Assistentiehonden welkom in openbare ruimten

Assistentiehonden mogen volgens wet geen toegang meer geweigerd worden

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Op 14 juli aanstaande zal het Verdrag daadwerkelijk in werking treden. Het College voor de Rechten van de Mens zal toezicht houden op de implementatie en de naleving van het Verdrag.

Meldpunt

Dankzij dit Verdrag mogen assistentiehonden vanaf genoemde datum niet meer worden geweigerd in openbare ruimten. Stichting Gebruikers Assistentiehonden, de belangenorganisatie die opkomt voor mensen die afhankelijk zijn van een assistentiehond, heeft een meldpunt voor toegangsweigeringen van assistentiehonden; www.stichtingga.nl.
Honden

Soorten assistentiehonden

Blindengeleidehonden, hulphonden, signaalhonden, honden voor mensen met PTSS (bijvoorbeeld veteranen) zijn enkele voorbeelden van assistentiehonden. Een beperking van iemand die afhankelijk is van een assistentiehond is niet altijd zichtbaar. Dankzij assistentiehonden kunnen mensen met een handicap of chronische ziekte participeren in de samenleving en sociale contacten onderhouden.

Openbare ruimten verplicht toegankelijk

Openbare ruimten zoals hotels, restaurants, scholen, theaters en winkels moeten vanaf 14 juli a.s. toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap. Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt ook het toelaten van assistentiehonden verstaan. Personen die worden geassisteerd door een assistentiehond mogen dan ook niet meer worden geweigerd in deze ruimten. Nu gebeurt dat vaak nog wel. Weigering van de toegang van een assistentiehond houdt veelal in dat de betrokken persoon eveneens wordt geweigerd.

Zo zijn horecagelegenheden bang dat zij met het toelaten van de honden de hygiëneregels overtreden. De nieuwe Hygiënecode die 1 april jongstleden is ingegaan biedt duidelijkheid: assistentiehonden mogen wel worden toegelaten tot restaurants, ook die met een open keuken en buffetrestaurants. Ook taxi’s mogen mensen met een assistentiehond niet weigeren in hun auto’s. Een excuus als allergie mag geen reden zijn om een persoon met assistentiehond niet mee te nemen.

Strafbaar

Boos kijkende inspecteur
Het weigeren van een assistentiehond valt onder strafbare discriminatie. Van geval tot geval zal de rechter volgende maand beoordelen of het weigeren van een assistentiehond onder delictsomschrijving uit artikel 429 quater lid 2 uit het Wetboek van Strafrecht valt. In dit artikel is discriminatie wegens handicap strafbaar gesteld. Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een brief aan de Tweede Kamer wel laten weten dat een veroordeling op grond van het Wetboek van Strafrecht het sluitstuk van de handhaving is. Daarmee bedoelt hij dat er eerst andere vormen van handhaving worden ingezet alvorens een weigeraar op grond van het strafrecht wordt aangeklaagd en (mogelijk) veroordeeld.
Boos

Melding

Een toegangsweigering of weigering in een taxi kan gemeld worden bij Stichting Gebruikers Assistentiehonden, op website, www.stichtingga.nl , of via e-mail stichting@gebruikersassistentiehonden.nl. De stichting zal er alles aan doen om een oplossing te vinden.

Bron: Stichting Gebruikers Assistentiehonden
28 juni 2016
Hulphonden welkom in openbare ruimte