Streaming Audio via openbare bieb

Streaming van audioboeken Passend lezen via Openbare Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek heeft samen met bibliotheekservice Passend Lezen een nieuwe dienst gelanceerd: streaming audio via de Openbare Bibliotheek.
Passende leesvormen, zoals gesproken boeken, zijn speciaal ontwikkeld voor mensen die blind, slechtziend of dyslectisch zijn. Of voor mensen die door een andere beperking niet of moeilijk kunnen lezen.

Streaming

Man achter pc
De boeken worden vanaf nu in 40 bibliotheken via streaming aangeboden aan leden van de bibliotheek met een Verklaring Leesbeperking.
De dienst is het resultaat van een project dat in 2014 is gestart om de collectie gesproken boeken van Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL) landelijk toegankelijk te maken via openbare bibliotheken. Om de boeken te kunnen lezen moet de gebruiker lid zijn van een openbare bibliotheek, een account aanmaken op de site en goedgekeurd worden (na controle van de Verklaring Leesbeperking) door BPL.
Vrouw achter pc
Rechtstreeks aanmelden bij BPL blijft mogelijk voor het lenen van bijvoorbeeld Daisy-roms, abonnementen op kranten en tijdschriften, braille en andere speciale diensten.

Naar verwachting kunnen in het najaar van 2016 ook andere bibliotheken aansluiten.

Bron: Dedicon
24 juni 2016

Site Passend lezen