DB-Connect: opening landelijk expertisecentrum Doofblindheid in maart 2017

Landelijk expertisecentrum Doofblindheid, DB-Connect is geopend

Verschillende zorg- en onderwijsorganisaties hebben hun krachten gebundeld om een landelijk expertisecentrum doofblindheid te openen: ‘DB-Connect’. Hiermee komen ze tegemoet aan de vraag naar één landelijk informatiepunt.

De instanties die gaan samenwerken zijn Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio. Zij zijn allen gespecialiseerd in audio- en/of visuele beperkingen. Onder de gezamenlijke noemer ‘DB-Connect’ gaan ze als expertisecentrum informatie aanbieden aan doofblinden en hun familie en vrienden. Ook professionals die werken met mensen met visuele en auditieve beperkingen kunnen er terecht met vragen. Vraagtekens

Contactpunt

“De verschillende informatiebronnen zijn versnipperd,” vertelt Laura Kloosterman van Bartiméus. “En met zowel beperkingen in het horen en zien, is het lastig zoeken voor mensen uit de doelgroep. Door de krachten te bundelen, kunnen we de informatievoorziening toegankelijker maken.”

“In eerste instantie beginnen we als contactpunt met een website, een e-mailadres en een telefoonnummer, waar de doelgroep terecht kan met vragen over doofblindheid. Vervolgens gaan we – samen met en voor de doelgroep – werken aan inhoudelijke dossiers voor op de website. Deze kunnen gaan over onderwerpen als zorg, onderwijs, werk en maatschappelijke dienstverlening.”

Uitdaging

Het initiatief kan op waardering rekenen van Eveline Vlug, die zelf ook slecht ziet en hoort. Vanuit haar onderzoeksproject UsherPerspectief verkende ze knelpunten en verbetermogelijkheden voor de informatiedienstverlening aan mensen met het Ushersyndroom. Dit is de belangrijkste oorzaak van vroeg verworven doofblindheid.

“Ik juich dit initiatief zeker toe. Het laat zien dat de instellingen blijven zoeken naar een manier om mensen met doofblindheid goed op te vangen. Het is mij inmiddels wel duidelijk geworden dat dat best een uitdaging is, omdat het om een heel diverse doelgroep gaat. Overigens hebben deze organisaties eerder soortgelijke initiatieven genomen, maar leken hier vervolgens niet echt op door te pakken. Maar een nieuwe start kan altijd het begin zijn van iets moois.”

“Wat me verder is opgevallen is dat ook andere organisaties zoals Stichting Hoormij en Ieder(in) bezig zijn met iets dergelijks. Het zou mooi zijn als ze hun krachten bundelen, met oog op wat het beste is voor de doelgroep. Een belangrijk voordeel van DB-Connect vind ik overigens wel dat het specifiek en alleen gericht is op mensen met een beperking in horen én zien.”

De opening van DB-Connect vond plaats op vrijdag 24 maart op de ZieZo-beurs in Utrecht. Vanaf dan is het expertisecentrum ook bereikbaar via mailto: contact@dbconnect.info of 085-0654590 (alleen op werkdagen).
Draaiend mailtje

Afhankelijk van de inhoud van de vraag verwijzen de medewerkers door naar één van de aangesloten organisaties. Meer informatie is vanaf 24 maart beschikbaar.

Bron:Dedicon
23 maart 2017

Lees ook:
Campagne Oog en oor voor talent
Aanpak doofblindheid