Ergernissen van geleidehondgebruikers

De 5 grootste ergernissen van blinden met geleidehond

KNGF Geleidehonden heeft de vijf grootste ergernissen van eigenaren van een blindengeleidehond op een rij gezet. Een onderzoek van het geleidehondeninstituut toont aan welke situaties tot irritatie leiden bij de blinde bazen. De ergernissen komen vaak voort uit misverstanden over de geleidehond. Daarom heeft KNGF Geleidehonden een top 5 van ergernissen samengesteld.
Boze mannetjes
Op nummer één: het negeren van de uitgestoken blindenstok, op de voet gevolgd door het afleiden van de geleidehond tijdens het werk. Veel mensen realiseren zich het risico van deze situaties niet. In het ergste geval komen er zelfs ongelukken van.

Top 5 Grootste ergernissen:

1. Negeren van de blindenstok in het verkeer [92%]
2. Afleiden van de geleidehond [88%]
3. Loslopende honden die het geleidewerk verstoren [85%]
4. Geweigerd worden vanwege de geleidehond (bijv. in restaurant) [82%]
5. Stiekem voeren van de geleidehond (‘de baas ziet het toch niet’) [78%]

Het negeren van de opgeheven blindenstok bij het oversteken is voor bijna 92% van de respondenten een ergerlijke situatie. Bovendien doet deze situatie zich ook vaak voor. Ruim 73% zegt dat de opgeheven witte stok minimaal één keer per week wordt genegeerd door andere verkeersdeelnemers, maar liefst een derde van de visueel gehandicapten ervaart dit zelfs dagelijks. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, zoals (bijna) aanrijdingen.

Misverstand

Ellen Greve, directeur KNGF Geleidehonden, herkent het: “Men weet vaak niet dat de blinde baas op basis van gehoor bepaalt of de weg wordt overgestoken. Níét de geleidehond. Als een fietser nog snel voorlangs schiet, dan is de kans groot dat een geleidehondbezitter het niet heeft opgemerkt. Dat vind ik zeer verontrustend, want zoiets kan serieuze gevolgen hebben.” Een respondent zegt hierover in het onderzoek: “Het gebeurt regelmatig dat het verkeer gewoon doorrijdt als ik met mijn geleidehond en opgeheven blindenstok op straat aan het oversteken ben. Van stille racefietsers en snelle elektrische fietsers tot mensen met woon-werkverkeer. Allemaal denkend dat ze nog wel even voorlangs kunnen of dat de hond met mij terugspringt het trottoir op.”

Afleiden geleidehond

Maar dat geldt niet alleen voor het negeren van de blindenstok. Ook de nummer 2 op de ranglijst, het afleiden van de geleidehond tijdens het werk -een ergernis voor 88% van de blinde bazen- leidt tot opmerkelijke en riskante situaties. “Tijdens het geleidewerk gebeurt het regelmatig dat mensen tegen de hond kletsen: ‘Nee, ik mag je niet aaien hè. Och wat ben je lief. Nee. Ik ga je niet aaien. Líéf!'”, aldus een geleidehondbezitter. Met als gevolg dat baas en geleidehond de concentratie en oriëntatie kwijt zijn. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje: de hond mist een obstakel en de baas kan zich lelijk bezeren.
Hond wordt uitgelaten
www.geleidehond.nl