Oogzorg bereikbaar voor allochtone doelgroep

Oogzorg bereikbaar maken voor allochtonen

Hoewel er in Nederland voldoende voorzieningen en mogelijkheden zijn voor mensen met een oogaandoening, weet niet iedereen de juiste zorg te vinden. Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) zet zich in om de zorgwereld inzichtelijk te maken voor mensen van niet-Nederlandse afkomst. De stichting sloeg de handen ineen met de Oogvereniging, Bartiméus en Visio om dit doel te bereiken.
Dokter
SGAN, de Oogvereniging, Koninklijke Visio en Bartiméus willen allochtonen met en zonder visuele beperking bekend maken met het gezondheidssysteem rondom oogaandoeningen middels voorlichtingbijeenkomsten. Dit doel is nog lang niet bereikt, hoewel dit project een goede eerste stap is. Mehmet: “Er is nog heel veel werk te doen. We zijn al tien jaar bezig, maar we hebben nog wel tien jaar nodig. Allochtonen zijn niet één groep, maar ze bestaan uit tientallen groepen en iedere groep is anders. Het kost tijd en moeite om ons doel te bereiken, maar het begin is er.”

Hoe groot de groep allochtonen met een oogaandoening precies is, is niet bekend. Najima El Bouazzati, medewerker Instructie ICT en Advies bij Visio: “Dat is moeilijk te bepalen, omdat veel mensen geen hulp van buitenaf zoeken. Vaak worden ze geholpen door familieleden bijvoorbeeld, of ze denken het probleem op te lossen met een leesbril.” Margot ter Wal, maatschappelijk werker bij Bartiméus, vult aan: “De bekendheid van instellingen als Visio en Bartiméus bij deze doelgroep kan zeker verbeterd worden. Als organisatie moet je zelf ook zorgen dat je in beeld bent. Dit project draagt daar aan bij.”

In april 2022 was bovenstaande informatie niet langer vindbaar op de site van de Oogvereniging.

Lees het artikel op mijn site over migranten met een visuele handicap in