Zonderbeperking.nl voor toegankelijke verblijfsaccommodaties

Zonderbeperking.nl, site met toegankelijke verblijfsaccommodaties

De website Zonderbeperking.nl is een nieuwe boekingsite, primair gericht op accommodaties die ook toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan toegankelijke attracties en voorzieningen in de regio; maar dit onderdeel is nog volop in ontwikkeling.

Gebundeld aanbod

Zonderbeperking.nl presenteert het aanbod van toegankelijke accommodaties, zowel van particuliere eigenaren als van een aantal grotere organisaties, samen op één website. De vakantieganger kan de resultaten filteren op een groot aantal criteria; want niet iedereen ervaart dezelfde belemmering. Daarnaast worden er per accommodatie uitgebreide omschrijvingen gegeven, met veel foto’s, van de aanpassingen, maatvoering en voorzieningen die in het verblijf aanwezig zijn.

Handige zoekfilter

Search

Na een lange (in)spannende periode van onderzoek en voorbereiding is de website nu online. De site bevat op dit moment bijna 300 accommodaties. Van B&B of hotel tot vakantiewoning, groepsaccommodatie of camping met rolstoeltoegankelijk sanitair. Van eenvoudig tot (zeer) luxe en van drempelvrij tot volledig rolstoeltoegankelijk en aangepast voor mensen met een (ernstige) lichamelijke beperking. Met behulp van een handig zoekfilter kun je zoeken op type accommodatie, regio, de beperking waarvoor een vakantiebestemming geschikt moet zijn en de gewenste voorzieningen en aanpassingen die moeten zorgen voor een onbezorgde vakantie.

Uitgebreide voorzieningen en zorg

De website geeft uitgebreide informatie over de accommodatie, de voorzieningen ter plekke en over de omgeving. Een aantal accommodaties beschikt zelf over hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden, tillift, douchebrancard of zelfs een ‘snoezelkamer’. Ook verlenen sommige eigenaren van accommodaties zelf medische en/of persoonlijke zorg. Daarnaast is het mogelijk om zorg en/of hulpmiddelen in te huren via Comfortzorg, een organisatie op het gebied van zorg- en dienstverlening op vakantieadressen in heel Nederland.

Het merendeel van de accommodaties bevindt zich in Nederland. Daarnaast is er een groeiend aanbod elders in Europa. Behalve overnachtingaccommodaties presenteert de site ook een aantal rolstoeltoegankelijke restaurants.

Bron: Pretwerk

Overgenomen van Support magazine
17 juni 2016

Nb. Najaar 2018 blijkt zonderbeperking.nl offline te zijn.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Archief