode "het Vormen van de alternatieve zicht bij de mens".

Hij heeft een methode ontwikkelt die mensen in staat stelt om zichzelf te genezen, zichzelf energiek en vitaal te voelen en om informatie te verwerken op een snellere en effectieve manier.

De jarenlange ervaring met deze methode heeft V.M. Bronnikov en zijn collega’s een schat aan informatie opgeleverd die het bewijs vormen dat de methode een stimulerend en sterk gezond makend effect heeft op de creatieve vermogens van de mens. Zijn methode is als ontdekking geregistreerd onder de naam "Het directe zien". Het is gebaseerd op de nog ongebruikte eigenschappen en vermogens van de hersenen die ieder mens bezit en die in werking komen in de REM-slaap (1).
Er worden geen technieken gebruikt die de geest beïnvloeden, zoals hypnose. De methode is simpel en kan makkelijk worden overgedragen.

Construktie

Lichaamsenergie

Als eerste leer je spelen en werken met je eigen lichaamsenergie. Bij de meeste mensen zijn deze energieën gestagneerd. Je lichaam heeft de stroming van deze energieën nodig om je immuunsysteem te activeren en om zichzelf te kunnen helen. Door eenvoudige oefeningen leer je de gestagneerde energieën weer te laten stromen. Daarna leer je werken met je Bio-computer, dit is een natuurlijk verwerkingsmechanisme dat al vanaf de geboorte bij iedereen aanwezig is. Je kunt er alle soorten informatie mee opnemen, verwerken, opslaan en weer makkelijk oproepen. Iedereen heeft al een Bio-computer in zich, maar door een te laag energieniveau is deze nog niet bruikbaar. Als je met je Bio-computer werkt gebruik je niet je zintuigen om informatie te verzamelen, maar een andere weg. Het resultaat is het zelfde, je ziet, proeft, ruikt en voelt precies zoals via je zintuigen, je hoeft er alleen niet "life" te zijn. Op deze manier kun je bij alle informatie, je kunt makkelijk informatie opnemen en het weer "terugkijken". Je projecteert de informatie op een soort scherm in jezelf (Innerlijke Scherm) zodat je alles kunt zien en ervaren.

Oogjes

Het directezien

In het Neurologisch Instituut te Sint-Petersburg wordt al sinds een aantal jaar onder leiding van professor Natalja Bekhtereva wetenschappelijk onderzoek verricht ter bestudering van "het directe zien". In november 2000 tijdens het Internationale Congres "Het millennium" te Sint-Petersburg kondigde zij de ontdekking aan van een nieuwe menselijke eigenschap "Het directe zien", d.w.z. het vermogen van de mens om zonder ogen te kunnen zien.
Door middel van de Bio-computer is alles mogelijk. Het is toepasbaar op alle gebieden en alle informatie ligt aan onze voeten. V.M. Bronnikov en zijn team blijven door ontwikkelen en komen dagelijks weer nieuwe toepassingen en uitdagingen tegen.

(1) In het woord REM-slaap is REM een afkorting voor "Rapid Eye Movement" (Snelle oogbeweging). De REM-slaap is een fase in de slaap met een aantal karakteristieke kenmerken:
* Er vindt beweging plaats van de ogen.
* De spieren zijn maximaal ontspannen.
* Mensen dromen (bijna) alleen maar in deze fase. (Dit werd ontdekt door Eugene Aserinsky en Nathaniel Kleitman).
* De hersenactiviteit is nauwelijks te onderscheiden van de hersenactiviteit wanneer iemand wakker is.

Slaperig, geeuwt

Belangrijke gebieden waarop de Bronnikov-methode zich richt:
* Ziektepreventie (Basisopleiding 1)
Voor alle mensen die energiek en vitaal willen leven. Voor zwakke, zieke en moeilijke kinderen vanaf 5 jaar en ouder. Voor volwassenen die chronische, somatische, neurologische en andere ziekten hebben.
* Oogpathologie (Basisopleiding 1 t/m 3)
Verbetering en herstel van functies van het gezichtsvermogen. Ontwikkeling van alternatieve manieren van zien bij blinden en slechtzienden.
* Oorpathologie (Basisopleiding 1 t/m 3)
Herstel en verbetering van het functioneren van de gehoororganen bij doven en slechthorenden. Verhoging van het communicatieniveau met horenden.
* Neurologische aandoeningen (Basisopleiding 1 t/m 3)
Ontwikkeling en herstel van motorische functies bij kinderen en volwassenen, bij hersenletsel, kinderverlamming en neurologische aandoeningen.
* Ontwikkeling van leervaardigheden bij kinderen (Basisopleiding 1)
Ontwikkeling van talent en gaven op basis van de ontwikkeling van ongebruikte vaardigheden bij het kind.
* Opleiding en training (Basisopleiding 1 t/m 3 + specialisme)
1. Omscholing en bijscholingscursussen voor psychologen, pedagogen, leraren en verschillende soorten artsen tot specialisten in de V.M. Bronnikov-methode.
2. Het opleiden van experts in de volgende gebieden:
* Medisch
* Milieu
* Landbouw
* Psychologie
* Financieel
* Onderwijs
* Sport
* Kunst
* Architectuur

REM-slaap

Tijdens de REM-slaap stuurt de hersenstam informatie naar de hersenen. De hersenstam is het oudste en meest primaire deel van ons zenuwstelsel. Normaal geven enkel onze zintuigen signalen aan onze hersenen om te reageren op de omgeving waarin het lichaam zich bevindt. Maar de hersenen maken geen onderscheid tussen informatie komende van de hersenstam of van de zintuigen.

Nb. Ik heb eens een lezing bezocht van dhr. Bronnikov en schreef daar deze blogover.