Blinde baas met geleidehond loopt groot risico in verkeer

Baas met geleidehond loopt risico

Amstelveen, 24 februari 2015 – De rood-witte herkenningstok van blinden en slechtzienden met geleidehond wordt regelmatig genegeerd in het verkeer, blijkt uit onderzoek van KNGF Geleidehonden onder geleidehondenbazen. 92% van de respondenten heeft hier last van. 7 van de 10 geleide-hondenbazen hebben hier wekelijks of zelfs dagelijks mee te maken.
Dit leidt tot gevaarlijke en vervelende situaties, zoals fietsers die de visueel gehandicapte op een haar na aanrijden, auto’s die zonder pardon voorrang opeisen of verkeersdeelnemers die de blinde of zeer slechtziende baas uitschelden. KNGF Geleidehonden vindt de uitkomst schrikbarend en roept het Nederlandse publiek dringend op rekening te houden met deze kwetsbare groep in het verkeer. Blinde met zwarte bril op en taststok

Wettelijke verkeersregel

De opgeheven witte stok met rode ringen geeft aan dat iemand met een visuele beperking wil oversteken. Helaas wordt dit te vaak genegeerd of niet opgemerkt door andere verkeersdeelnemers. In 2011 heeft KNGF Geleidehonden al aandacht gevraagd voor deze kwestie. Uit het laatste onderzoek blijkt dat de helft van de respondenten vindt dat het oversteken met stok en geleidehond sindsdien niet is verbeterd of zelfs slechter is geworden.

“Driekwart van de respondenten heeft een vervelende ervaring meegemaakt doordat verkeersdeelnemers geen notie namen van de opgeheven herkenningsstok. Ze krijgen commentaar naar de oren geslingerd of de schrik van hun leven doordat ze (bijna) worden aangereden, zelfs bij een zebrapad of stoplicht”, vertelt Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden. “Verbazingwekkend, want de wettelijke verkeersregel is dat een bestuurder een blind persoon, voorzien van een blindenstok, voor moet laten gaan.” 16% van de respondenten merkt dat een vervelende verkeerservaring zelfs negatieve invloed heeft op de samenwerking met de hond. Dit kan de mobiliteit van de blinde of zeer slechtziende baas flink beperken, aangezien deze afhankelijk is van zijn hond om zich buitenshuis zelfstandig te kunnen verplaatsen.

Recent ongeval

Aanleiding voor het onderzoek was een zeer ongelukkig incident een aantal weken geleden. Een geleide-hondenbaas werd bij het oversteken met zijn hond op een zebrapad aangereden door een automobilist die slecht zicht had door de laagstaande zon. De geleidehondenbaas belandde in het ziekenhuis. “Het is de vraag of ik na revalidatie weer durf over te steken en of mijn hond hierbij niet wordt beïnvloed door de spanning die ik voel”, vertelt het slachtoffer.
Hoewel er in deze situatie geen sprake was van opzet, symboliseert het wel de kwetsbaarheid van blinden en zeer slechtzienden in het verkeer. Zij missen door hun visuele beperking vaak essentiële informatie om de situatie goed te kunnen inschatten. Daarom is het van groot belang dat ziende verkeersdeelnemers hiermee rekening houden.

Onwetendheid

Volgens 87% van de geleidehondenbazen denken verkeersdeelnemers dat de hond het verkeer voor hen inschat bij het oversteken. Dit is een vaak gehoord misverstand. De hond leidt zijn baas naar de juiste plek om over te steken, maar de baas moet op gehoor en met eventuele restvisus het juiste oversteekmoment inschatten. “Daarbij is de geleidehondenbaas mede afhankelijk van het gedrag van anderen. We roepen het Nederlandse publiek op te stoppen voor de herkenningsstok en vragen hen meer rekening te houden met blinden en zeer slechtzienden in het verkeer. Zodat ook zij veilig met hun geleidehond op pad kunnen”, aldus Greve.

KNGF Geleidehonden (Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds)

KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden. Sinds de oprichting in 1935 zijn duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor bezit de organisatie een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zet de Nationale Zorghonden Autoriteit tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking, (oud-)geüniformeerden met PTSS of kinderen met autisme.
Voor het opleiden van deze honden is de stichting grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen.

Website: www.geleidehond.nl

Lees ook: Trainen met geleidehond